IkKies Z11

'Als begeleider van EMB-cliënten is het bijna ondenkbaar om met je handen op je rug zorg te kunnen verlenen. En toch bestaat het!'
 
IkKies Z11 is een software programma dat mensen met een verstandelijke en/of motorische beperking in staat stelt zelfstandig een computer te gebruiken en is het resultaat van een samenwerking tussen NoXqs en Driestroom. 
 
Ontwikkeld voor en door cliënten
IKKies Z11 maakt gebruik van een speciaal ontwikkelde omgeving die aansluit bij de mogelijkheden van de eindgebruiker. IKKies Z11 is ontwikkeld voor en door cliënten van Driestroom, waarbij de focus in eerste instantie lag op de Ernstig Meervoudig Beperkte (EMB)-cliënt. Gaandeweg bleek de applicatie ook geschikt voor andere doelgroepen.
 
Zelfstandig bedienen van tablet of touchscreen pc
Met de IKKies Z11 gebruikersomgeving kan de eindgebruiker zijn of haar tablet of touchscreen pc zelfstandig bedienen en gebruiken. Een heldere visuele presentatie, het gebruik van duidelijke pictogrammen en auditieve ondersteuning maken dit mogelijk. Cliënten kunnen zelfstandig muziek luisteren, een filmpje kijken of een spelletje doen. De instellingen kunnen makkelijk worden aangepast aan de specifieke voorkeuren van de eindgebruiker. Het doel van IKKies is om de eigen regie van mensen met een ernstig meervoudige beperking te vergroten. De app kan ervoor zorgen dat de belevingswereld van de cliënt toegankelijker wordt voor ouders/verwanten en begeleiders. Maar het is vooral ontwikkeld ter ontspanning van de cliënt. 
 
  
X

Kans op vertragingen in groepsvervoer door winterweer

Door de winterse weersomstandigheden kunnen er vertragingen plaatsvinden in het groepsvervoer. 

Datum laatste wijziging: vrijdag 1 februari 2019 om 08.30 uur