Elsweide

Algemeen
Elsweide is een dagcentrum in de gelijknamige Arnhemse woonwijk die grenst aan de wijk Presikhaaf. De ongeveer vijftig cliënten die Elsweide bezoeken, zijn tussen de zeventien en tachtig jaar. Zij hebben veelal een matig tot zwaardere verstandelijke beperking, soms met autisme. De locatie is opgedeeld in twee delen. In één deel vindt arbeidsmatige dagbesteding plaats, het andere deel is bestemd voor dagbesteding voor senioren.
Elsweide biedt een beschermde omgeving voor mensen onderaan de participatieladder. Voor hen kan het dagcentrum een opstap zijn naar verdere ontwikkeling en doorstroming naar werkposten. Door de verscheidenheid aan cliënten en de vele uiteenlopende activiteiten is Elsweide een plek waar dynamiek en rust prima hand in hand gaan.

Indeling
Elsweide is recentelijk gerenoveerd waardoor er veel licht en kleur in het interieur is gekomen. Door de brede gangen en de vele lokalen doet Elsweide ruim aan. De linkervleugel van het pand is bestemd voor de werkgerelateerde activiteiten. Hierin bevinden zich de bakkerij (die voldoet aan de HACCP-eisen), een multimediaruimte en een ruimte voor de dienstverlenende groep. Deze vleugel kenmerkt zich door witte wanden en strakke, kleurige meubels. In de rechtervleugel bevinden zich de ruimten bestemd voor dagbesteding voor de senioren. Hier overheersen rustige, zachte kleuren die zijn aangepast aan de doelgroep.

Begeleiding en activiteiten
De accenten van de begeleiding op Elsweide liggen bij de arbeidsmatige groep op andere vlakken dan bij de seniorengroep. Bij de eerstgenoemde groep staat ontwikkeling centraal. Elsweide kan voor hen een opstap zijn naar een andere arbeidsplek, binnen of buiten Driestroom. Op Elsweide leren zij om mee te draaien in onder andere een bakkerij. Van het schillen van appels tot het stampen van nootjes en het rollen van het deeg; door bij het begin te beginnen kunnen de cliënten uiteindelijk (min of meer zelfstandig) appeltaarten, koekjes en kruidkoeken bakken. De dienstverlenende groep verzorgt de was, schenkt de koffie en thee en verricht schoonmaakactiviteiten. Op de multimediagroep leren cliënten omgaan met computers. De meer ervaren cliënten zetten lp’s over naar cd’s en dia’s naar digitale beeldbestanden. Omdat iedere cliënt zijn eigen ontwikkelplan heeft, zijn de activiteiten en de te behalen doelen voor iedereen anders maar altijd gericht op ontwikkeling, verdieping en/of verbreding. Voorts kunnen cliënten deelnemen aan muziek-, kook- en bewegingsactiviteiten en aan een gebarengroep. Deze laatste groep is door de begeleiding van Elsweide opgericht om de communicatie te bevorderen met de cliënten die moeilijk kunnen praten.
De senioren op Elsweide zijn verdeeld over twee verschillende groepen. Op de kleine seniorengroep 1 vinden voornamelijk belevingsgerichte activiteiten plaats. Op de meer actieve seniorengroep 2 doen cliënten veel aan beweging, muziek maken, wandelen en koken. Ook kunnen ze op deze groep levensboeken maken.
Bij de senioren ligt het accent niet op ontwikkeling maar op het in stand houden van vaardigheden. Op Elsweide kan dat in een veilige en gezellige setting.

Ketenpartners
Binnen Driestroom is de Boksacademie een ketenpartner van Elsweide. De Boksacademie is gevestigd in hetzelfde gebouw.

Adres
Zorgvlietstraat 2
6825 AX Arnhem
Telefoon: 026-3629181
E-mail: elsweide@driestroom.nl

X

Informatie over het coronavirus

Volg hier de actuele ontwikkelingen en maatregelen rondom het coronavirus.