Voor kinderen & jongeren en hun ouders

Ieder kind heeft het recht om veilig en prettig op te groeien en zich optimaal te ontwikkelen. Dat gaat niet altijd vanzelf en hulp is soms lastig te vinden. Zeker als een kind of jongere te maken heeft met een beperking en ook last heeft van bijkomende problemen. Juist dán staat het Driestroom Expertise Centrum klaar, voor kind én ouder.

Intake
De eerste stap is de intake. We brengen dan samen in kaart wat er speelt en waaraan behoefte is. Vaak is er verder onderzoek nodig om te bepalen welke hulp precies nodig is. Daarna geven we advies over passende behandeling, voor het kind en eventueel ook voor de ouders. We sluiten altijd aan bij ondersteuning die al geboden wordt. We bieden de juiste hulp, op de juiste plek: klein en dichtbij als het kan, intensiever waar nodig!

Onderzoek en behandeling
Het Driestroom Expertise Centrum  biedt verschillende soorten van onderzoek en behandeling voor kinderen en hun ouders of omgeving. Je leest hieronder ook hoe we ouders kunnen helpen om beter om te gaan met de beperking van hun kind.

Onderzoek: Wat is er aan de hand en wat voor hulp past bij mij?

  • Observatie en diagnostiek van kinderen tot 6 jaar: speciaal onderzoekstraject voor kinderen die door hun gedrag en ontwikkeling extra of bijzondere aandacht vragen. Lees meer >>
  • Paramedisch onderzoek: als de spraakontwikkeling, motoriek en zelfredzaamheid van een kind anders is dan bij andere kinderen. Lees meer >>
  • Psychologisch onderzoek: als het gedrag en de ontwikkeling van een kind achterblijft bij leeftijdsgenoten. Lees meer >>

Behandeling: Welke behandelingen zijn er voor mij en mijn ouders?

  • Psychologische behandeling: als hulp nodig is om psychische klachten te verminderen en om te leren omgaan met een beperking of stoornis. Voor kind en ouder. Lees meer >>
  • Paramedische behandeling: als een kind specialistische hulp nodig heeft van een logopedist, kinderfysiotherapeut of ergotherapeut. Lees meer >>
  • Eet- & Adviesteam autisme: voor kinderen met (een risico op) eetproblemen. Lees meer >>
  • Zindelijkheidsteam: voor kinderen die moeilijk zindelijk worden, plasongelukjes hebben of lijden aan obstipatie. Lees meer >>
  • Gezinsbehandeling: hulp bij het zelfstandiger maken van een kind en ondersteuning bij de opvoeding. Lees meer >>

Mijn ouders willen mij beter helpen en begrijpen. Hoe leren ze dat?

  • Hanen oudercursus: cursus indirecte logopedie voor ouders van een kind dat problemen heeft in de communicatie of moeilijk contact maakt. Lees meer >>
  • Autisme BelevingsCircuit (ABC-circuit): training voor ouders die meer inzicht willen in de belevingswereld van kinderen met autisme. Lees meer >>
X

Informatie over het coronavirus

Volg hier de actuele ontwikkelingen en maatregelen rondom het coronavirus.