Samen bouwen aan inclusieve buurten

09 november 2020

Samen bouwen aan inclusieve buurten. Waar alle bewoners, ook kwetsbare mensen, een plek hebben en mee kunnen doen in onze samenleving. Dat is de droom die vier zorgorganisaties, waaronder Driestroom, en drie Nijmeegse woningcorporaties vastlegden in een intentieovereenkomst. Vrijdag 6 november overhandigden zij die aan de wethouders Visser en Vergunst. Hiermee spreken uit dat ze hun deskundigheid, ervaring en (financiële) middelen willen samenbrengen om hun droom waar te maken.

“In de intentieovereenkomst staat hoe we onze droom willen realiseren. Dat begint bij het inclusief denken van ons als woningcorporaties en zorgorganisaties. Staan voor inclusie: iedereen kan meedoen, moet erbij horen. Ons niet meer afvragen waar we van zijn, maar wat we gaan doen. We gaan aan de slag voor een samenleving in de meest letterlijke zin van het woord: samen leven. We kijken niet naar wat mensen niet kunnen, maar wat ze wél kunnen bijdragen. Zo wordt het een manier van samenleven waarin iedereen tot zijn recht komt.”

Ondertekening coronaproof
De bestuurders van Pro Persona, IrisZorg, RIBW Nijmegen & Rivierenland, Driestroom, Portaal, Talis en Woonwaarts ondertekenden hun intentieovereenkomst, coronaproof. In filmpjes spreken zij hun ambitie uit en geven ze de intentieovereenkomst visueel door aan de volgende bestuurder. Namens de corporaties en zorgorganisaties boden Esther Lamers (Woonwaarts) en Esther Nelissen (Driestroom) de ondertekende intentieovereenkomst symbolisch aan de twee wethouders aan. “Niet alleen een mooi moment, maar ook een noodzakelijk moment”, aldus Wieke van Veldhuizen, (woningcorporatie Portaal). “Want alleen met elkaar, door elkaar vast te houden, kunnen we ons doel bereiken.”

Bekijk hier het filmpje van de symbolische ondertekening

Sámen inclusief denken
“In de intentieovereenkomst staat hoe we onze droom willen realiseren”, vertelt Esther Lamers, (Woonwaarts). “Onder meer via de leergang ‘Moderne Devotie’, die we samen doorliepen, hebben we de uitgangspunten hiervoor ontdekt. We hebben opgeschreven hoe we door samenwerking essentiële veranderingen kunnen verwezenlijken voor wonen en zorg in de wijk.” Edwin ten Holte (RIBW Nijmegen & Rivierenland) vult aan: “Dat begint bij het inclusief denken van ons als zorgorganisaties en woningcorporaties. Staan voor inclusie.” Ronald Leushuis (Talis): “Ons niet meer afvragen waar we van zijn, maar wat we gaan doen.” De zeven organisaties worden in het verwezenlijken van hun droom begeleid door Anneke Nijhoff van planontwikkelbedrijf FAME: “Voor de realisatie van inclusieve buurten gaan ze praktisch te werk, zowel op bestuurlijk als uitvoerend niveau. Daarin is het mijn rol om ervoor te zorgen dat organisaties en mensen op beide niveaus elkaar begrijpen om van daaruit tot nieuwe ideeën en werkwijzen te komen.”

In inclusieve buurten hebben alle bewoners, dus ook kwetsbare mensen, recht op een plek
“We gaan aan de slag voor een samenleving in de meest letterlijke zin van het woord: samen leven. Waarin vragers van ondersteuning of zorg ook dragers voor anderen kunnen zijn.” Marjan Verschuure (IrisZorg): “Ieder mens heeft wat te bieden voor een ander. We kijken niet naar wat mensen niet kunnen, maar wat ze wél kunnen bijdragen. Zo wordt het een manier van samenleven waarin iedereen tot zijn recht komt.”

Iedereen heeft recht op een volwaardig leven
Patricia Esveld (Pro Persona): “We vinden dat ieder mens recht heeft op een volwaardig leven. Daarom gaan we onderzoeken hoe we dit voor elkaar krijgen zodat we inclusieve woonwijken in Nijmegen kunnen realiseren. De komende tijd kijken we naar verschillende vormen van wonen met ondersteuning en zorg en hoe dat past in een woonwijk. Samen met onze partners zijn we benieuwd hoe dat eruit gaat zien: een buurt waarin iedereen meetelt en gezien wordt. Waar ieder mens meedoet en van waarde is en waarbij hun achtergrond niet op de voorgrond staat.”

overhandiging-intentieovereenkomst-samen-sterker-wijken-van-en-voor-iedereen-061120-1

       

 

X

Coronavirus, actuele ontwikkelingen en maatregelen:

Lees meer

Wij hebben geen cookies, wel appeltaarten!

Op onze website maken we wel gebruik van cookies. De enige cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van onze website en zorgen voor een sneller en gemakkelijker gebruik ervan. Omdat wij geen analytische cookies gebruiken of cookies voor marketing, vragen wij je ook geen toestemming daarvoor. Lees meer in onze privacystatement.

Weten waarom wij appeltaarten hebben in plaats van cookies? Je leest het hier