18sep OndertekeningWerkBedrijfTalisDriestroomenDeVariabele Nieuws - 18 september 2023

Talis en WerkBedrijf maken DROOM! waar


Het bedrijfsrestaurant van WerkBedrijf wordt volledig verbouwd tot een plek voor ontmoeting, waar iedereen die in Nijmegen woont of werkt welkom is. Het pand aan de Boekweitweg wordt sinds vorig jaar gedeeld met woningcorporatie Talis, Bindkracht10 en sinds kort ook Directe Zorg Nijmegen. Samen met de medewerkers van de sociale werkvoorziening maken zij gebruik van het bedrijfsrestaurant. Driestroom zal het bedrijfsrestaurant invullen met het DROOM! concept. DROOM! biedt participatietrajecten voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Op 13 september 2023 tekenden Talis, WerkBedrijf Rijk van Nijmegen, Driestroom en onderhoudsbedrijf De Variabele de overeenkomst. Ina Hol, directeur WerkBedrijf: “Wij zijn heel trots op de samenwerking tussen alle partijen die ertoe leidt dat we DROOM! in ons bedrijfsrestaurant mogen verwelkomen. Het sluit naadloos aan bij wat wij dagelijks doen: kansen creëren op de arbeidsmarkt voor mensen voor wie werk krijgen en houden niet vanzelfsprekend is.” Ronald Leushuis, bestuurder van Talis, vult aan: “Door samen plekken te creëren waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, dragen wij bij aan prettige en duurzame buurten waar mensen naar elkaar omkijken. Dit doen we hier, maar ook op andere plekken in de stad.” Ook Esther Nelissen, bestuurder van Driestroom, is blij met de komst van DROOM!: “Wij geloven sterk in sociaal ondernemerschap. Met onze maatschappelijke partners creëren we hier samen kansen op de arbeidsmarkt voor iedereen.” Onderhoudsbedrijf De Variabele start begin januari 2024 met de verbouwing. Rond de zomer opent DROOM! haar deuren. Iedereen is welkom Met de komst van DROOM! zal het bedrijfsrestaurant op termijn een bredere rol gaan spelen. Niet alleen zullen zij de catering en vergaderfaciliteiten blijven verzorgen voor huurders (BlueView, 2dA en MAAK) en medewerkers op de Boekweitweg. Het restaurant zal ook een ontmoetingsplaats worden voor mensen in de wijk. Ina zegt hierover: “Voor de medewerkers verandert er niets, zij kunnen gebruik blijven maken van het bedrijfsrestaurant. Maar daarnaast kunnen straks nog veel mensen genieten van de heerlijke en gastvrije mogelijkheden van DROOM! Zo worden we echt onderdeel van de wijk.” DROOM! biedt kansen Thomas de Haas, directeur DROOM!: “DROOM! biedt mensen voor wie het niet vanzelfsprekend is om werk te vinden of te houden extra ondersteuning. Met de juiste coaching helpen we hen om het beste uit zichzelf te halen en zich te ontwikkelen in vakvaardigheden en algemene werknemersvaardigheden. Zo werken we samen aan ónze DROOM! en bieden we de gastvrijheid en kwaliteit waar iedere gast graag voor terugkomt. Dat doen we al op 9 locaties in de regio. En we zijn heel trots dat daar nu de locatie op de Boekweitweg bijkomt.” Lees verder
18sep Nieuws - 18 september 2023

Modelabel Hul le Kes neemt Werkpost Hul le Kes per 1 oktober over


Hul le Kes is een circulair en sociaal modelabel en in franchisevorm aangesloten bij Driestroom. Alle kleding maken en herstellen ze in de Recovery Studio en Manufacturing Studio. Sinds begin van dit jaar werkten Werkpost Hul le Kes en modelabel Hul le Kes al nauw samen. Deze samenwerking is van beide kanten goed bevallen, zodat na goed overleg besloten is  dat Hul le Kes de werkpost per 1 oktober volledig overneemt. Modelabel Hul le Kes blijft een sociaal-maatschappelijke leer- en werkplek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Alle assistent-medewerkers en begeleiders van Werkpost Hul le Kes gaan over naar Hul le Kes. Het afgelopen jaar hebben zij al nauw samengewerkt, waardoor de overgang geen grote verandering is. Bij het modelabel zijn veel mogelijkheden voor de assistent-medewerkers om te leren en te werken. Zowel in het aanleren van naaivaardigheid als in het aanleren van een juiste werkhouding en arbeidsvaardigheden. De volledige overname van de werkpost door modelabel Hul le Kes biedt daarnaast nog meer mogelijkheden voor uitbreiding van de werkzaamheden en doorgroeimogelijkheden voor de assistent-medewerkers. In het najaar organiseert Hul le Kes weer een open dag. Zodra er meer bekend is over de open dag, informeren we jullie hierover. Wil je meer weten over Hul le Kes? Klik dan hier.     Lees verder
11sep Nieuws - 11 september 2023

Medezeggenschap in beeld | Marjolein Ubbink


In de serie ‘Medezeggenschap in beeld’ laten we verschillende portretten zien van mensen die binnen Driestroom een bijdrage leveren aan medezeggenschap. Wat zijn hun drijfveren? Hoe waardevol is medezeggenschap en wat levert het op? In deze editie vertelt Marjolein Ubbink haar verhaal. De bewonersraad doet het gewoon erg goed Toen Marjolein Ubbink zes jaar geleden als teamleider startte bij woonlocatie Zuiling/Mondriaan, was een van haar eerste projecten het opzetten van de lokale medezeggenschap. Dit heeft ze gedaan door te starten met het vormen van een lokale raad. Marjolein: “De eerste tijd hebben we echt onze weg moeten vinden met de bewonersraad. Gelukkig hadden we al vrij snel aanmeldingen van bewoners die in de raad wilden en mee wilden denken, praten en beslissen over onderwerpen die hen aangaan.”  Bruggen slaan  Maaike (begeleider en aandachtsfunctionaris medezeggenschap Zuiling/Mondriaan) en Ellen (coach medezeggenschap) sluiten altijd samen aan bij vergaderingen. Marjolein sluit zo vaak mogelijk aan. Marjolein: “Ik heb de input van onze bewoners nodig om bruggen te kunnen slaan naar verschillende kanten. Zowel naar het team als in de lijn, naar de directeur Zorg. Uiteindelijk ben ik als teamleider verantwoordelijk dat het goed gaat bij Zuiling/Mondriaan, dus leg ik graag vragen en onderwerpen voor aan de bewoners, zodat ik een weloverwogen beslissing kan nemen.”  Goed advies  Marjolein: “In het team hadden we onlangs een discussie over hoe we de begeleider, die naast de persoonlijk begeleider gekoppeld is aan een bewoner, moeten noemen. Vanuit het team kwamen we op de term buddy uit. Maar dit dekt niet helemaal de lading, vonden wij. Moet het dan iets anders worden? Deze overweging hebben we aan de bewonersraad voorgelegd met de vraag of zij hier eens over na willen denken en hun advies willen geven. Zij hadden een mooi advies voor ons: ‘Het maakt ons niet uit hoe je zo iemand noemt, als het maar functioneert’. Een mooi standpunt, wat het ook weer makkelijker maakt om de knoop door te hakken.”  Begroting  Elk jaar neemt Marjolein de begroting door met de bewonersraad. Marjolein: “Ik houd van transparante communicatie. Zowel naar mijn team als naar de bewoners. Als het weer tijd is om de begroting door te nemen, vraag ik vooraf aan de bewonersraad of ze punten hebben die ik mee moet nemen. Als de begroting dan in concept klaar is, nemen we deze samen door. Ik vertel waar het geld heengaat en waarom. Roeland, bewoner van Zuiling/Mondriaan en lid van de bewonersraad, vroeg daarop: ‘Marjolein, ik zie dat we elk jaar een beetje minder winst maken. Moet ik me zorgen maken?’ Daarop heb ik uitgelegd dat er bijvoorbeeld meer geld naar het begeleidingspotje gaat, omdat er nu gesprekken van een half uur in plaats van tien minuten zijn. Ook leg ik uit dat het ziekteverzuim wat hoger is, wat ook extra geld kost. Maar dat we nog steeds goed draaien en we ons geen zorgen hoeven te maken.”   Meedenken, meepraten en meebeslissen  Marjolein: “Ik vind het ontzettend goed dat Roeland en de andere leden deze vragen stellen en kritisch met ons meekijken. Dat laat ook zien hoe betrokken ze zijn en mee willen denken. Er wordt al veel voor hen besloten, dus waar het kan wil ik ook dat de bewoners zelf meedenken, meepraten en meebeslissen. Dat vind ik heel belangrijk. Hierdoor zie ik de bewoners groeien en krijgen ze meer zelfvertrouwen. Ze doen het gewoon echt heel erg goed hier. Daar kun je alleen maar trots op zijn!"     Lees verder
05sep Daley en Dewi - Fotografie door: SBB fotografie Nieuws - 05 september 2023

Echt een toekomstbeeld scheppen kunnen we niet


Leon is een vrolijke, rustige en tikkeltje eigenwijze 4-jarige. “Mijn zwangerschap was normaal, alle tests en controles waren goed en ik voelde een bewegelijke baby in mijn buik”, vertelt Diede. Maar toen Leon ter wereld kwam, was hij verslapt. Zijn bewegingen waren flauw, geluid maakte hij nauwelijks en zijn haar had een ongebruikelijke tint grijs. Leon moest met spoed naar de High Care en aan het zuurstof.  Drie mogelijke scenario’s De artsen noemden drie mogelijke syndromen, maar het antwoord moest blijken uit genetische tests. Diede: “In de eerste maanden leefden we in onzekerheid, we hadden veel vragen. Ted en ik gingen echt samen door die periode heen, ook al gingen we er allebei op onze eigen manier mee om.” Diede dook diep in informatie, in de hoop een beeld te kunnen scheppen van de genoemde syndromen en wat hen mogelijk te wachten stond. Vader Ted daarentegen wachtte af en hield zich vast aan wat ze op dat moment feitelijk wisten.  De diagnose Uiteindelijk bracht de diagnose van het Prader-Willi syndroom een mengeling van opluchting en uitdaging. Diede: “De andere twee syndromen zouden op korte termijn Leons dood hebben betekend. Maar ook nu blijft het lastig, want echt een toekomstbeeld scheppen kunnen we niet. Dit syndroom is zeldzaam en uit zich bij ieder kind anders.” Ted: “Sommige kinderen kunnen gewoon naar school.” Leon volgt echter zijn eigen pad en heeft intensieve zorg nodig. Dagbehandeling bij Driestroom De afgelopen jaren, al vanaf Leon 1 jaar is, heeft hij dagbehandeling gekregen bij kinderdagcentrum Dol~Fijn in Velp. Diede: “Met een goed gevoel brachten we Leon naar Dol~Fijn en we zijn nog steeds ontzettend blij met onze keuze. Het is voor hem een tweede thuis met vertrouwde mensen om hem heen die echt begaan zijn met hem en met ons. Ze kijken naar wat hij nodig heeft, wat wij nodig hebben en wat bij ons past. Maar ook als hij in het ziekenhuis ligt, bellen ze regelmatig hoe het met hem gaat.” Ook om de zus van Leon, Rosa die nu 10 jaar is, mee te nemen in de dag van Leon, heeft Leons persoonlijk begeleider Maartje haar een ochtend mee laten lopen op de groep. Ted: “Dat was geweldig voor Rosa.” We hebben in al die jaren een fijne band opgebouwd met de mensen van Driestroom.  Naar het speciaal onderwijs Een kracht van Leon is zijn non-verbale communicatie. Om daar nog meer uit te halen en elkaar meer en beter te kunnen begrijpen gaat Leon naar een communicatieklas: opgezet vanuit een samenwerking tussen stichting Milo, Klimmendaal en Lichtenbeek. Ted: “Gelukkig gaat onze band met de mensen van Driestroom niet verloren als Leon naar school gaat, want hij krijgt Zorg Binnen Onderwijs en fysiotherapie nog steeds via Driestroom.” Verwachtingen en verandering Tegelijkertijd worstelt Diede met momenten van acceptatie. Diede: “Ik moet weleens slikken en heb dan tijd nodig om mijn verwachtingen bij te stellen. Zoals toen Leon aangepaste schoenen kreeg of een rollator. Dus eigenlijk bij de dingen die hem ‘gehandicapter’ maken.” Maar deze hulpmiddelen, hoe onwennig ook, helpen Leon. Ted: “En dat is uiteindelijk het belangrijkste.”  Binnenkort krijgt Leon een rolstoel. Diede: “Dit zal Leon meer vrijheid geven. En hopelijk brengt het ons dat mensen begripvoller reageren. Als we nu met Leon door de winkel lopen, dan zien mensen een kind van 4 jaar in een kinderwagen. Dan komt er weleens de reactie: ‘Ben je niet een beetje groot voor een kinderwagen’. Door de rolstoel is het duidelijker dat Leon zich anders ontwikkelt.” Een eigen toekomst Leons toekomst is niet voorspelbaar. Wel is het helder dat zijn reis zich vult zich met momenten van doorzettingsvermogen, liefde en het ontdekken van zijn mogelijkheden. Diede: “Leon is Leon zoals hij is.” Samen met zijn ouders, zus en iedereen om hem heen, verkent Leon de toekomst op zijn eigen, unieke manier. Lees verder
30aug Nieuws - 30 augustus 2023

Waren deze werkplekken maar eerder op mijn pad gekomen


‘We kunnen Monique hier echt niet meer missen,’ aldus Ramon van der Meer, beheerder van Multifunctioneel Centrum Maldensteijn. Monique Hilkes werkt nu ruim een jaar in de bar bij Maldensteijn. Ook werkt ze bij Zorgcentrum Malderburch in de huishouding. Monique: “Ik vind het een feest om bij Maldensteijn en Malderburch te werken.” Een nieuwe baan Monique heeft jaren in de huishouding bij diverse zorgorganisaties in regio Nijmegen gewerkt via Werkbedrijf Rijk van Nijmegen. Helaas werd de werkdruk steeds hoger en was er geen mogelijkheid voor rustiger werk. Hierdoor moest Monique op zoek naar ander werk. Tijdens haar zoektocht kwam ze in contact met trajectcoach Susan Beurskens van Driestroom. Zowel Monique als Susan hadden contacten bij Zorgcentrum Malderburch, een plek waar Monique graag wilde werken. Deze contacten vielen samen met als resultaat dat Monique sinds vorig jaar juli bij Zorgcentrum Malderburch werkt in de huishouding, waar ze de zorgmedewerkers ondersteunt bij het schoonmaken van de kamers van bewoners. Snel beklonken Monique: “Ik voelde dat ik meer in mijn mars had dan twee dagen per week schoonmaken. Daarom zijn we met Multifunctioneel Centrum Maldensteijn in gesprek gegaan om te kijken wat ik daar zou kunnen doen. Als proef kon Monique hier drie maanden werken. Echter was het na één week al beklonken dat ze langer kon blijven. Susan: “Door haar goede werk heeft Monique laten zien dat ze niet meer zonder haar kunnen. Mooi om te zien!” Monique: “Bij Maldensteijn neem ik bestellingen op en serveer deze uit. Ook verzorg ik de koffie en thee bij de ouderengroep op dinsdag en bij het bridgen op donderdag. Wat dit zo leuk maakt? Dat mensen blij zijn met jouw kopje koffie en dat je even een praatje kunt maken. En dat ik geleerd heb om het grote koffiezetapparaat te bedienen. Ook mag ik mijn zelfgemaakte kaarten hier verkopen. Dat vind ik helemaal top.”  Initiatief nemen Monique: “Ik heb fijne collega’s. Ze nemen altijd de tijd voor me om dingen rustig uit te leggen.” In het begin vond Monique het nog wel eens lastig om iets aan te geven bij haar collega’s of leidinggevende. Inmiddels niet meer. Monique: “Bij Zorgcentrum Malderburch stofzuigde ik een tijd op dezelfde afdeling. Dat vond ik maar saai worden. Dit besprak ik met Susan om te overleggen hoe ik dat het beste kon aangeven. Maar eigenlijk heb ik helemaal niet op dat gesprek met Susan gewacht en heb ik het gewoon zelf aangegeven. Hierdoor werk ik nu elke drie weken op een andere afdeling en doe ook andere schoonmaakwerkzaamheden. Dit vind ik veel fijner.” Met plezier naar het werk Monique: “Waren deze werkplekken maar eerder op mijn pad gekomen. Ik ga nu elke dag met plezier naar mijn werk. De werkdruk is eraf en dat geeft mij veel lucht.” Ook de ouders van Monique, waar Monique regelmatig mee een dagje uit gaat, zijn blij dat hun dochter weer goed in haar vel zit: “We hebben eindelijk onze Monique weer terug!” Zorgcentrum Malderburch en Multifunctioneel Centrum Maldensteijn hebben een nauwe samenwerking met Dagcentrum Maldensteijn, onderdeel van Driestroom. Dagcentrum Maldensteijn is gevestigd in het gelijknamige multifunctioneel centrum en bij Zorgcentrum Malderburch is Werkpost Malderburch (ook van Driestroom) actief. Hier kunnen assistent-medewerkers in het groen, in de keuken of in de schoonmaak werken. Zoals Monique doet. Zij krijgen begeleiding van een Driestroom trajectcoach of vanuit Dagcentrum Maldensteijn. Momenteel zijn er bij Werkpost Malderburch diverse vacatures voor assistent-medewerkers zoals werkzaamheden in de tuin en bij de facilitaire dienst. Bij de facilitaire dienst neem je pakketten met zorgartikelen aan en brengt deze naar de juiste afdeling om ze daar op te bergen in het magazijn. Wil jij leren en werken op deze betekenisvolle werkplek? Neem dan contact met ons op via 0481-375555 of driestroomincontact@driestroom.nl.    Lees verder
28aug Nieuws - 28 augustus 2023

Kompas Mengelmoes start eigen leerwinkel


Vandaag is Kompas Mengelmoes, in franchisevorm aangesloten bij Driestroom, gestart met een eigen leerwinkel aan Willemsweg 19 in Nijmegen. Het pand waarin zij tot augustus zaten, werd gesloopt, waardoor ze op zoek moesten naar een nieuwe locatie. Dat is Willemsweg 19 geworden. Deze nieuwe plek biedt veel mogelijkheden, waaronder het beginnen van een eigen leerwinkel. Elke maandag, dinsdagmiddag, woensdag en donderdagochtend is de leerwinkel geopend voor publiek. De assistent-medewerkers en vrijwilligers van Kompas Mengelmoes leren en werken hier elke doordeweekse dag.  Open atelier Kompas Mengelmoes biedt creatieve dagbesteding aan volwassenen met een arbeidsmatig karakter. Assistent-medewerkers en vrijwilligers maken duurzame, unieke en maatschappelijke producten. Denk hierbij aan sleutelhangers, tassen en schorten. Angela Kilkens, oprichtster van Kompas Mengelmoes, vertelt: “Deze producten kunnen de assistent-medewerkers en vrijwilligers nu ook verkopen in onze leerwinkel. Je kunt het zien als een open atelier, waar mensen leren om te werken en waar zij zichzelf verder kunnen ontwikkelen. Tegelijkertijd is er veel interactie met elkaar en met de klanten. Naast het winkelgedeelte is er ook een huiskamer waar ontmoeten voorop staat en waar handwerkvaardigheden eigen worden gemaakt, zoals macramé, breien, haken, punniken, naaien etc. De mensen doen bij ons werkervaring op, zijn creatief bezig en werken mee aan diverse opdrachten.” Midden in de wijk De leerwinkel bevindt zich midden in het Willemskwartier. Angela: “Al veertien jaar lang zetten wij ons in voor kwetsbare burgers. Op onze nieuwe locatie zijn we goed zichtbaar en hebben een prominente en permanente plek in de wijk. Mensen uit de wijk kunnen altijd bij ons binnenlopen. Onze deur staat voor iedereen open. We hopen dat onze leerwinkel drempelverlagend is en dat velen ons weten te vinden. We kunnen daarnaast snel schakelen, omdat we meedoen aan de pilot indicatievrije dagbesteding. Dit betekent dat alle inwoners uit Nijmegen zich zonder indicatie kunnen melden bij ons om deel te nemen aan onze dagbesteding.” Ben je benieuwd naar de nieuwe leerwinkel van Kompas Mengelmoes? Kom dan gerust een keer langs bij Willemsweg 19 in Nijmegen. Je bent van harte welkom! Benieuwd welke producten er allemaal gemaakt worden? Of wil je meer weten over Kompas Mengelmoes? Neem dan een kijkje op: www.kompasmengelmoes.nl.    Lees verder
09aug Nieuws - 09 augustus 2023

Onverwachts overlijden Hans van Gestel


Vol ongeloof ben ik diep geraakt door het totaal onverwachts overlijden van mijn aimabele collega en medebestuurder Hans van Gestel. Mijn gedachten gaan nu allereerst uit naar zijn vrouw en kinderen die hun man en vader moeten gaan missen. Ik zal Hans, met zijn warme betrokken persoonlijkheid die altijd uitging van het goede in de mens en het leven, enorm gaan missen. Het was een geschenk om Driestroom samen met Hans te mogen besturen en ons samen in te zetten voor het alledaags geluk van alle doelgroepen en doelen waar we voor staan. Met Hans verliezen wij allen een bijzondere, toegankelijke en onvervangbare collega. Mede namens de managementteams en de Raad van Toezicht van Driestroom,   Lees verder
10jul Nieuws - 10 juli 2023

Medezeggenschap in beeld | Maaike Osterloh


In de serie ‘Medezeggenschap in beeld’ laten we verschillende portretten zien van mensen die binnen Driestroom een bijdrage leveren aan medezeggenschap. Wat zijn hun drijfveren? Hoe waardevol is medezeggenschap en wat levert het op? In deze editie vertelt Maaike Osterloh haar verhaal. Bewoners voelen zich vrij om te zeggen wat ze vinden Ruim zes jaar heeft woonlocatie Zuiling/Mondriaan in Elst nu een lokale cliëntenraad. Of zoals ze zelf zeggen, een bewonersraad. Tot vorig jaar was er vanuit de begeleiding nog geen aandachtsfunctionaris medezeggenschap. Nu wel. Begeleider Maaike Osterloh vervult deze rol en dat doet ze graag. Maaike: “Het is mooi om met bewoners van Zuiling/Mondriaan in gesprek te gaan over onderwerpen die voor hen belangrijk zijn en samen te kijken hoe we dingen nog beter kunnen doen.”  Contact De bewonersraad bestaat uit vijf bewoners van Zuiling/Mondriaan. Maaike sluit bij elke vergadering aan, net als coach medezeggenschap Ellen. Soms sluit ook de teamleider aan. Tussen de vergaderingen door heeft Maaike, naast haar reguliere begeleidingswerk, veel contact met bewoners over medezeggenschapsonderwerpen. Maaike: “Voorheen moesten bewoners wachten tot een volgende vergadering om een onderwerp te bespreken. Nu hebben we tussentijds ook regelmatig contact, waardoor onderwerpen echt gaan en blijven leven. De bewoners geven terug dat ze dit prettig vinden.” Groeien Zo had een bewoner van Zuiling/Mondriaan en lid van de bewonersraad, onlangs het idee om een filmpje te maken voor nieuwe bewoners. Maaike: “In de raad bespraken we dit idee en daar reageerden de leden met veel enthousiasme op. Ik heb hem vervolgens even op weg geholpen, zodat hij hier zelf verder mee kon. Tussentijds heb ik af en toe met hem gesproken over de vorderingen. Dit hoefde niet te wachten tot een volgende vergadering, met als resultaat dat hij al flinke stappen heeft kunnen maken met het filmpje. Het is mooi om te zien hoe hij in zijn kracht komt, door het zelf opperen en uitvoeren van zijn idee. Hij is daar enorm door gegroeid.” Nuttige feedback Maaike: “Ik zie dat ook de andere leden van de bewonersraad gegroeid zijn. Ze stellen kritische vragen, geven ons ongevraagd advies en komen met goede suggesties. In een van de laatste vergaderingen vertelde Marjolein Ubbink, teamleider Zuiling/Mondriaan, dat er wat wisselingen aankwamen qua persoonlijk begeleiders. Dit zou de week erop ingaan. De leden van de raad gaven terecht aan dat ze dit graag eerder gehoord hadden willen hebben. Dan hadden ze zich hierop kunnen voorbereiden. Nu was daar geen tijd meer voor, omdat het een week later al ingaat. Dat was een goede les voor ons en nuttige feedback. Hierin zie je wel dat de bewoners zich vrij voelen om te zeggen wat ze vinden en dat ook doen. Dat vind ik fantastisch!” In het volgende artikel gaan we in gesprek met teamleider Marjolein Ubbink. Hoe kijkt zij naar medezeggenschap bij Zuiling/Mondriaan? En wat is haar rol als teamleider hierin?    Lees verder
10jul Nieuws - 10 juli 2023

Feestelijke opening nieuwe woonlocatie La Verna


Vrijdag 7 juli vierden we samen met Talis, Hendriks Bouw en LuciVer de oplevering van het nieuwe La Verna. Op de plek van het oude La Verna wonen in totaal 90 mensen in het nieuwe woonzorgcomplex: 70 bewoners van LuciVer en 20 bewoners van Driestroom. De bijzondere openingshandeling werd vrijdagmiddag verricht door moeder en zoon. Een groot deel van de bewoners verzamelde zich bij de hoofdingang van het nieuwe La Verna. Vanuit de schaduw genoten de kersverse bewoners van een hapje, een drankje en muziek van Driestroomband Jukebox. Het nieuwe La Verna werd symbolisch geopend door moeder en zoon, bewoners van LuciVer en Driestroom. In het bijzijn van wethouder Gerrits knipten zij samen het lintje door. En werd het project na drie jaar afgesloten. Samenwerken aan woonzorgopgaven “Door wonen en zorg hier te combineren dragen we bij aan een plek waar mensen met plezier wonen” aldus Ronald Leushuis, bestuurder bij Talis. “Ik ben dan ook erg trots dat de samenwerking tussen de partijen erg soepel is verlopen, met dit nieuwe La Verna als prachtige eindresultaat.” Niet alleen tijdens de bouw en ontwikkeling trekken de partijen samen op om passende zorg te bieden aan de bewoners van La Verna. In het nieuwe La Verna wonen zorgorganisaties LuciVer en Driestroom samen. Hans van Gestel, Lid Raad van Bestuur Driestroom: “Door hier samen te wonen met LuciVer kunnen we veel van elkaar leren. Dit draagt bij aan het plezierig wonen in dit prachtige gebouw.”   Geen standaardoplossingen Samen met architect Frank van de Looi en aannemer Hendriks Bouw en Ontwikkeling keek Talis verder dan de standaardoplossing. Met grotere appartementen, betere ventilatie en een mooie tuin zorgen de partijen er samen voor dat de bewoners een fijne plek hebben waar ze zich thuis voelen. “Onze bewoners wonen hier natuurlijk omdat ze zorg nodig hebben. Maar we vinden het erg belangrijk dat ze hier ook fijn wonen” geeft Rob van Dam, bestuurder bij LuciVer aan. Sloop en nieuwbouw In twee fases werd het nieuwe woonzorgcentrum gebouwd. Door in twee fases te bouwen konden de bewoners na afronding van fase één verhuizen naar het nieuwe complex. Vervolgens werd het oude La Verna gesloopt en kon daarna gestart worden met fase 2. Deze fase werd in 2023 afgerond, waarna de nieuwe bewoners van Driestroom verhuisden naar hun nieuwe woningen.  Werken bij La Verna Ben jij toe aan een nieuwe stap in je carriere? Ga aan de slag als begeleider bij La Verna. Bekijk hier de vacature.      Lees verder
04jul Nieuws - 04 juli 2023

GOUD zomer 2023


Bijna 20 jaar geleden ontwikkelde Johan Emons een nieuwe vorm voor betere zorg aan kwetsbare kinderen die niet meer thuis kunnen wonen. Want Johan had een missie: het moest anders, met grotere betrokkenheid en meer stabiliteit. Voor een betere hechting en verbinding moest elk kind kunnen opgroeien binnen de contouren van een gezin, was zijn overtuiging. Maar dan wel onder de hoede van gezinsouders met kennis en kunde. Helaas is Johan in 2015 overleden. Deze GOUD zomer editie en het boek 'Johan Emons - een man met een missie' zijn een ode aan Johan Emons en zijn gedachtegoed. De ondernemers, familieleden en collega’s die aan het woord komen, verwoorden elk op eigen wijze Johans visie om te investeren in elkaar, goed te luisteren en nooit het einddoel uit het oog te verliezen. Lees GOUD zomer hier. Lees verder
30jun Daley en Dewi - Fotografie door: SBB fotografie Nieuws - 30 juni 2023

Hoe gaan we als gezin om met ons kind dat autisme heeft?


Binnen Driestroom Kind, Jeugd en Gezin is een welbekend uitgangspunt in het Alledaags Gelukmodel: Kind en gezin centraal. Maar als het kind de diagnose krijgt en ondersteund wordt vanuit Driestroom, richten we ons dan vooral op het kind en horen we het gezin? Nee, want het gaat om het kind EN het gezin. Dit komt mooi naar voren in het verhaal van Sonja, moeder van de 4-jarige Noud.  In het dorpje Gendt wonen Brian, Sonja, met dochter Eleni van 8 jaar, zoontje Noud en hun hondje Pearl.  Vragen en twijfels Toen Noud 1,5 jaar oud was, hadden Brian en Sonja het idee dat Noud wat laat was met lopen, woordjes en motoriek. Ze hoopten dat Nouds ontwikkeling nog wel zou vorderen, aangezien het Consultatiebureau geen bijzonderheden opmerkte. Sonja: “We hielden het zelf wel in de gaten.” Toen Noud 2,5 jaar oud was, werd hij agressief, kreeg driftbuien en ging zichzelf pijn doen door met zijn hoofd te bonken. Hij liet dit gedrag vooral thuis zien. Buitenshuis gedroeg Noud zich netjes en was hij vrolijk. Ook bij de opvang ging het tot nog toe goed. “Ook waren er vanuit het consultatiebureau nog geen zorgen. Maar mijn moedergevoel zei me dat het niet klopte”, vertelt Sonja.  Op onderzoek uit Mede omdat Noud meer agressief richting andere kinderen werd, wilden Sonja en Brian achterhalen of zijn gedrag te maken had met amandel- en oorproblemen die in de familie heersen. Eenmaal bij de KNO-arts in het ziekenhuis kreeg Noud een hevige driftbui. Sonja: “Dit klinkt gek, maar ik was blij dat hij dit gedrag eindelijk eens ergens anders dan thuis liet zien.” Na een spoeddoorverwijzing naar het audiologisch centrum, werden ze verwezen naar Driestroom. De diagnose Toen Noud net 3 jaar was kregen ze de diagnose, na een onderzoeksperiode van 3 maanden op groep Maan bij kinderdagcentrum Luna. Sonja: “Toen was ons duidelijk wat Noud had: autisme met een globale ontwikkelingsachterstand op alle fronten. Dit betekent cognitief, motorisch, spraaktaal.” De volgende stap was naar behandelgroep Ster bij Luna.  Bij Driestroom  Sonja en Brian kregen vanuit behandelaren en begeleiders handvatten en ondersteuning in de omgang met Noud. “Er werd naar ons geluisterd, we kregen tips en we werden begeleid in het gehele proces. Zo hebben we bijvoorbeeld aangegeven dat we thuis begeleiding nodig hadden, omdat we vastliepen. We werden als ouders overal bij betrokken en er is fijn met ons gecommuniceerd vanuit Driestroom. We kunnen ook altijd bellen, dat is super.” Na 1,5 jaar bij Luna zit Noud inmiddels op school, bij Lichtenbeek.  Doelen, stappen en resultaten Sonja: “Noud heeft in de afgelopen jaren verschillende doelen gehad. Op grove motoriek, contact met volwassenen en leeftijdsgenoten, spraak, zijn fixatie op ronddraaiende voorwerpen, zelfredzaamheid en zindelijkheid.” Sommige doelen zijn behaald en andere doelen wordt nog in kleinere stappen aan gewerkt. “Noud is nu veel minder gefixeerd op bijvoorbeeld de wasmachine die draait. Ook praat hij voluit, zelfs zo goed en veel dat hij nu weleens een paar minuten z’n mond mag houden”, zegt Sonja met een knipoog.  Belangrijke rol voor ieder gezinslid  Het gezin wordt ondersteund door ambulant gezinsbegeleider Ellen den Outer. “Ellen is echt fantastisch, ik heb er geen ander woord voor. Ze is heel erg belangrijk voor ons”, vertelt Sonja zonder enige aarzeling. “Het is ook wel zwaar, want er komt ontzettend veel kijken bij een kind als Noud. Het vraagt heel veel van ons als ouders, maar ook van zijn zus. Eleni is pas 8 jaar en toch moet zij al leren omgaan met behoorlijk uitdagende situaties met haar broertje. Het is voor ons soms lastig om uit te leggen aan haar waarom Noud bepaalde dingen doet, of wil.” Om inzicht te krijgen in de werking van Nouds brein hebben Eleni, Sonja en Brian op aanraden van Ellen de workshop Autisme BelevingsCircuit gehad. Daarnaast hebben Sonja en Brian deelgenomen aan de Hanenoudercursus en Eleni heeft de Brussencursus gevolgd. “Dit heeft enorm geholpen in de omgang met Noud”, vertelt Sonja. Sonja: “Maar het blijft uiteraard een uitdaging. Om Eleni te ondersteunen sluit Ellen bijvoorbeeld ook aan bij gesprekken bij Eleni op school. Ze helpt echt ons hele gezin, want iedereen wordt belast. Noud doordat hij niet altijd begrepen wordt en wij omdat wij Noud niet altijd begrijpen.”   Meekijken, tips geven en ondersteunen  Sonja: “Ellen kijkt waar we als gezin tegenaan lopen en waar we behoefte aan hebben. Ook in de dagelijkse dingen. En dan gaan we daarmee aan de slag. Ze kijkt mee, geeft tips, is bij belangrijke gesprekken zoals bij de gemeente.” Samen met Ellen richten ze zich op dit moment op de relatie tussen Brian met beide kinderen. Sonja: “Brian vindt de omgang met de kinderen vaak lastig en raakt daardoor zelf overprikkeld. Ellen helpt ons hierin. Of bijvoorbeeld een tijdje geleden hadden we een hele vervelende sfeer tijdens het avondeten. Noud vroeg negatieve aandacht en Brian en ik gingen daarop in. Maar aan de andere kant van de tafel zat Eleni, die ontzettend lief aan het eten was, maar geen aandacht kreeg. Dus zijn we op advies van Ellen onze aandacht gaan richten naar het positieve gedrag dat we aan tafel zagen en dat hielp.”  “Ik krijg van Ellen vaak het compliment dat ik een engelengeduld heb. Dat is fijn om te horen. Voor veel stappen met Noud heb je een lange adem nodig, maar geduld wordt uiteindelijk beloond, zeg ik altijd maar.”  Hoe gaat het nu?   Het gaat nu steeds beter met Noud en het gezin geeft Sonja aan: “Hij is heel vrolijk, praat je de oren van het hoofd en is veel rustiger. Natuurlijk heeft hij weleens zijn driftbuien als hij moe of overprikkeld is, maar wij weten nu zelf ook veel beter hoe we daarop in kunnen spelen.”  “Als ik kijk naar de ontwikkeling die Noud heeft doorgemaakt, maakt dat me zo gelukkig! We hebben hem enorm zien groeien. Als hij weer een doel behaald had voelde hij zich begrepen. En hoe meer hij zich begrepen voelde, hoe rustiger hij werd. Dat geeft ons ook rust.”    Lees verder
1 2 3