Zorgzoeker_EMB_12-18

Discrete Trial Teaching

Stapgewijs vaardigheden leren

DTT staat voor Discrete Trial Teaching en is een behandelmethode die gebruikt kan worden met kinderen met (een vermoeden van) autisme en/of een ontwikkelingsachterstand. Driestroom heeft met het aanbieden van het DTT-programma een pioniersrol. Als eerste en enige zorgorganisatie in Nederland liet Driestroom de resultaten van DTT-training wetenschappelijk onderzoeken.

Verschil in leren

Veel kinderen met autisme en een verstandelijke beperking ervaren problemen met leren uit de dagelijkse situatie. Waar bijvoorbeeld kinderen zonder autisme vaardigheden leren door gedrag van ouders of leeftijdsgenootjes na te doen, ontbreekt het bij kinderen met autisme dit vermogen tot spontaan leren. Gestructureerde één-op-ééntraining is dan noodzakelijk om de ontwikkeling van deze kinderen te stimuleren. Hiermee kunnen deze kinderen in een gestructureerde één op één situatie vaardigheden op verschillende gebieden aanleren, bijvoorbeeld spel,communicatie, zelfredzaamheid en socialisatie. Kinderen leren vooral op jonge leeftijd. Vroeg aangeleerde vaardigheden vormen de basis voor hun taalontwikkeling en sociale vaardigheden op latere leeftijd.  Daarom is het belangrijk de stoornis vroeg vast te stellen en de behandeling zo snel mogelijk te starten.

Vaardigheden oefenen

De DTT-training bestaat uit meerdere trainingssessies. Tijdens een trainingsessie oefenen we met het kind alle vaardigheden. Elke vaardigheid bestaat uit deelvaardigheden, die één voor één worden aangeleerd totdat het kind de vaardigheid volledig beheerst. We belonen het gewenst gedrag; problematisch gedrag negeren we.
Tijdens de training geven we veel hulp om te voorkomen dat uw kind fouten maakt. Hierdoor neemt de kans op beloning toe en is de training leuk! We betrekken jou als ouder zoveel mogelijk actief bij de training, zodat je de vaardigheden die we in de training oefenen ook makkelijk thuiskunt toepassen. De benaderingswijze thuis en in de training komt daardoor zoveel mogelijk overeen.

DTT onderzocht

De effectiviteit van DTT is in het buitenland meerdere malen aangetoond. Ook binnen Driestroom is door de Radboud Universiteit Nijmegen een onderzoek uitgevoerd. De conclusie van dit onderzoek is dat kinderen met
een verstandelijke beperking en autisme na de training een grotere vooruitgang laten zien dan vergelijkbare
kinderen die alleen de normale behandeling op het kindercentrum krijgen.

Website

Meer informatie over DTT vind je op www.eenstapvooruitmetdtt.nl 

X

Kans op vertraging in vervoer op donderdag 27 juni

Op donderdag 27 juni 2019 is er kans op vertraging in het vervoer in en rondom Nijmegen in verband met een concert in het Goffertpark.

Datum laatste wijziging: dinsdag 26 juni om 10.00 uur