Onafhankelijke cliëntondersteuner

Cliënten van Driestroom met een Wlz-indicatie en Wmo-indicatie hebben wettelijk recht op kosteloze en onafhankelijke ondersteuning bij vragen over zorg. Dit noemen we onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO).

Onafhankelijke cliëntondersteuning voor Wmo en Jeugd
De gemeente is  verantwoordelijk voor cliëntondersteuning op verschillende levensterreinen, zoals: Wmo-ondersteuning, Jeugd en gezin, Wonen, Onderwijs, Zorg gefinancierd door de zorgverzekeraar vanuit de Zvw. Cliënten met een Wmo-indicatie kunnen dus terecht bij hun gemeente voor cliëntondersteuning. Ook cliëntondersteuning voor jeugd valt onder de Wmo.

Per gemeente verschilt wie de cliëntondersteuning biedt. Vaak is dat MEE of Zorgbelang, maar dit kan ook een andere organisatie zijn zoals maatschappelijk werk of een vrijwilligersorganisatie. U kunt dit zelf navragen bij uw gemeente. Voor meer informatie, klik hier.

Onafhankelijke cliëntondersteuning voor Wlz
Cliënten met een Wlz-indicatie kunnen bij het zorgkantoor terecht voor informatie, advies, bemiddeling en ondersteuning over langdurige zorg. Ook kunnen zij kiezen voor onafhankelijke cliëntondersteuning van partijen als MEE en Zorgbelang. Hieronder leest u meer informatie over deze partijen:

MEE Gelderse Poort

De diensten die MEE Gelderse Poort levert, zijn onder andere:

 • Informatie en advies
 • Ondersteuning bij het opstellen van een persoonlijk plan
 • Ondersteuning bij het kiezen van een passende zorgaanbieder en passende langdurige zorg
 • Ondersteuning bij het opstellen, bijstellen en evalueren van het zorgplan
 • Bemiddeling als de zorgaanbieder de zorg niet conform verwachting en afspraken levert
 • Ondersteuning bij klachten, geschillen, bezwaar en beroep
 • Ondersteuning bij herindicatie

  Contact MEE Gelderse Poort

  Neem vrijblijvend contact op met het Expertisecentrum van MEE via 088-63 30 000 of mail naar expertisecentrum@meegeldersepoort.nl. Cliënten kunnen mailen naar wlz@meegeldersepoort.nl.

  Voor meer informatie over onafhankelijke cliëntondersteuning door MEE Gelderse Poort, klik hier

Zorgbelang

De diensten die Adviespunt Zorgbelang levert, zijn onder andere:

 • Informatie en advies
 • Kiezen van een passende zorgaanbieder
 • Invulling van de zorg
 • Ondersteuning bij de verbetering van uw zorg en bemiddeling

Contact Adviespunt Zorgbelang
Neem vrijblijvend contact op met Adviespunt Zorgbelang via 0900 – 243 81 81.

  Voor meer informatie over onafhankelijke cliëntondersteuning door Zorgbelang, klik hier.

Onafhankelijke cliëntondersteuning kan in alle levensfasen en op alle levensterreinen van belang zijn. 

 

 

 

X

Informatie over het coronavirus

Volg hier de actuele ontwikkelingen en maatregelen rondom het coronavirus.