Medezeggenschap doen we samen. Doe je mee?

02 februari 2022

Meedenken, meepraten en meebeslissen 

Bij Driestroom luisteren we naar onze cliënten. We vinden het belangrijk dat zij mee kunnen denken, praten en beslissen over onderwerpen die belangrijk zijn voor hun leven. Dagelijks, tijdens ondersteuningsmomenten, maar ook formeel, via actieve betrokkenheid als lid van de cliëntenraad. 

Wat doet een cliëntenraad?
Oude-Graafseweg-Nijmegen_8883Cliëntenraden behartigen de belangen van cliënten; ze bekijken alle onderwerpen vanuit het perspectief van de cliënt en zijn bevoegd tot het geven van advies en instemming. Een cliëntenraad bestaat uit cliënten en soms uit verwanten. Voor sommige cliënten is het namelijk moeilijk om zelf mee te denken, praten en beslissen in een cliëntenraad. Daarom kunnen bij die locaties waar cliënten niet zelf kunnen deelnemen aan de cliëntenraad, ook verwanten deelnemen aan een cliëntenraad. 

De cliëntenraad van Wikke Dagbesteding, Lange Vierhout, Elsweide, Hegdambroek, Nijevelt, Spetters en Wikke Wonen bestaat uit verwanten. Bij alle andere Driestroomlocaties (met lokale raden) bestaat de cliëntenraad uit cliënten.

Bij Driestroom hebben we verschillende cliëntenraden; een lokale cliëntenraad, een kolomraad en een centrale cliëntenraad. Daarover vertellen we je hieronder meer.

Lokale cliëntenraad
De meeste locaties hebben een lokale cliëntenraad. In deze lokale raad zitten cliënten die wonen of werken op deze locatie. Ook kunnen verwanten deelnemen aan de lokale raad bij de Wikke Dagbesteding, Lange Vierhout, Elsweide, Hegdambroek, Nijevelt, Spetters en Wikke Wonen. Bij de kinderdagcentra zijn geen cliëntenraden. Driestroom onderzoekt de mogelijkheden om medezeggenschap hier vorm te geven. Ouders/verzorgers worden hier op andere manier gevraagd om mee te denken. In een lokale cliëntenraad komen onderwerpen aan bod die belangrijk zijn voor cliënten van deze locatie, zoals huisregels, voeding en veiligheid. Zijn er dingen die beter kunnen? Je bespreekt het in de lokale cliëntenraad samen met de teamleider. Cliëntcoaches van Driestroom kunnen hierbij ondersteunen. 

Bij de Driestroomhuizen zijn geen cliëntenraden. Hier wonen kinderen en jongeren in een gewoon gezin, daar past een cliëntenraad niet bij. Natuurlijk mag je als je in een gezinshuis woont wel meedenken en praten over de dingen die je belangrijk vindt. 

Kolomraad
Bij Driestroom hebben we vier kolommen, namelijk: Zorg, Franchise, Kind, Jeugd & Gezin en Werk & Ondersteuning. Elke kolom heeft een eigen kolomraad. In deze kolomraad zitten cliënten of verwanten uit verschillende lokale cliëntenraden van de betreffende kolom. Samen praat je over onderwerpen die belangrijk zijn voor alle cliënten en locaties uit deze kolom. Denk hierbij aan onderwerpen als vervoer, wonen, eten, werken. Je bespreekt deze onderwerpen met de directeur van de kolom. De kolomraad wordt ondersteund door een secretaris. De cliënten in een kolomraad worden ondersteund door een coach. 

Centrale Cliëntenraad
Alle voorzitters van de vier kolomraden maken deel uit van de centrale cliëntenraad. De centrale cliëntenraad denkt, praat en beslist mee over onderwerpen die belangrijk zijn voor alle cliënten van Driestroom. Bijvoorbeeld over de toekomstplannen, maar ook over de begroting: geven we ons geld uit aan de goede dingen? De centrale cliëntenraad overlegt met de Raad van Bestuur. De secretaris ondersteunt de centrale cliëntenraad.

cmzJouw kennis en ervaring als verwant is belangrijk
Inmiddels hebben vele cliënten zich al aangesloten bij een lokale raad. Daar zijn we heel blij mee. Graag nodigen we verwanten van Wikke Dagbesteding, Lange Vierhout, Elsweide, Nijevelt, Spetters en Wikke Wonen ook van harte uit om deel te nemen aan de lokale cliëntenraad om mee te denken, praten en beslissen. Als verwant ken jij jouw zoon, dochter, broer of zus immers het beste. Jouw kennis en ervaring is dan ook onmisbaar. 

Medezeggenschap doen we samen. Doe je mee?
- Ben jij positief kritisch ingesteld? 
- Haal jij makkelijk onderwerpen eruit die belangrijk zijn voor het alledaags geluk van onze cliënten? 
- En wil jij samen met ons meedenken over de ontwikkeling van ondersteuning en een positieve bijdrage leveren? 

Deel dan jouw kennis en ervaring als verwant met ons en meld je aan voor de lokale cliëntenraad. Liever eerst wat meer informatie? Dat kan natuurlijk ook. 

Aanmelden of meer informatie
Je kunt contact opnemen met Esther Oelen, functionaris cliëntmedezeggenschap.
estheroelen@driestroom.nl 
06 – 52 37 46 19

We gaan graag met je in gesprek!

 

Ook voor jou interessant

29mrt Nieuws - 29 maart 2022

Medezeggenschap in beeld | Astrid Janssen


In de serie ‘Medezeggenschap in beeld’ laten we verschillende portretten zien van mensen die binnen Driestroom een bijdrage leveren aan medezeggenschap. Wat zijn hun drijfveren? Hoe waardevol is medezeggenschap en wat levert het op? In deze editie vertelt Astrid Janssen haar verhaal.  Met medezeggenschap bijdragen aan alledaags geluk Een luisterend oor bieden en iets kunnen betekenen voor een ander. Dat is een van de redenen waarom Astrid Janssen enkele jaren geleden lid is geworden van de kolomraad Werk & Ondersteuning (CRW) van Driestroom. Astrid: “Medezeggenschap van cliënten is erg belangrijk, dus als ik hier mijn bijdrage aan kan leveren, doe ik dat graag. Want hoe fijn is het dat als je ergens meezit, er een cliëntenraad is die naar je luistert, met je meedenkt en samen kijkt naar mogelijke oplossingen?” Astrid woont zelfstandig in Wijchen en krijgt ondersteuning van Driekracht, onderdeel van Driestroom. Voorzitter Astrid is begonnen als lid van de kolomraad Werk & Ondersteuning en sinds vorig jaar voorzitter van deze raad. Astrid: “De vorige voorzitter besloot te stoppen, waardoor deze plek vrij kwam. Andere leden vonden deze functie wel wat voor mij. Ik heb er goed over nagedacht, omdat een voorzittersrol natuurlijk wat extra werk met zich meebrengt, maar uiteindelijk heb ik toch vrij snel ja gezegd.” Als voorzitter bereidt Astrid de vergaderingen voor, keurt de agenda goed en zorgt er tijdens de vergadering voor dat deze niet uitloopt. In de voorbereiding voor vergaderingen wordt Astrid ondersteund door de functionaris of secretaris van de cliëntenraad. Astrid: “Sommige stukken zijn best moeilijk te begrijpen of er worden voor mij onbekende afkortingen gebruikt. Zij helpen mij om deze stukken te vertalen naar eenvoudige taal, waardoor ik me goed kan voorbereiden en van alles op de hoogte ben. Zo leer ik iedere keer weer bij.” Alledaags geluk Astrid: “Ik vind het belangrijk om er te zijn voor andere cliënten als er dingen op hun locatie spelen, bijvoorbeeld rondom vervoer, inrichting of voeding. We praten dan met elkaar, kijken of deze vraag bij meer locaties speelt en nemen het onderwerp mee in onze vergadering. Vervolgens bespreken we dit ook in de vergadering met de directeur van Werk & Ondersteuning bij Driestroom [red. Sascha Stoffelen]. Samen kijken we welke oplossingen of verbeteringen mogelijk zijn. Zo dragen we als cliëntenraad bij aan een stukje alledaags geluk. Een mooi doel, waar ik me graag voor inzet.” Open en eerlijk Aan openheid en eerlijkheid hecht Astrid veel waarde. Astrid: “Het is belangrijk om open en eerlijk naar elkaar te zijn, zowel naar cliënten die met vragen bij ons komen, onderling in de raad als ook naar de directeur van de kolom Werk & Ondersteuning en de Raad van Bestuur. Het is een wisselwerking. Ik vind het belangrijk om onderwerpen bespreekbaar te maken en input te geven. Zo hebben we bijvoorbeeld meegedacht bij de aanbesteding van het taxivervoer. We stelden vragen als ‘Is er hulp met instappen of bij het omdoen van de gordel?’ en ‘Hoe gaat het personeel van het taxibedrijf om met mensen met een beperking?’. De antwoorden hebben we in onze vergadering besproken en mede op basis daarvan een positief advies uitgebracht voor een bepaalde vervoerder.” Toekomst Vooruitkijkend naar de toekomst, hoopt Astrid dat iedereen de ondersteuning en aandacht blijft krijgen, die ze nodig hebben. Astrid: “Corona en de krapte op de arbeidsmarkt spelen hierbij natuurlijk een grote rol, dus dit houden we als cliëntenraad nauwlettend in de gaten. Ook blijf ik erop hameren dat begeleiders blijven uitleggen aan cliënten wat er speelt op hun locatie. De een snapt iets sneller dan de ander en daarom is het zo belangrijk om elke keer de tijd te nemen om opnieuw uit te leggen wat er gebeurt, waarom en wat dit betekent. Zo haal je een deel van de onzekerheid weg, wat weer bijdraagt aan een stukje alledaags geluk. Voor mezelf hoop ik dat ik de komende jaren zelfstandig in Wijchen kan blijven wonen. Ik heb een fijn huis, waar ik me helemaal thuis voel.” Word jij lid? Op de vraag waarom je als cliënt of verwant lid moet worden van de cliëntenraad is Astrid duidelijk. Astrid: “Omdat het ontzettend belangrijk is dat cliënten meedenken, meepraten en meebeslissen over onderwerpen die belangrijk zijn voor hun eigen leven. En als dit voor cliënten zelf niet mogelijk is, dan is het belangrijk dat hun verwanten deelnemen, zodat hun stem gehoord wordt. Daarnaast zijn nieuwe raadsleden altijd van harte welkom. Zij brengen vaak weer een heel ander perspectief met zich mee en kijken met een frisse blik naar alle onderwerpen.”  Laat jij ook stem je horen? Stel je kandidaat voor jouw lokale cliëntenraad! Liever eerst wat meer informatie? Dat kan natuurlijk ook. Je kunt contact opnemen met Esther Oelen via estheroelen@driestroom.nl of 06 –52 37 46 19.     Lees verder
08mrt Nieuws - 08 maart 2022

Medezeggenschap in beeld | Rob Kerkmeester


In de serie ‘Medezeggenschap in beeld’ laten we verschillende portretten zien van mensen die binnen Driestroom een bijdrage leveren aan medezeggenschap. Wat zijn hun drijfveren? Hoe waardevol is medezeggenschap en wat levert het op? In deze editie vertelt Rob Kerkmeester, vader van Iris, zijn verhaal. Iris woont bij De Wikke in Arnhem, waar ze ook naar dagbesteding gaat. Als verwant neemt Rob deel aan de lokale raad, kolomraad en centrale cliëntenraad. Rob: “Het is mijn drive om cliënten die niet zelf kunnen deelnemen in de raad, te vertegenwoordigen en daarbij niet een eigen belang, maar een algemeen belang te behartigen.” Bekijk zijn video door op onderstaande afbeelding te klikken. Opent de video niet via bovenstaande afbeelding? Klik dan hier.   Laat jij als verwant ook je stem horen? Stel je kandidaat voor de (lokale) cliëntenraad! Meer informatie of aanmelden estheroelen@driestroom.nl | 06 - 52 37 46 19 Lees verder
20apr DS_MEDEZEGGENSCHAP_08 Nieuws - 20 april 2022

Medezeggenschap in beeld | Sjoerd Weening


In de serie ‘Medezeggenschap in beeld’ laten we verschillende portretten zien van mensen die binnen Driestroom een bijdrage leveren aan medezeggenschap. In deze editie vertelt Sjoerd Weening, coach cliëntmedezeggenschap, zijn verhaal.   Medezeggenschap is van de raadsleden  Sjoerd Weening is sinds 2019 coach cliëntmedezeggenschap bij Driestroom. In zijn rol coacht en ondersteunt hij raadsleden van lokale cliënten- en verwantenraden bij het uitoefenen van medezeggenschap. Elke lokale raad vergadert eens per twee maanden en daar sluit Sjoerd als coach bij aan. Hij bezoekt de lokale raden altijd op de fiets. Zijn coaching en ondersteuning bestaan onder meer uit het samen met hen voorbereiden van vergaderingen, notuleren, kennis rondom wetgeving delen en beleid vertalen naar eenvoudige taal, bijvoorbeeld door het uit te tekenen. Sjoerd: “Ik vind het belangrijk dat ik ruimte creëer voor raadsleden, zodat zij zelf een visie kunnen vormen over alle onderwerpen en deze ook kunnen uiten. Medezeggenschap is van de raadsleden en niet van de coaches cliëntmedezeggenschap of de teamleider. Wij zijn ondersteunend.”  Meer eigen regie  Na bijna twintig jaar begeleider te zijn geweest bij verschillende zorgorganisaties, besloot Sjoerd in 2019 de overstap te maken naar Driestroom als coach cliëntmedezeggenschap. Sjoerd: “Ik zie dat er in die twintig jaar veel veranderd is op het gebied van medezeggenschap. In positieve zin. Er is de laatste jaren een mooie beweging gaande waarbij bewoners en assistent-medewerkers steeds meer eigen regie hebben en zelf kunnen bepalen. Ik zie dat dit hen gelukkig maakt en daarom is medezeggenschap zo belangrijk. Ondanks de goede beweging die ingezet is, denk ik wel dat we soms nog te veel ‘over’ cliënten praten in plaats van ‘met’ cliënten. Ga het gesprek met elkaar aan en stel vragen ‘Wat wil jij?’, ‘Wat vind jij belangrijk?’ in plaats van het al voor de ander in te vullen.”  Wederzijds vertrouwen  Medezeggenschap en vertrouwen zijn nauw met elkaar verbonden. Sjoerd: “De lokale raden zien waar Driestroom mee bezig is, krijgen uitleg over bijvoorbeeld het Alledaags Gelukmodel en de Wet Zorg en Dwang. Ze worden op tijd geïnformeerd en hebben advies- en/of instemmingsrecht. Dit geeft hen vertrouwen en dat vertrouwen geven ze ook weer terug aan Driestroom, een voor hen grote organisatie die een belangrijke rol speelt in hun leven. Door de steun van de lokale raden en Driestroom als organisatie krijgen wij als team cliëntmedezeggenschap ook echt de ruimte om medezeggenschap samen vorm te geven, waar nodig te verbeteren en er voor te gaan. Daar ben ik trots op.”  Aanbrengen van structuur  Een belangrijk onderdeel als coach is het aanbrengen van structuur. Sjoerd: “Samen met de lokale raden hebben we een nieuwe structuur uitgewerkt en onze rollen opnieuw vormgegeven. Een van deze dingen is bijvoorbeeld dat ik als coach een week voor de vergadering de voorzitter van de lokale raad, de teamleider en de begeleider medezeggenschap bel. Toen ik dat laatst vergat, mailde Leon (bewoner van de Oude Graafseweg en voorzitter van de lokale raad) me waar mijn telefoontje bleef. Leon, dank dat je me scherp houdt! Zo bouwen we samen aan een goed, werkbare structuur rondom medezeggenschap met als doel dat dit op den duur allemaal strak loopt. Het fundament voor cliëntmedezeggenschap ligt er, nu gaan we het verder uitwerken, in de praktijk brengen en met elkaar uitbouwen. Aan het eind van het jaar evalueren we met de raadsleden of deze nieuwe structuur werkt en zij geven instemming om juist wel of niet op deze manier verder te gaan.”   Enthousiast worden van medezeggenschap  Sjoerd: “Wat mij het meeste raakt, is dat ik bewoners en assistent-medewerkers heel enthousiast heb zien worden van medezeggenschap. Zij starten dan in één lokale raad, bijvoorbeeld van hun woonlocatie, maar worden daarna ook snel lid van de lokale raad van hun werklocatie. En sommige bewoners en assistent-medewerkers sluiten ook nog aan bij de kolomraad, waardoor ze in drie raden vertegenwoordigd zijn. Dat vind ik mooi om te zien.” Waarom zouden cliënten of verwanten lid moeten worden van de lokale cliëntenraad? Sjoerd: “Omdat het interessant is en je op een opbouwende manier meedenkt over iets dat belangrijk is in je eigen leven of in het leven van je verwant. Dit is de manier waarop je de meeste regie krijgt.”  Wil je meer weten over cliëntmedezeggenschap of wat Sjoerd nog meer doet als coach? Neem contact met hem op via sjoerdweening@driestroom.nl of 06 – 30 04 74 62.  Wil jij ook je stem laten horen? Stel je dan kandidaat voor de lokale cliëntenraad. Neem voor meer informatie contact op met Esther Oelen via estheroelen@driestroom.nl of 06 – 52 37 46 19.    Lees verder