24dec Online-tekenen-Sociaal-Kader Nieuws - 24 december 2021

OR en RvB Driestroom tekenen Sociaal Kader


De OR en RvB Driestroom hebben hun (digitale) handtekening gezet onder het Sociaal Kader voor medewerkers van ambulante teams Nijmegen en Passende Kinderopvang Nijmegen. In dit Sociaal Kader staan afspraken over de wijze waarop wordt voorzien in de personele gevolgen van de nieuwe visie op inrichting van de wijkteams in Nijmegen (Brede Basis Teams). Mooi proces en trots op het resultaat! In coproductie, de vinger houdend aan de pols bij de betreffende collega's en met de beste intenties: zo omschrijven Tijn Gerrits (voorzitter OR), Esther Nelissen en Hans van Gestel (RvB) dit traject. Met dit Sociaal Kader kunnen medewerkers een goede afweging maken in hun keuze om wel of niet voor de nieuwe organisatie (BBT) te gaan werken.  Aanleiding In 2020 besloot de Nijmeegse gemeenteraad om de bestaande sociale wijkteams in de verschillende stadsdelen anders in te richten en te splitsen in een Stichting Buurtteams Jeugd & Gezin Nijmegen en een Stichting Buurtteams Volwassenen Nijmegen (BBT). Dit met de bedoeling dat er meer expertise direct beschikbaar komt in de wijk.  Gevolgen De nieuwe inrichting heeft gevolgen voor specifieke medewerkers van de ambulante teams Nijmegen en de medewerkers Passende Kinderopvang Nijmegen van Driestroom. Met betrokken medewerkers zijn in de afgelopen periode veelvuldig gesprekken gevoerd. Ook heeft regelmatige afstemming tussen RvB en OR plaatsgevonden. Door het proces zo goed mogelijk te monitoren, daar waar mogelijk helderheid te geven en steeds in gesprek te blijven met elkaar, trachten we de gevolgen voor medewerkers zoveel mogelijk te verkleinen. Sociaal Plan of Sociaal Kader Door de RvB zijn eerder in 2021 met de vakbonden gesprekken opgestart, om te verkennen of het mogelijk was om te komen tot een nieuw Sociaal Plan voor geheel Driestroom (het vorige Sociaal Plan had een looptijd tot juni 2017). Dit leidde in november jl. nog niet tot een concreet plan. Per 1 januari 2022 en verder worden medewerkers geconfronteerd met een overstap naar BBT. De OR is gedurende het hele proces nauw betrokken geweest en heeft regelmatig contact gehad met de medewerkers die getroffen worden door deze verandering. Omwille van de tijdsdruk én omdat de OR goed op de hoogte was van de behoeftes van deze medewerkers, is er door de OR in oktober een voorstel gedaan aan de RvB om gezamenlijk tot een Sociaal Kader te komen. Naar de vakbonden is door de RvB en OR de intentie uitgesproken om gesprekken met hen op een later moment weer op te starten.  Lees verder
17dec Binnentuin-2 Nieuws - 17 december 2021

Prachtige nieuwe binnentuin voor locatie Oude Graafseweg


Oude Graafseweg in Nijmegen, een locatie met 29 appartementen én een prachtige nieuwe binnentuin. Een aantal maanden geleden is er een start gemaakt met het vernieuwen van de binnentuin, die volgens de bewoners prachtig is geworden. Bewoners Wilfred, Doreth, Rob, Martina en Piet vertellen vol trots over de locatie en de mooie binnentuin.    Helemaal op hun plek  Al sinds de opening van de Oude Graafseweg 7 jaar geleden zitten Wilfred, Rob en Piet hier helemaal op hun plek. Wilfred: “Ik wil hier niet meer weg, van alle plekken waar ik heb gewoond zit ik hier het beste op mijn plek.” Piet: “Ik heb het hier echt naar mijn zin. Ik zou nergens anders willen wonen. De andere bewoners zijn aardig, de begeleiding is goed en we hebben een kok die goed kan koken.”  Ook Doreth en Martina zijn te spreken over hun kamers, de locatie en de begeleiding. Doreth: “Ik vind het zo fijn dat ik hier ook lekker op mezelf kan zijn en mezelf terug kan trekken in mijn eigen kamer. ’s Avonds eet ik ook altijd op mijn eigen kamer en niet gezamenlijk met andere bewoners in de woonkamer. Als ik begeleiding nodig heb dan vraag ik dat en dan staan ze meteen voor me klaar, echt heel fijn.” Waar Doreth geniet van de rust op haar eigen kamer zoekt Martina meer de gezelligheid met haar medebewoners op: “Ik vind het fijn dat ik hier ’s avonds gezellig samen met de medebewoners in de woonkamer kan eten en een praatje kan maken”, vertelt Martina.     Binnentuin  Wilfred zit in de cliëntenraad en heeft veel mee mogen denken over de inrichting van de binnentuin. Om goede ideeën in te brengen hebben ze samen met de bewoners om de tafel gezeten om de wensen in beeld te krijgen. Wilfred: “Het is een mooie tuin geworden. In december willen we ook graag lampjes in de binnentuin ophangen en als we in het voorjaar de tuin officieel aan openen hoort het doorknippen dan een lintje daar natuurlijk ook bij”.     Doreth: “De binnentuin is echt hartstikke mooi geworden. Echt veel mooier dan hoe het was. Wat ik zo fijn vind aan de binnentuin? Kunstgras, bloemen, gezellig met andere bewoners onder de overkapping zitten en luisteren naar de vogels. Daar kan ik echt van genieten.”  Rob : “De binnentuin is echt geweldig geworden. Voorheen was het nogal het rommelig en lagen er lelijke houten planken in de tuin. Nu is het echt mooi met kunstgras en een prachtige overkapping. Binnen een paar weken hadden ze alles klaar! Echt heel fijn. De nieuwe tegels liggen ook perfect, ik heb goed gekeken of ze wel echt recht liggen en gelukkig is dat het geval!”  Martina: “Toen er plannen kwamen om de tuin aan te pakken was ik daar wel heel blij mee. Eerst zag het er allemaal niet zo mooi uit. Er lagen allemaal planken in de tuin. Nu kom ik er graag, het is een hele verbetering met hoe het eerst was.”  Piet: “De tuin is echt veel beter geworden dan dat het was. Maar het is geen echt gras hoor wat er in ligt, het is wel nep. Maar ik ben er wel tevreden over en ik vind het fijn dat ik door de overkapping ook lekker in de schaduw kan zitten want anders is het in de zon al snel te heel.”     Officiële opening  Helaas is vanwege corona is de officiële opening van de binnentuin uitgesteld naar het voorjaar.   Lees verder
01dec Karim-opleiding-tot-woonhulp-5 Nieuws - 01 december 2021

Rubriek - Karim volgt de opleiding tot woonhulp (5)


Eindelijk de schoolbanken in. Nog meer leren van en over woonzorglocatie DrieGasthuizenGroep en het werk als woonhulp. Begin maart was het dan zover, de opleiding tot Woonhulp, gegeven door Driestroom en Elver, is van start! Karim is één van de studenten die de opleiding volgt. Het komende jaar volgen we hem: van het ondertekenen van zijn stagecontract tot het behalen van zijn diploma. In deze vijfde editie blikken we met Karim terug op het afgelopen jaar, want de opleiding tot Woonhulp zit er alweer bijna op. Lees verder
26nov Nieuws - 26 november 2021

Excuses zouden gepast zijn


De geschiedenis herhaalt zich. Vrijwel exact een jaar geleden werd in de online media commotie veroorzaakt door een op foute aannames gebaseerd artikel waarin gezinshuisouders weggezet werden als grootverdieners.  Op woensdag 24 en donderdag 25 november is er opnieuw veel ruis over het verdienmodel van gezinshuizen en de vermeende buitensporige winsten in deze sector. De kop en inhoud van het artikel van Binnenlands Bestuur dat op woensdag verscheen (‘Jeugdzorgaanbieders maken buitensporige winsten’) was generaliserend en ongenuanceerd. Het artikel dat een dag later werd gepubliceerd ('Gezinshuisouders werken zich te pletter voor schijntje') sloeg gelukkig al een genuanceerdere toon aan, maar het kwaad was al geschied: een ondankbare klap in het gezicht van al onze gezinshuisouders die zich 24 uur per dag, 7 dagen per week inspannen voor een zeer complexe doelgroep. Binnenlands Bestuur zou zich, met het door hen ingehuurde onderzoeksbureau Kurtosis, bewust moeten zijn van de schade die wordt toegebracht aan onze jeugdzorgprofessionals in de gezinshuizen. Je mag niet zomaar wat roepen. Journalistiek behoort hoor en wederhoor te behelzen. Onze gezinshuisouders leveren, met hart en ziel, een onmisbare bijdrage aan de transformatie van de jeugdzorg, een van de doelstellingen vanuit de Jeugdwet. De artikelen van Binnenlands Bestuur zijn een onverdiende klap in het gezicht van professionals. Sinds de invoering van de Jeugdwet is het tempo van de professionalisering hoog, en de kwaliteit verbeterd. Daarmee is niet alleen de zorg voor het reguliere gezinshuis uitstekend, ook komen er steeds meer mogelijkheden voor kleinschalig en gezinsgericht wonen voor kinderen die nu nog in leefgroepen op terreinen gehuisvest worden. De bonafide gezinshuisketens steken hierin veel energie en verdienen daarmee ons uiterste respect. Het adviestarief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) sluit aan bij de norm die de Stichting Driestroom, bij ontbreken van wettelijke kader, aan onze gezinshuisouders hebben opgelegd. Follow the Money gaf eerder blijk jaarrekeningen wél te kunnen lezen. Ook snapten ze wat de maatschappelijke waarde van onze zorg is. We nodigen de voltallige redactie van Binnenlands Bestuur van harte uit een dag mee te draaien in een van onze gezinshuizen. En laten we daarna verder gaan met het verwezenlijken van onze idealen.   26 november 2021 -- Driestroom en de Driestroom Ondernemers   Lees verder
17nov Nieuws - 17 november 2021

Een lied over autisme


Sjoerd heeft maar één wens en dat is autisme onder de aandacht brengen bij het grote publiek. Hij heeft zelf autisme en merkt hoe lastig het kan zijn wanneer mensen in je omgeving je niet begrijpen. Samen met zijn tante kwam Sjoerd op het idee om een lied te schrijven over autisme: De Zon. Sjoerd zorgde voor de input en zijn tante schreef en zong het nummer.  Sjoerd is 35 jaar en gaat op dinsdag, woensdag en donderdagochtend naar Dagcentrum Maldensteijn in Malden. Hij vult zijn dagen daar met breien, schilderen, tekenen, de post doen en muziek maken. Muziek is een belangrijk onderdeel van zijn leven. Door zijn passie voor muziek kwam Sjoerd op het idee om een lied te gaan maken over autisme.     De Zon  Vol trots vertelt Sjoerd over de single: De Zon die hij samen met zijn tante heeft uitgebracht. Het lied gaat over autisme in algemene zin. Voor de tekst heeft hij zijn beschrijving over hoe hij zijn autisme beleeft met zijn tante gedeeld. Aan de hand hiervan is zij aan de slag gegaan met het schrijven van de tekst. Wat uiteindelijk een lied geworden is voor ‘alle pareltjes, die elke dag de uitdaging aangaan in hun leven met autisme’. Naast de tekst heeft Sjoerd ook zijn bijdrage geleverd aan het ontwerp van de cd-hoes.   Bewustwording  Sjoerd hoopt met dit nummer een stukje bewustzijn mee te geven over hoe het is om autisme te hebben en hoe je met mensen met autisme om zou kunnen gaan. Toen Sjoerd het nummer voor de eerste keer hoorde, kreeg hij er meteen kippenvel van en de tranen stonden in zijn ogen. Hij hoopt dat andere mensen dit ook hebben en zich kunnen herkennen in het nummer of er iets van kunnen leren.   Toekomst  De grootste droom van Sjoerd is dat het nummer veel aandacht krijgt en zelfs misschien ooit wordt overgenomen door een bekende zanger/zangeres. Sjoerd: “Of dat mensen naar mij toe komen om te vertellen dat ze mijn nummer kennen en me bedanken voor het nummer omdat ze nu iemand anders beter kunnen begrijpen, dat zou ik echt heel mooi vinden.”  Luister het lied hier zelf.  Lees verder
10nov Header-GOUD_herfst_intranet_2021 Nieuws - 10 november 2021

GOUD herfst 2021 - Samen kom je verder


Van structurele ondersteuning en gezinsondersteuning tot forensische zorg. De maatschappelijk ondersteuners van Driekracht begeleiden mensen, van jong tot oud, op verschillende manieren: heel intensief en dichtbij, of minimaal en op afroep. Altijd met het oog op wat nodig is om zelfstandig te kunnen blijven wonen. Want samen kom je verder! In deze GOUD herfsteditie delen we de verhalen van Astrid, Sjors, Ronald, Marie-José, Anita en Henk. Zij krijgen allen maatschappelijke ondersteuning van Driekracht. Driekracht is een onderdeel van Driestroom.  Veel leesplezier! Lees hier: GOUD herfst 2021 | Samen kom je verder - maatschappelijke ondersteuning door Driekracht   Lees verder
02nov Nieuws - 02 november 2021

Medezeggenschap is belangrijk


Als voorzitter van de cliëntenraad Werk & Ondersteuning is Astrid Janssen uit Wijchen regelmatig te vinden achter haar computer waar ze vergaderingen aan het voorbereiden is. De ene maand vergadert de cliëntenraad alleen met haar leden, de andere maand sluiten Esther en Hans, Raad van Bestuur Driestroom, hierbij aan. Haar belangrijkste taak als voorzitter? Astrid: “De boel in het gareel houden. En dat lukt goed! Als voorzitter loop ik tijdens de vergadering de agenda door en zorg ervoor dat we genoeg, maar zeker niet te veel, tijd besteden aan elk onderwerp, zodat de vergadering niet uitloopt.” Astrid woont zelfstandig in Wijchen en krijgt twee keer per week ondersteuning van Driekracht. Rustiger   Met de maatschappelijk ondersteuners van Driekracht praat Astrid over (persoonlijke) gebeurtenissen en hoe ze daar mee om kan gaan. Astrid: “Ik heb het nodig om mijn verhaal kwijt te kunnen. Anders krop ik alles op en komt het er allemaal tegelijk uit. Dat is niet fijn. De maatschappelijk ondersteuners luisteren goed naar mij en begrijpen mij. Ik merk ook dat ik een stuk rustiger ben geworden en op een andere manier naar dingen kijk, waardoor ik niet meer zo opvliegend ben. Ook oefenen we samen situaties. Bijvoorbeeld als ik op het werk bij BlueView iets moeilijks tegen mijn leidinggevende wil zeggen, dan bereiden we deze situatie samen voor. Dat doen we middels een rollenspel, waarbij de begeleider dan mijn leidinggevende speelt en ik mezelf. Zo leer ik om te gaan met deze situaties.”   Scherpe vragen  Tijdens vergaderingen van de cliëntenraad Werk & Ondersteuning passeren uiteenlopende onderwerpen de revue. Denk hierbij aan onderwerpen als vervoer, voeding of financiën. Astrid: “Voordat de vergaderingen plaatsvinden heb ik de stukken al heel goed doorgelezen. Met een pen en notitieblok ernaast maak ik aantekeningen en schrijf mijn vragen op. Je moet natuurlijk wel weten waar het over gaat! Ik vind het leuk om mee te praten over het reilen en zeilen binnen Driestroom en Driekracht en houd ervan om kritische, scherpe vragen te stellen. Soms zijn de vragen zo scherp dat Esther en Hans het antwoord niet direct weten. Dan gaan ze het uitzoeken en komen er bij ons op terug. Dat werkt prettig.”  Volop genieten  Astrid: “Ik ben er trots op dat ik in de cliëntenraad Werk & Ondersteuning mag zitten en sinds een jaartje voorzitter mag zijn. Medezeggenschap van cliënten is heel belangrijk, dus als ik hier mijn bijdrage aan kan leveren, doe ik dat graag.” Waar Astrid nog meer trots op is, is haar persoonlijke leven en het fijne huis waar ze samen met haar twee cavia's woont. Ze geniet volop van het leven en doet veel leuke dingen naast haar werk voor de cliëntenraad Werk & Ondersteuning en haar baan bij BlueView, waar ze het goed naar haar zin heeft. Astrid: “Ik zwem elke week bij de Meerval in Wijchen. Dan ben ik zowel actief bezig als ook gezellig samen met andere mensen. Ook fiets ik regelmatig, bijvoorbeeld naar het dorp of naar mijn ouders, waar ik graag kom. Samen gaan we dan lunchen of wandelen met de labrador van mijn ouders. Koken is ook een van mijn hobby’s. Het liefst maak ik boerenkool met worst, spekjes en een kuiltje jus.” Ook leest Astrid graag. Met name boeken van Danielle Steel of Baantjer. Astrid: “Heerlijk op de bank met een goed boek en een lekkere kop cappuccino!”   Lees verder
02nov Nieuws - 02 november 2021

Blij met de Inloop


Samen eten, een spelletje spelen of gewoon even praten met elkaar. Allemaal activiteiten die Anita Piels graag doet bij de Inloop van Driekracht Wijchen. Ze is hier dan ook drie avonden per week plus de vrijdagmiddag te vinden. Anita: “Gelukkig woon ik vlakbij de Inloop, dus kan ik makkelijk even langsgaan. Het is fijn om onder de mensen te zijn en contact te hebben met andere mensen die ook begeleiding krijgen van Driekracht.” Anita woont zelfstandig in Wijchen en krijgt ondersteuning van Driekracht. Op maandag van maatschappelijk ondersteuner Jolanda Loeffen en op vrijdag van maatschappelijk ondersteuner Wilco Sanders. Met beiden heeft Anita een goede klik en ze kan zowel bij Jolanda als bij Wilco haar verhaal kwijt. In balans  Het was een heftig jaar voor Anita. Niet alleen vanwege corona, maar ook door het overlijden van haar vader. Anita vertelt hierover: “Mijn vader is vorig jaar aan de ziekte van Alzheimer gestorven. Ik mis hem nog elke dag, maar probeer langzaamaan mijn leven weer op te pakken. Jolanda en Wilco ondersteunen me hierbij. Als ik even mijn verhaal kwijt wil of iets wil bespreken, dan doe ik dat met hun. Ook bij andere zaken ondersteunen ze mij. Zo probeer ik moeilijke telefoontjes bijvoorbeeld eerst zelf af te handelen en, als ik er echt niet uitkom, vraag ik Jolanda of Wilco mij te helpen. Daarnaast ben ik onlangs een dag minder gaan werken, waardoor ik minder inkomen heb. Samen hebben we gekeken wat er elke maand inkomt en uitgaat, zodat alles in balans is én blijft.”   Rust  Anita is blij met de ondersteuning die ze krijgt. Anita: “Ik ben zelf iemand die eerlijk, duidelijk en recht door zee is. Dat zijn de maatschappelijk ondersteuners ook. Zij draaien er niet omheen, daar houd ik van. Ook hebben ze mij geleerd om soms eerst even tot tien te tellen en niet gelijk tot actie over te gaan. Dat heeft me veel rust gebracht.” Wat Anita ook rust brengt, is puzzelen, één van haar grootste hobby’s. En dan het liefst puzzels van Jan van Haasteren. Anita: “Het maken van een puzzel is pure ontspanning voor mij en als het dan lukt om de puzzel te leggen, ben ik trots op mezelf dat het weer gelukt is. ”  Samen  Het hebben van geduld dat Anita de afgelopen jaren heeft geleerd, zou ze ook graag inzetten in een opleidingswens die ze heeft. Anita: “Vanwege gezondheidsredenen heb ik een tijdje geleden moeten stoppen met de avondopleiding tot nagelstyliste. Die zou ik graag weer oppakken. Nagelstyliste is namelijk echt precies werk, waar je nauwkeurigheid en geduld voor nodig hebt.” Tot die tijd geniet ze vooral van de avonden dat ze naar de Inloop kan komen. Anita: “Ik kijk er elke keer naar uit om gezellig samen te eten. Iedereen die komt, heeft dan ook een eigen taak. Mijn taak is om de tafel te dekken. Soms mag ik wel twintig borden met bestek klaarleggen en de andere keer zijn het er maar twaalf. Hoe meer mensen hoe beter. Ik houd van gezelligheid en onder de mensen zijn, dus ik ben blij dat de Inloop er is.”   Lees verder
02nov Nieuws - 02 november 2021

Een mooie dag


Ronald de Wit is opgegroeid in Engeland en komt uit een echte circusfamilie. Samen met zijn ouders en broer heeft hij in zijn jongere jaren met veel verschillende circussen meegereisd. Het leukste circus? “Dat van Bassie & Adriaan,” zegt Ronald meteen. “We zijn in elk land geweest. Van Duitsland en Amerika tot aan Saudi-Arabië. In elk land voerden mijn broer en ik in het circus een trapeze act op; mijn broer als vlieger en ik als vanger.” Inmiddels woont Ronald alweer 30 jaar in Nederland, waarvan de laatste jaren in Elst. Enkele jaren geleden is hij ernstig gevallen op zijn hoofd, waaraan hij Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) heeft overgehouden. Elke week komt Chantal Cornelissen, maatschappelijk ondersteuner bij Driekracht, bij hem langs om hem te ondersteunen in het omgaan met zijn NAH.  Samen  Ronald: “Sinds mijn val overzie ik niet meer zo goed wat er allemaal moet gebeuren. Bijvoorbeeld wanneer de was gedaan moet worden, wanneer het tijd is om naar de kapper te gaan en wanneer ik boodschappen moet doen. Vaak denk ik dan: Morgen is er weer een dag en anders komt het volgende week wel.” Maatschappelijk ondersteuner Chantal begeleidt Ronald hierbij. Chantal: “Samen bekijken we zijn post en administratie. Ook bespreken we wat er verder nog moet gebeuren en bereiden eventueel wat dingen voor. Als het bijvoorbeeld gaat over de boodschappen, dan maken we samen een lijst en spreken een dag en tijd af wanneer Ronald dit zelfstandig gaat halen. Maar ook ondersteun ik bij afspraken met de dokter. Als Ronald bijvoorbeeld een telefonische afspraak heeft met de dokter, bellen we samen en zetten de telefoon op luidspreker, zodat ik mee kan luisteren. Zo kan ik na het gesprek nog even alles rustig uitleggen aan Ronald of voor hem opschrijven.”  Beeldbellen met Engeland  Wat Ronald ook geleerd heeft, is om via de computer te beeldbellen met zijn broer in Engeland. Een moment waar hij altijd ontzettend naar uitkijkt! Ronald: “Voor corona zag ik mijn broer regelmatig. De laatste keer is inmiddels alweer twee jaar geleden. Door het videobellen zien en spreken we elkaar gelukkig toch vaak. En ik hoop dat ik aankomende kerst naar Engeland kan reizen om hem weer ‘echt’ te zien. Samen halen we dan herinneringen op uit onze jeugd en de circustijd.” Ook in het huis van Ronald herinnert nog veel aan de circustijd. Vele foto’s, beeldjes en vrachtwagens pronken in de kast.   Stappen vooruit  Op donderdag gaat Ronald steevast wandelen met een oud-collega. De ene week kiezen ze voor een rondje door Presikhaaf, de andere week staat het Sonsbeekpark op de planning. Chantal: “Ronald heeft flinke stappen vooruitgezet. Letterlijk en figuurlijk. Hij beweegt veel meer en zit goed in zijn vel. Toen ik hem net leerde kennen was hij best angstig en durfde niet zoveel te ondernemen. De angst is inmiddels een stuk minder geworden, zowel binnen- als buitenshuis. Hij geniet ontzettend van het bezoeken van dierentuinen en sauna’s, daar reist hij zelfstandig met de bus naartoe. Dat is hij al die tijd gelukkig blijven doen. De angst is nog niet helemaal weg, het hoort nu bij zijn ziektebeeld. Hopelijk komt er ooit een dag dat zijn angst helemaal verdwijnt.”  Een mooie dag  Ronald is blij met de begeleiding die hij van Driekracht krijgt. Ronald: “Ik vind het fijn om met Chantal te praten, ze leert mij om te gaan met mijn NAH en activeert me om dingen te doen, zoals de boodschappen en het huishouden. Soms als ze binnenkomt, zeg ik voor de grap: Chantal, ik heb vertraging gehad de afgelopen week. Dan is het me niet gelukt om zelf wat dingen op te pakken. Maar steeds vaker kan ik zeggen: Het is een mooie dag, want ik heb de was al gedaan en de boodschappen zijn in huis.”    Lees verder
02nov Nieuws - 02 november 2021

Tranen van geluk


Op de eerste verdieping van het appartementencomplex aan de Plaza in Huissen woont Marie-José Leenders. Na een aantal jaren in Arnhem te hebben gewoond, is Marie-José afgelopen zomer weer teruggekeerd naar haar vertrouwde stad. Marie-José: “In Arnhem had ik een mooi appartement, maar als geboren en getogen Huissense, wilde ik heel graag terug naar mijn stad.” Ze was dan ook maar wat blij toen Mustafa Iric, maatschappelijk ondersteuner bij Driekracht, dit appartement in Huissen voor haar gevonden had. Marie-José: “Op het moment dat ik samen met Mustafa dit appartement mocht bekijken, sprongen de tranen in mijn ogen. Van geluk, zo blij was ik. Het voelde gelijk goed. Hier wil ik oud worden!”  Buitenwereld beter begrijpen  De verhuisdozen zijn bijna allemaal uitgepakt en Marie-José heeft haar draai al goed gevonden in haar appartement in Huissen, waar ze zelfstandig woont. Elke maandagochtend komt Mustafa bij haar langs om haar te ondersteunen. Al zes jaar lang. Mustafa: “Marie-José en ik kennen elkaar al een hele tijd en vanaf het begin hebben we een goede klik. Ik ondersteun Marie-José bij uiteenlopende vragen en geef haar advies. Denk hierbij aan vragen over administratie en financiën, haar persoonlijke ontwikkeling en zoals enkele maanden geleden, haar verhuizing naar Huissen.” Marie-José: “Als ik ergens tegenaan loop, dan bespreek ik dat met Mustafa. Hij luistert naar mij en legt alles op een rustige, eenvoudige manier uit. Mustafa helpt mij om de buitenwereld te begrijpen, legt uit wat de gevolgen kunnen zijn en samen zoeken we naar een oplossing die voor mij past.” Mustafa vult aan: “Om een voorbeeld te noemen. Toen Marie-José een tijdje geleden getest moest worden op het coronavirus raakte ze een beetje in paniek, want ze wist niet hoe ze op de testlocatie kon komen. Samen hebben we dit besproken, de route uitgezocht en de benodigde documenten uitgeprint. Dit gaf haar rust en vertrouwen.” Geduld hebben en loslaten  Dat zelfvertrouwen is sowieso iets dat de laatste jaren ontzettend gegroeid is bij Marie-José. Voorheen raakte ze vaak snel in paniek en belde dan overstuur Mustafa op. Marie-José: “Door de gesprekken met Mustafa heb ik veel meer zelfvertrouwen gekregen en ben ik rustiger geworden. Hij geeft me goede adviezen.” En wat is dan het beste advies dat ze van Mustafa gekregen heeft? Marie-José: “Geduld hebben en loslaten. Ik kon me voorheen vaak druk maken over kleine onbelangrijke dingen. Door Mustafa heb ik geleerd om dingen in perspectief te plaatsen, er een nachtje over te slapen of om ze te bespreken. Dat advies pas ik dagelijks toe en geeft me rust, waardoor ik me vooral ook op de leuke en fijne dingen van het leven kan richten.”   Tijd voor leuke en fijne dingen  En voor die leuke en fijne dingen van het leven heeft Marie-José sinds deze maand meer tijd. Ze is namelijk na 44 jaar werken, waarvan de laatste jaren bij Scalabor, met pensioen gegaan. Marie-José: “Ik heb nu nog meer tijd om te genieten. Ik houd ervan om dagjes weg te gaan met mijn partner, ga graag zwemmen of fitnessen, ik kan nu vaker een bezoek brengen aan mijn zussen en heb meer tijd om een spelletje te spelen of puzzel te maken. En natuurlijk nog meer tijd om van mijn fijne appartement te genieten. Daar ben ik Mustafa nog altijd heel dankbaar voor. Zonder hem had ik hier niet gewoond en was het moeilijk geweest om de hele verhuizing rond te krijgen. Hij heeft mij zo goed geholpen met alles. Dat kan ik niet vaak genoeg zeggen.”    Lees verder
1 2 3