Verandering samenstelling Raad van Bestuur Driestroom

15 december 2020

Driestroom heeft de afgelopen jaren flinke stappen gemaakt in ontwikkeling. Driestroom heeft in deze periode een groei doorgemaakt die voor de komende jaren zowel op bestuurlijk als op directieniveau meer aandacht verdient. Naar aanleiding van deze ontwikkelingen is de Raad van Bestuur hierover met de Raad van Toezicht het gesprek aangegaan.

In verband met de benodigde intensivering in de franchiseformule de komende jaren heeft Wim Muilenburg aangegeven de gewenste versterking en inzet op zich te willen nemen in deze.

Dat betekent dat hij zijn huidige parttime rol van “directeur Franchise (ODD BV)” de komende drie jaren gaat intensiveren en dientengevolge per 1 augustus 2021 terugtreedt uit de Raad van Bestuur. Esther Nelissen is bereid gevonden om per 1 augustus 2021 de stap te zetten naar voorzitter Raad van Bestuur van Driestroom. In het eerste kwartaal van 2021 zal een start gemaakt worden met de werving van een nieuw lid Raad van Bestuur Driestroom.

De Raad van Toezicht dankt Wim Muilenburg voor zijn jarenlange bestuurlijke bijdrage aan waar de Driestroom organisatie nu staat en is verheugd met het feit dat Esther Nelissen de rol van voorzitter Raad van Bestuur op zich gaat nemen.

Namens de Raad van Toezicht van Stichting Driestroom,

Hans Somer
(Waarnemend) voorzitter Raad van Toezicht

 

Lees hier een makkelijke versie van dit bericht.


X

Coronavirus, actuele ontwikkelingen en maatregelen:

Lees meer

Wij hebben geen cookies, wel appeltaarten!

Op onze website maken we wel gebruik van cookies. De enige cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van onze website en zorgen voor een sneller en gemakkelijker gebruik ervan. Omdat wij geen analytische cookies gebruiken of cookies voor marketing, vragen wij je ook geen toestemming daarvoor. Lees meer in onze privacystatement.

Weten waarom wij appeltaarten hebben in plaats van cookies? Je leest het hier