Ondertekening samenwerkingsovereenkomst Opstapregeling Lingewaard

29 maart 2023

We ondertekenden deze week de samenwerkingsovereenkomst Opstapregeling Lingewaard. De Opstapregeling is bedoeld voor mensen die na een periode van beschermd wonen toe zijn aan een vervolgstap: zelfstandig wonen. Deze regeling is een samenwerking tussen de gemeente Lingewaard, de woningcorporaties Waardwonen en WOONstichting Gendt en de zorgaanbieders Albero Zorggroep, de Amethyst, Driestroom en het gezinshuis Gentle. Vanaf 1 april 2023 kan iedereen die bij de doelgroep hoort, gebruikmaken van de Opstapregeling in gemeente Lingewaard. 

"Super fijn dat we samen met woningcorporaties, collega zorgaanbieders en gemeente Lingewaard werken aan een mooiere zelfstandige toekomst voor de mensen die wij ondersteunen."
Hans van Gestel, Lid Raad van Bestuur Driestroom

Wat is de Opstapregeling?
Jongeren en volwassenen die een stap gaan maken van beschermd wonen naar zelfstandig wonen, kunnen hierbij hulp gebruiken. Bijvoorbeeld omdat ze niet zelfstandig een woning kunnen vinden. In de Opstapregeling staan afspraken tussen gemeente, woningcorporaties en zorgaanbieders.

Met de Opstapregeling krijgt een inwoner voorrang op een eigen woning. Een voorwaarde is wel dat die persoon hulp krijgt bij het (weer) zelfstandig wonen. Dit heet ambulante begeleiding. Een andere voorwaarde is dat de persoon een band heeft met de gemeente Lingewaard en een eigen netwerk heeft of op kan bouwen. Zodat hij/zij op die manier een goede doorstart kan maken. Zo kan deze persoon weer werken en meedoen in de maatschappij.