29mrt Nieuws - 29 maart 2023

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst Opstapregeling Lingewaard


We ondertekenden deze week de samenwerkingsovereenkomst Opstapregeling Lingewaard. De Opstapregeling is bedoeld voor mensen die na een periode van beschermd wonen toe zijn aan een vervolgstap: zelfstandig wonen. Deze regeling is een samenwerking tussen de gemeente Lingewaard, de woningcorporaties Waardwonen en WOONstichting Gendt en de zorgaanbieders Albero Zorggroep, de Amethyst, Driestroom en het gezinshuis Gentle. Vanaf 1 april 2023 kan iedereen die bij de doelgroep hoort, gebruikmaken van de Opstapregeling in gemeente Lingewaard.  "Super fijn dat we samen met woningcorporaties, collega zorgaanbieders en gemeente Lingewaard werken aan een mooiere zelfstandige toekomst voor de mensen die wij ondersteunen." Hans van Gestel, Lid Raad van Bestuur Driestroom Wat is de Opstapregeling? Jongeren en volwassenen die een stap gaan maken van beschermd wonen naar zelfstandig wonen, kunnen hierbij hulp gebruiken. Bijvoorbeeld omdat ze niet zelfstandig een woning kunnen vinden. In de Opstapregeling staan afspraken tussen gemeente, woningcorporaties en zorgaanbieders. Met de Opstapregeling krijgt een inwoner voorrang op een eigen woning. Een voorwaarde is wel dat die persoon hulp krijgt bij het (weer) zelfstandig wonen. Dit heet ambulante begeleiding. Een andere voorwaarde is dat de persoon een band heeft met de gemeente Lingewaard en een eigen netwerk heeft of op kan bouwen. Zodat hij/zij op die manier een goede doorstart kan maken. Zo kan deze persoon weer werken en meedoen in de maatschappij.  Lees verder
27mrt Nieuws - 27 maart 2023

Andy behaalt diploma Schoonmaker Rollend Materieel


Het afgelopen jaar volgde Andy de praktijkcursus Schoonmaker Rollend Materieel vanuit Werkpost Cleanteam Nijmegen. In deze cursus leerde hij hoe hij de binnenkant van voertuigen nog beter schoonmaakt, maar ook hoe je bijvoorbeeld een juiste schoonmaakhouding aanneemt en wat de verschillende veiligheidssymbolen betekenen. Halverwege de cursus vertelde Andy dat hij al veel geleerd heeft. Onlangs was zijn examen. Hoe is dat examen hem vergaan? Zenuwachtig Andy: “Ik was erg zenuwachtig voor het examen en heb er slecht van geslapen. Gelukkig begon het examen al om 09.30 uur, waardoor ik niet de hele dag hoefde te wachten.” Het examen duurde een uur en in dat uur moest Andy, net als zijn collega’s Stefan en Erik, laten zien wat hij geleerd heeft in de cursus. Andy: “Leermeester Marcel heeft ons geleerd hoe je de bus van boven naar beneden schoonmaakt. Maar ook welke materialen nodig zijn voor bepaalde oppervlakten. Dit heb ik allemaal aan de examinator laten zien.” Geslaagd Andy: “Ook werd mijn werktempo beoordeeld. In het begin van de cursus dacht ik veel na voordat ik echt aan de slag ging. Nu start ik sneller op en doe de werkzaamheden vlot achter elkaar. Dat hebben we in de cursus veel geoefend met als resultaat dat dit een stuk beter gaat.” De examinator beoordeelde de verschillende onderdelen en ongeveer een maand na het examen kwam de uitslag: Andy is geslaagd voor de cursus Schoonmaker Rollend Materieel! Trots Andy: “Ik ben ontzettend trots op mijn diploma, dat landelijk erkend is. Het was een interessante cursus waarin ik veel nieuwe dingen heb geleerd. Ik heb nu een betere schoonmaakhouding, waardoor ik minder last heb van mijn rug. Ook kan ik mijn collega’s goed uitleggen hoe we nog beter schoon kunnen maken, omdat ik de ervaring heb van de cursus en mijn diploma hiervoor behaald heb. Zo kunnen we bij Werkpost Cleanteam Nijmegen zorgen voor nog meer blinkende bussen!” Feest Natuurlijk heeft Andy een feestje gevierd voor het behalen van zijn diploma. Andy: “Thuis heb ik dit met mijn ouders en broer gevierd. Bij Werkpost Cleanteam Nijmegen hebben we een officiële diploma-uitreiking gehad. Daarna hebben we er met elkaar nog een gezellige middag van gemaakt.” Andy, Stefan en Erik, van harte gefeliciteerd met het behalen van jullie diploma!  Andy, Stefan en Erik waren de eerste deelnemers die de cursus Schoonmaker Rollend Materieel volgden. Binnenkort start een nieuwe groep vanuit Werkpost Cleanteam Nijmegen en Werkpost Cleanteam Bemmel met de cursus Schoonmaker Rollend Materieel. Wil je hier meer over weten? Neem dan contact op met Werkpost Cleanteam Nijmegen via 06 - 10 96 40 09 | 06 - 10 27 17 65 of cleanteamnijmegen@driestroom.nl.    Lees verder
20mrt Werkpost-Groen-0524 Nieuws - 20 maart 2023

Werkpost Groen: aan de slag in tuin, park en natuur


Kom jij ook leren en werken bij ons? Een gemaaid grasveld, een schone waterkant en onkruidvrije plantsoenen? Het zou zo maar kunnen dat wij hiervoor gezorgd hebben. We pakken namelijk allerlei groenklussen aan als hovenierswerkpost, zowel binnen als buiten Driestroom. Vaak werken we samen met een opdrachtgever, maar we voeren ook particuliere groenklussen uit. Je gaat bij ons altijd buiten in het groen aan de slag, bijvoorbeeld met (bos)maaien, hagen knippen, snoeien, schoffelen, bladblazen en vegen. Kom jij bij ons leren en werken in het groen? Van hark tot bladblazer Samen met je collega’s ga je met hark, bezem, grasmaaier, bladblazer en ander tuingereedschap aan de slag. De ene keer werk je in tuinen van kinderopvang Skar, waar je het gras maait, heggen knipt en borders onderhoudt. De andere keer werk je voor Waterschap Rivierenland of Waterschap Nijmegen en onderhoud je gemalen en dijkmagazijns, raap je zwerfvuil rond wateren of maak je houtwallen. Ook werken we op Landgoed Deelerwoud. Het landgoed is ongeveer 1000 voetbalvelden groot en bestaat hoofdzakelijk uit bos, maar ook uit grasland en akkers. Dus genoeg te doen voor ons! Samenwerking We werken in kleine groepen en er is altijd een werkcoach aanwezig. Als je daaraan toe bent, mag je zelfstandig groenklussen uitvoeren. De werkcoach houdt dan contact met je op afstand. We werken samen met verschillende aanbieders van branche-erkende opleidingen op pre-entree- en entreeniveau. Daarnaast hebben we goede contacten met andere groenondernemingen. Hier kun je eventueel naar doorstromen om te gaan werken in een reguliere baan. We hebben drie opstartplaatsen; in Arnhem, Elst en Nijmegen. Meer lezen over Werkpost Groen? Bekijk dan onze nieuwe flyer! Kom jij ook leren en werken bij Werkpost Groen? Neem contact met ons op via 0481 – 37 55 55 of driestroomincontact@driestroom.nl. Onze trajectcoördinator belt jou terug. Lees verder
15mrt Nieuws - 15 maart 2023

Van start: ontwikkeling nieuwe website-app voor de mensen die we ondersteunen


Binnen Driestroom hebben de mensen die we ondersteunen op alle niveaus medezeggenschap. Formeel is dit vastgelegd in de diverse cliëntenraden. De cliëntenraden gaven aan dat er behoefte is aan toegankelijke informatie over Driestroom. Deze informatie moet makkelijk te bereiken zijn voor de mensen die we ondersteunen, zonder dat zij hulp van begeleiders hiervoor nodig hebben. Met deze vraag zijn we aan de het werk gegaan. Het resultaat: we zijn gestart met de ontwikkeling van een nieuwe website-app. Onderzoek In een uitgebreid onderzoek hebben we aan de mensen die we ondersteunen gevraagd, welke informatie zij belangrijk vinden. En hoe we deze informatie zo toegankelijk mogelijk kunnen maken. Ook hebben we gekeken naar hoe andere zorgorganisaties dit geregeld hebben. Werkpost Het Kantoor en coaches medezeggenschap hebben dit onderzoek samen met de afdeling Marketing & Communicatie uitgevoerd. Na het onderzoek hebben we samen een projectvoorstel gemaakt, dat goedgekeurd is door de Raad van Bestuur. De nieuwe website-app wordt een omgeving die voor, door en met de mensen die we ondersteunen gemaakt wordt. Versterken van medezeggenschap Esther Nelissen, voorzitter Raad van Bestuur: “De cliëntenraden zijn voor ons een belangrijke sparringpartner. Samen streven we altijd naar de best mogelijke medezeggenschap voor de mensen die we ondersteunen. Dat is een proces dat nooit stilstaat. Dat we nu een website-app gaan realiseren voor de mensen die we ondersteunen, is een mooie ontwikkeling. Hiermee versterken we de medezeggenschap nog verder. En we zijn blij dat we de website-app gaan maken met een van onze zorgondernemers: ICT Maatwerk.” ICT Maatwerk Bij ICT Maatwerk kunnen (jong)volwassenen met een afstand tot de arbeidsmarkt en/of beperking terecht om zicht verder te ontwikkelen op het gebied van ICT. Met ondersteuning van begeleiders leren en werken ze onder meer aan webdesign, beeldbewerking en programmeren. ICT Maatwerk werkt voor diverse opdrachtgevers en heeft drie vestigingen: in Nijmegen, Arnhem en Doetinchem. Luuk Penninx, directeur van ICT Maatwerk: “We vinden het een mooie opdracht om samen met de mensen die wij èn Driestroom ondersteunen een nieuwe website-app te mogen ontwikkelen.” Bedenk jij de naam van de nieuwe website-app? We houden jullie uiteraard op de hoogte van de ontwikkeling van de website-app. Nu heeft de website-app nog geen naam. Over een paar maanden gaan we een aparte prijsvraag uitzetten voor de beste naam. Met natuurlijke een leuke prijs voor de bedenker van de beste naam. Iedereen die straks gebruik wil maken van de website-app kan meedoen aan de prijsvraag. Dus houd onze social media kanalen goed in de gaten voor de oproep straks!   Lees verder
13mrt Nieuws - 13 maart 2023

Medezeggenschap van zorgondernemers


Iedereen is voor medezeggenschap omdat het leidt tot betere resultaten en dat is in onze organisatie primair betere zorg voor de mensen die we ondersteunen. Esther Nelissen, voorzitter Raad van Bestuur: “Als bestuurder wil ik onze zorgondernemers graag betrekken bij beslissingen en hun waardevolle kennis en expertise uit de dagelijkse praktijk meenemen. Het draagt niet alleen bij aan betere zorg voor de mensen die we ondersteunen, maar ook aan een positieve samenwerkingsrelatie en werkcultuur.”   Medezeggenschap van zorgondernemers anders vormgeven  Al een aantal jaren hebben we op bestuursniveau inspraak geregeld voor onze zorgondernemers op zaken die hun belangen aangaan via de Coöperatie van Zorgondernemers (CoZo). De CoZo behartigt de belangen van de bij de coöperatie aangesloten zorgondernemers.   Met ingang van 2021 geldt de Franchisewet. Daarin wordt inspraak en overleg geëist tussen franchisegever (Driestroom) en franchisenemer (onze zorgondernemers). Onder andere door de groei van het aantal franchisenemers en de diversiteit binnen de franchise worden met onze huidige werkwijze niet alle franchisenemers vertegenwoordigd. We hebben uitdrukkelijk de wens om medezeggenschap voor alle ondernemers te organiseren via een representatief orgaan.  Daarnaast maken de ontwikkelingen in de zorgsector en in het sociaal domein dat de huidige afspraken over de inspraak van franchisenemers op bestuurlijk niveau deels niet meer aansluiten en kunnen conflicteren met wet- en regelgeving of de eisen van toezichthouders en financiers. Deze ontwikkelingen zijn voor ons aanleiding om de medezeggenschap van franchisenemers anders vorm te geven. We stellen een franchiseraad in waarin iedere franchisenemer zich vertegenwoordigd voelt. Dit doen wij natuurlijk in samenspraak met de franchisenemers zelf.  Waar staan we nu? Na voorbereidingen in 2022 met de CoZo hebben wij in januari 2023 het invullen van de nieuwe medezeggenschap met een brede werkgroep opgepakt. In deze werkgroep zitten 10 franchisenemers met een zeer diverse achtergrond. Deze groep is voortvarend en enthousiast aan het werk om de medezeggenschapsovereenkomst vorm te geven en verkiezingen te organiseren. Ook zorgen zij voor een actieve communicatie met alle franchisenemers. Begin juni staan de verkiezingen gepland. Een belangrijke opgave van het nieuwe medezeggenschapsorgaan is zorgen dat iedereen zich vertegenwoordigd voelt. De omvang van de raad zal 5-7 zetels worden en we streven naar een goede mix van vertegenwoordigers uit verschillende regio's en met verschillende labels. Ieder lid heeft straks een eigen portefeuille met aandachtsgebieden. Op onderwerpen worden, soms tijdelijke, commissies met betrokken ondernemers ingesteld.   Waardevolle inzichten en perspectieven  Esther: “Volgens mij hebben we allemaal een warm hart voor medezeggenschap. Voor mij als bestuurder is medezeggenschap belangrijk, omdat ik graag die verschillende perspectieven van ondernemers wil horen en meenemen in onze besluitvorming. Dat geeft ons als bestuur waardevolle inzichten en perspectieven die anders misschien niet beschikbaar zouden zijn. Zo komen we tot betere beslissingen en hebben we een goede samenwerkingsrelatie. Het is fijn en betekenisvol om als bestuurder gevoed te worden door de mensen die dagelijks de mensen die bij ons wonen en werken ondersteunen.”    Lees verder
27feb 188_7_Extra-afbeelding_Werkpost-Omroep-Gelderland Nieuws - 27 februari 2023

Werkpost Omroep Gelderland: midden in het hart van de omroep


Kom jij ook leren en werken bij ons? Omroep Gelderland is de regionale publieke omroep van de provincie Gelderland. Vanuit hun pand aan de Rosendaalseweg brengt de redactie van de omroep nieuws. Ook maken ze informatie-, muziek en actualiteitenprogramma’s. Dit doen ze voor een zo groot mogelijke groep Gelderlanders via radio, tv en internet. Midden in deze bedrijvigheid bevindt zich onze werkpost: Werkpost Omroep Gelderland. De werkzaamheden die we voor de omroep doen zijn zeer divers. Onze focus ligt op horeca- en facilitaire werkzaamheden. Bij ons is geen dag hetzelfde!  Soep, salade en broodjes In de kantine van Omroep Gelderland vind je de basis van onze werkpost. Vanuit hier gaan we aan de slag in de kantine, maar ook in de rest van het pand. Elke werkdag maken we lunch voor de medewerkers van Omroep Gelderland. Meestal bestaat dit uit het maken van broodjes, salades en soep. Ook wassen we af, vullen  de koelingen bij en maken deze schoon. En als Omroep Gelderland gasten verwelkomd, zorgen wij dat er een hapje en een drankje klaarstaat. Koffieautomaten, terreinonderhoud en hand- en spandiensten Naast ons werk in de kantine doen we facilitair werk in het hele pand van de omroep. We maken de koffieautomaten schoon, vullen deze bij en zorgen dat er altijd voldoende papier bij de printers ligt. Ook vraagt de omroep ons regelmatig te helpen met hand- en spandiensten, bijvoorbeeld rondom kerst of met evenementen zoals de Vierdaagse en Zwarte Cross. Buiten zijn we eveneens actief bezig. Hier onderhouden we het terrein en we wassen de auto’s van Omroep Gelderland. Je hoeft bij ons dus niet stil te zitten. Er is genoeg te doen! Meer lezen over Werkpost Omroep Gelderland? Bekijk dan onze nieuwe flyer! Kom jij ook leren en werken bij Werkpost Omroep Gelderland? Neem dan contact met ons op via 0481 – 37 55 55 of driestroomincontact@driestroom.nl. Onze trajectcoördinator belt jou daarna terug.   Lees verder
20feb Nieuws - 20 februari 2023

Kom jij ook leren en werken bij Werkpost Drie Gasthuizen?


Werkpost Drie Gasthuizen bevindt zich in het gelijknamige woonzorgcentrum Drie Gasthuizen aan de Rosendaalseweg in Arnhem van de DrieGasthuizenGroep. We verrichten hier diverse werkzaamheden om het zorgpersoneel te ondersteunen en de bewoners van extra aandacht te voorzien. Zo brengen we koffie en thee rond bij de bewoners, doen de was voor hen en verrichten licht facilitaire werkzaamheden. Spreken deze werkzaamheden jou aan? Kom dan ook leren en werken bij Werkpost Drie Gasthuizen! Brigitta: ‘Bij Werkpost Drie Gasthuizen voel ik me gewaardeerd’ Variatie aan werkzaamheden Elke doordeweekse dag gaan we aan de slag in het woonzorgcentrum. De ene keer loop je een koffie-, thee- of soepronde of sorteer je binnengekomen was. De andere keer ondersteun je bij een gezamenlijke activiteit van de bewoners of voer je licht facilitaire werkzaamheden uit, zoals het onderhouden van de binnentuin, het legen van prullenbakken en het ontsmetten van deurklinken. Ook het maken van een gezellig praatje met de bewoners behoort tot je werkzaamheden. Kortom, heel divers!   Pop-up werkposten bij Klingelpoort, Westerkade en Alteveld – (bijna) zelfstandig aan het werk) De DrieGasthuizenGroep heeft naast hun locatie aan de Rosendaalseweg nog meer woonzorgcentra voor ouderen in Arnhem. Op drie van deze locaties hebben we een pop-up werkpost. Ook hier ondersteunen we het zorgpersoneel en geven de bewoners extra aandacht. Werken bij een van deze pop-up werkposten vraagt om meer zelfstandigheid en begeleiding op afstand. Een mooie vervolgstap als je hier aan toe bent. Meer lezen over Werkpost Drie Gasthuizen? Bekijk dan onze nieuwe flyer. Kom jij ook leren en werken bij Werkpost Drie Gasthuizen?  Neem dan contact met ons op via 0481 – 37 55 55 of driestroomincontact@driestroom.nl. Onze trajectcoördinator belt jou daarna terug. Lees verder
14feb Nieuws - 14 februari 2023

Medezeggenschap in beeld | Kristel van de Kamp


In de serie ‘Medezeggenschap in beeld’ laten we verschillende portretten zien van mensen die binnen Driestroom een bijdrage leveren aan medezeggenschap. Wat zijn hun drijfveren? Hoe waardevol is medezeggenschap en wat levert het op? In deze editie vertelt Kristel van de Kamp haar verhaal.  Betrokkenheid, contact en groei  Kristel van de Kamp is beleidsmedewerker bij het Bestuursbureau van Driestroom. Zij ondersteunt de organisatie bij allerlei beleidsthema’s, waaronder medezeggenschap. Kristel: “Ik ondersteun de Raad van Bestuur en directeuren in het contact met de cliëntenraden, schrijf advies- en instemmingsvragen, bereid vergaderingen voor en ondersteun het team medezeggenschap om samen de medezeggenschap binnen Driestroom te versterken. Bij alles wat we doen zorg ik ervoor dat we voldoen aan de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). Het leukste aan mijn werk op het gebied van medezeggenschap is het direct contact met de leden van de cliëntenraden. Het is mooi om te zien hoe betrokken zij zijn en durven te zeggen wat ze ergens van vinden. De manier waarop ze dat doen, is vaak heel verschillend. De een geeft voorzichtig feedback en weegt de woorden zorgvuldig af, terwijl de ander het er zo uitgooit. Van deze verschillen kan ik erg genieten.”   Dubbele rol  Kristel: “Het belangrijkste vind ik dat we als Driestroom ervoor zorgen dat de zorg en ondersteuning die we bieden, zo wordt vormgegeven dat het aansluit bij de wensen van de mensen die we ondersteunen. En dat we dus elk nieuw project of beleid afstemmen met de mensen die het aangaat.” De rol van Kristel hierin is dubbel. Kristel: “Aan de ene kant vind ik het belangrijk dat ik stuur op het voldoen aan de Wmcz, aan de andere kant vind ik het minder relevant of iets van de wet moet. Het gaat er volgens mij juist om dat we als Driestroom kijken of iets veel impact heeft op onze bewoners of assistent-medewerkers, en dat we het dan altijd voor moeten leggen aan hen. Ongeacht of het van de wet moet.”  Aanbesteding vervoer  Kristel: “Om een voorbeeld te noemen. Een paar jaar geleden is het vervoer opnieuw aanbesteed. In de Wmcz staat dat het niet advies- of instemmingsplichtig is. Echter voor de meeste mensen die wij ondersteunen, is vervoer essentieel. Zij zitten vaak twee keer per dag in de taxi. Daarom hebben we gezorgd dat de cliëntenraad mee kon denken bij de aanbesteding, zodat we het, voor iedereen, goed kunnen regelen. Dat is voor mij ook de kern van medezeggenschap. Dat de mensen die we ondersteunen zoveel mogelijk mee kunnen denken, praten en beslissen over dingen die voor hen belangrijk zijn. Zodat ze hun leven zo fijn mogelijk kunnen leiden op een manier die bij hen past. Ik vind dat we ons daar nog veel bewuster van mogen zijn.”  Succesvolle combinatie  Kristel: “Waar ik het meest trots op ben, is dat ik zie hoe de cliënten in de cliëntenraad groeien. Hoe voorzichtig en verlegen ze binnenkwamen, hoe goed hun vragen en adviezen nu zijn. Zo krijgen we ook steeds betere feedback terug vanuit de raad.” Binnen Driestroom is er de Centrale Cliëntenraad (CCR) met daaronder de Kolomraad Werk & Ondersteuning (CRW), de Kolomraad Zorg (CRZ) en de Kolomraad Kind, Jeugd en Gezin (CRKJ). Daaronder hebben (bijna) alle locaties een eigen lokale raad. De raden bestaan uit cliënten en soms uit verwanten of een combinatie van beiden. De leden van de Kolomraad Zorg zijn bewoners en verwanten. Kristel: “In deze raad is het mooi om te zien hoe de combinatie tussen verwanten en bewoners een succes is. Hoe ze op elkaar aansluiten, hoe ze allebei vanuit verschillende visies punten inbrengen, hoe ze elkaar bevragen en hoe ze beiden hun best doen om rekening te houden met elkaar. Dat is mooi om te zien.”  Medezeggenschap doen we samen  Ondanks alle genomen en nog te nemen stappen in medezeggenschap blijft het in sommige delen van de organisatie lastig om medezeggenschap goed in te richten en voldoende leden te hebben. Kristel: “Sommige delen van de organisatie zijn wat versnipperd. We buigen ons nu over de vraag hoe we daar medezeggenschap zo efficiënt mogelijk kunnen vormgeven, zodat ook zij kunnen meepraten, denken en beslissen. Bij veel locaties kunnen we nog nieuwe leden gebruiken. Dus bij deze doe ik ook gelijk de volgende oproep: wil jij meepraten, meedenken en meebeslissen over onderwerpen die jou en jouw medebewoners of mede assistent-medewerkers aangaan? Neem contact met ons op! Want medezeggenschap doen we samen!”    Lees verder
13feb Maldensteijn-2086 Nieuws - 13 februari 2023

Driestroom neemt deel aan pilot Ontwikkelingsgerichte Indicatievrije Dagbesteding


Tot eind 2024 neemt Driestroom deel aan de pilot Ontwikkelingsgerichte Indicatievrije Dagbesteding in de gemeenten Nijmegen en Berg & Dal. In deze pilot kunnen inwoners van de gemeenten Nijmegen en Berg & Dal zich zonder indicatie melden bij deelnemende locaties voor dagbesteding. Zij hebben vooraf geen indicatie nodig van het buurtteam (Gemeente Nijmegen) of het wijkteam (Gemeente Berg & Dal) voor dagbesteding. Samen met de locatie waar de inwoner zich meldt, kijken we of de vraag voor dagbesteding passend is bij deze locatie of dat een andere locatie beter past.  Doelen pilot Met deze pilot wil Driestroom samen met Gemeente Nijmegen, Gemeente Berg & Dal en andere deelnemers aan de pilot de dagbesteding laagdrempeliger en toegankelijker maken en de bureaucratie verminderen. Ook geeft deze pilot ruimte voor meer flexibiliteit in de uitvoering van de dagbesteding; meer of minder dagdelen of verandering van dagdelen kan met de locatie afgestemd worden. Dit geeft minder onrust en onzekerheid bij de inwoners over de toekenning of verlenging van indicaties. Tevens draagt het bij aan het verminderen van de regeldruk, meer vertrouwen op de professional en meer mogelijkheden voor samenwerking met andere organisaties. We hopen dat er in de toekomst ook een eenvoudige wisselwerking komt (het ‘simpel switchen’) tussen ontwikkelingsgerichte en arbeidsmatige dagbesteding.  Deelnemende locaties Driestroom Vanuit Driestroom nemen de volgende locaties deel aan de pilot: Kinderboerderij de Goffert, Nijmegen Werkpost Industriegroep, Nijmegen FAIR Coffins, Nijmegen Werkpost Veste Brakkenstein en Kalorama Beek, Nijmegen en Beek Werkpost Cleanteam, Nijmegen Werkpost Groen, o.a. Nijmegen Dagcentrum Maldensteijn en Werkpost Zorgcentrum Maldenburch, Malden Dagcentrum Lange Vierhout, Nijmegen Makers & Merken, o.a. Nijmegen DROOM! de Bastei, Nijmegen DROOM! Partners, o.a. Nijmegen ICT Maatwerk, o.a. Nijmegen Houtgenoten, Nijmegen Move2Work, Nijmegen Kompas Mengelmoes, Nijmegen TriUnity, Nijmegen Klik voor meer informatie over de deelnemende locaties hier of neem contact op met Driestroom in contact via 0481 – 375555 of driestroomincontact@driestroom.nl.  Voor meer informatie over de pilot kun je contact opnemen met Marcel Schook of Monique Dibbelink. Marcel Schook | marcelschook@driestroom.nl | 06 – 83 18 29 31 Monique Dibbelink | moniquedibbelink@driestroom.nl | 06 – 10 69 29 57   Lees verder
31jan Nieuws - 31 januari 2023

Van vrijwilligerswerk tot baan


De pannenkoekenboot in Nijmegen. Je kent ‘m vast wel. Terwijl je een mooie tocht over de Waal maakt, kun je genieten van de lekkerste pannenkoeken. Frank Glaser werkt op de pannenkoekenboot. Hij doet de afwas, maakt schoon in de keuken en bakt zo nu en dan ook pannenkoeken. En is er personeelstekort op de pannenkoekenboot in Amsterdam of Rotterdam. Dan pakt Frank met liefde de trein om daar te gaan werken.  Kennismaking De eerste kennismaking van Frank met de pannenkoekenboot was in 2004. Toen voer hij als gast mee op een van de rondvaarten. Dit beviel zo goed, dat hij contact legde met Judith (bedrijfsleider Pannenkoekenboot Nijmegen) om te vragen of hij als vrijwilliger kon helpen op de boot. En dat kon! Naast zijn werk als vrijwilliger op de pannenkoekenboot werkte Frank al die jaren ook bij de Eetage van Driestroom en in een woonzorgcentrum. Tot ongeveer een jaar geleden. Het werk bij de Eetage en het woonzorgcentrum stopte, waardoor Frank op zoek ging naar ander werk. Nouja, ander werk. Hij heeft van zijn vrijwilligerswerk op de boot zijn werk kunnen maken en werkt nu vier dagen per week, en soms vaker, in de keuken van de pannenkoekenboot. Een keer per twee maanden komt de jobcoach van Begeleid Werken Driestroom langs. Takenpakket Frank: “Mijn vader zat vroeger ook in de horeca en dat heeft hij een beetje aan mij doorgegeven. In het weekend begin ik om 12.30 uur en doordeweeks meestal om 15.30 uur. Ik was alle borden, kopjes en bestek af en zorg ervoor dat de keuken er netjes uitziet. Ook vul ik het buffet aan en haal de benodigde producten die onder het dek liggen, zodat Chris, de kok, aan de slag kan. Op rustige momenten leert Chris mij ook pannenkoeken bakken of glutenvrij beslag maken. En als hij even achter het fornuis weg moet, draai ik de pannenkoeken om, zodat ze niet aanbakken. Mijn takenpakket wordt steeds verder uitgebreid en daar ben ik blij mee. Zo leer ik telkens nieuwe dingen.” Hecht team Het team van de pannenkoekenboot is hecht. Frank: “We hebben plezier met elkaar en lachen veel. Ons team bestaat uit ongeveer 16 mensen. Als we dingen vieren, zoals een nieuwjaarsborrel, doen we dat samen met de mensen van de pannenkoekenboten in Amsterdam en Rotterdam. Die mensen ken ik ook goed, want ik heb de laatste tijd regelmatig op de boot in Amsterdam of Rotterdam gewerkt. Dan pak ik vanuit Nijmegen de trein om een dag daar te werken.” Reizen en het water Reizen en op het water zijn, zijn dingen die Frank graag doet. Frank: “Ik ben naar Londen geweest met de trein, ga regelmatig met een boot op vakantie en heb een 10-daagse cruise gemaakt. Ook houd ik ervan om dagjes uit te gaan met vrienden. En ik ga graag naar mijn werk. Ik vind het dan ook jammer als de boot een keer niet vaart en ik niet hoef te werken. Daarom heb ik tegen Judith gezegd dat als het druk is of er extra vaarten zijn, ze me altijd mag appen en dat ik graag extra kom werken."   Lees verder
25jan Nieuws - 25 januari 2023

GOUD winter 2023 is uit


Voor kinderen, jeugdigen en hun gezinnen In deze GOUD wintereditie 2023 laten we je zien wat Driestroom zoal voor kinderen, jeugdigen en hun gezinnen betekent. Met welke ondersteuningsvragen kun je bij ons terecht? Hoe ziet onze samenwerking met andere partijen eruit? Wat ervaren ouders bij hun kind met hulpvragen? We geven je een breed beeld van hoe en waarom wij ons inzetten voor hun alledaags geluk. Dit doen we aan de hand van verschillende verhalen en video’s. Veel lees- en kijkplezier! Bekijk GOUD winter 2023 - Voor kinderen, jeugdigen en hun gezinnen hier!       Lees verder
1 2 3