Hans van Gestel per 1 augustus 2021 benoemd als lid Raad van Bestuur Driestroom

21 april 2021

Met veel genoegen kan ik u mededelen dat Hans van Gestel per 1 augustus 2021 aantreedt als lid Raad van Bestuur van Stichting Driestroom. Hij is momenteel werkzaam als directeur bij Driestroom waar hij de portefeuilles bedrijfsvoering, langdurige zorg en werk & ondersteuning heeft gehouden.

 

Hans van Gestel heeft een bedrijfseconomische achtergrond en heeft verschillende functies bekleed in de zorg en het bedrijfsleven, zowel nationaal als internationaal. Zijn eerdere ervaringen binnen en buiten Driestroom sluiten goed aan bij de opgaven waarvoor Driestroom de komende jaren staat.

 

De vacature voor lid Raad van Bestuur is ontstaan doordat Wim Muilenburg per 1 augustus 2021 als bestuurder terugtreedt en zich gaat richten op de verdere groei van de Driestroom franchiseformule. Het huidig lid Raad van Bestuur Esther Nelissen is bereid gevonden om per 1 augustus 2021 de stap te zetten naar voorzitter Raad van Bestuur van Driestroom.

 

De Raad van Toezicht is verheugd met het feit dat Esther Nelissen en Hans van Gestel samen de Raad van Bestuur vormen vanaf 1 augustus 2021.

 

Namens de Raad van Toezicht van Stichting Driestroom,

 

Aad Koster
Voorzitter Raad van Toezicht