Algemeen

Dienstverleningsdocumenten


Hieronder volgt een uitleg over de verschillende dienstverleningsdocumenten van Driestroom. Een globaal overzicht van alle dienstverleningsdocumenten staat onderaan deze pagina.

Zorgovereenkomsten

Krijg je zorg of begeleiding bij Driestroom? Dan worden daar afspraken over gemaakt. De afspraken worden vastgelegd in een zorg- en dienstverleningsovereenkomst en in MijnPlan. Er is een pictoversie (van de overeenkomst met algemene voorwaarden) beschikbaar. Ook is er een korte tekstversie van de algemene voorwaarden aanwezig. De uitgebreide tekstversie van deze zorgovereenkomst is ook beschikbaar en daarvan vind je hier de officiële algemene voorwaarden

Respect voor jouw privacy

Driestroom gaat vertrouwelijk met deze belangrijke informatie om en respecteert jouw privacy. Op welke wijze we dat doen is na te lezen in ons privacyreglement. Driestroom staat erom bekend dat we op een integere manier werken en met respect met elkaar omgaan. De gedragscode cliënten beschrijft de gedragsnormen die we binnen Driestroom nastreven. Er is een korte tekst/pictoversie gedragscode cliënten beschikbaar en ook een uitgebreide tekstversie gedragscode cliënten
Er is ook een gedragscode voor medewerkers. De gedragscode is meer dan een verzameling fraai klinkende uitspraken. De gedragscode vormt een rode draad in ons werk welke we dagelijks horen na te leven. Dit vinden we zeer waardevol.

Aanvullende diensten en producten

De ondersteuning die je van Driestroom krijgt, is afgeleid van je indicatie/beschikking. Maar misschien heb je behoefte aan extra ondersteuning. Bijvoorbeeld bij het wassen van je kleding. Driestroom biedt als aanvullende dienst verschillende waspakketten aan. Hiervoor betaal je een kleine vergoeding. Verder biedt Driestroom nog geen extra diensten aan. 
Wat betreft vervoer: hier vind je de regeling reiskostenvergoeding cliënten en assistent-medewerkers. Tevens is er een handleiding invullen formulier maanddeclaratie reiskosten cliënten en assistent-medewerkers beschikbaar.

Overige documenten

Heb je een suggestie voor of klacht over Driestroom? Dan kun je hier terecht. Ook is er een cliëntvertrouwenspersoon aanwezig. Daarover vind je hier meer informatie. 

Overzicht dienstverleningsdocumenten

Zorg- en dienstverleningsovereenkomst
- Tekstversie zorgovereenkomst 
- Officiële algemene voorwaarden
- Pictoversie overeenkomst en algemene voorwaarden
- Korte tekstversie algemene voorwaarden

Wie betaalt wat?
- Wie betaalt wat bij wonen? (regeling kosten bij intramurale dienstverlening) 
- Formulier waspakketten
- Regeling reiskostenvergoeding cliënten en assistent-medewerkers
- Handleiding invullen formulier maanddeclaratie reiskosten cliënten en assistent-medewerkers
- Notitie voedingsgeld tarieven 2019

Privacydocumenten
- Privacyreglement
- Tekstversie gedragscode cliënten
- Korte tekst/pictoversie gedragscode cliënten
- Gedragscode voor medewerkers

Overige documenten
- Prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg 2017
- Suggesties en klachten
- Cliëntvertrouwenspersoon

 

X

Informatie over het coronavirus

Volg hier de actuele ontwikkelingen en maatregelen rondom het coronavirus.