Zorgzoeker_VG_5-12

Medezeggenschap

Jouw mening telt!

Alle medewerkers van Driestroom doen elke dag hun best om goede zorg en ondersteuning te bieden. Toch kan het zijn dat jij als cliënt vindt dat dingen beter of anders kunnen. Daarom heb je medezeggenschap over de organisatie en over de zorg, ondersteuning en begeleiding die je krijgt. Je bent welkom om jouw mening te geven. Daar kunnen wij namelijk van leren.

Ben je minderjarig? Dan is jouw wettelijk vertegenwoordiger degene die medezeggenschap heeft. Ben je ouder dan 18 en wil je wel wat zeggen, maar kun je het niet? Ook dan doet jouw vertegenwoordiger dit voor jou.

Organisatie medezeggenschap

Op individueel cliëntniveau regelt Driestroom de medezeggenschap via de zorgverleningovereenkomst en het individueel begeleidingsplan. Op teamniveau kunnen cliënten en vertegenwoordigers meepraten en adviezen geven in het groepsoverleg, in de vertegenwoordigersraden of de cliëntenraden kindercentra. Op centraal niveau praten onze cliëntenraden mee en adviseren zij over actuele onderwerpen in de organisatie en het beleid van Driestroom.

X

Vertragingen en zware spitsen verwacht in regio Arnhem van 3 tot en met 10 september

Van maandag 3 september tot en met maandag 10 september is de parallelbaan van de A12 afgesloten. Hierdoor moet in de regio Arnhem rekening gehouden worden met vertragingen en zware ochtend- en avondspitsen waarbij de maximale reistijd kan worden overschreden. Door problemen met de IJsselbrug kunnen de problemen in de regio Arnhem mogelijk nog (veel) langer gaan duren. 

Datum laatste wijziging: maandag 10 september 2018 09:00 uur.