Zorgzoeker_VG_5-12

Medezeggenschap

Jouw mening telt!

Alle medewerkers van Driestroom doen elke dag hun best om goede zorg en ondersteuning te bieden. Toch kan het zijn dat jij als cliënt vindt dat dingen beter of anders kunnen. Daarom heb je medezeggenschap over de organisatie en over de zorg, ondersteuning en begeleiding die je krijgt. Je bent welkom om jouw mening te geven. Daar kunnen wij namelijk van leren.

Ben je minderjarig? Dan is jouw wettelijk vertegenwoordiger degene die medezeggenschap heeft. Ben je ouder dan 18 en wil je wel wat zeggen, maar kun je het niet? Ook dan doet jouw vertegenwoordiger dit voor jou.

Organisatie medezeggenschap

Op individueel cliëntniveau regelt Driestroom de medezeggenschap via de zorgverleningovereenkomst en het individueel begeleidingsplan. Op teamniveau kunnen cliënten en vertegenwoordigers meepraten en adviezen geven in het groepsoverleg, in de vertegenwoordigersraden of de cliëntenraden kindercentra. Op centraal niveau praten onze cliëntenraden mee en adviseren zij over actuele onderwerpen in de organisatie en het beleid van Driestroom.

X

Kans op vertraging in vervoer op donderdag 27 juni

Op donderdag 27 juni 2019 is er kans op vertraging in het vervoer in en rondom Nijmegen in verband met een concert in het Goffertpark.

Datum laatste wijziging: dinsdag 26 juni om 10.00 uur