Driestroom Behandelcentrum

Voor wie?

Het Driestroom Behandelcentrum is er voor kinderen, jeugdigen met een verstandelijke beperking of een (vermoeden van) een ontwikkelingsstoornis én hun gezin. En ook voor volwassenen met een verstandelijke beperking en volwassenen met normale intelligentie en autisme.
 
Ravenstein28

Wat is het?

Het Driestroom Behandelcentrum biedt onderzoek en behandeling.