Zorgzoeker_LVG_Senioren

Op weg met Driestroom

Vervoer bij Driestroom

Vrijwel alle cliënten en (assistent-)medewerkers moeten reizen om op hun werkplek bij Driestroom te komen. Voor een deel van de cliënten ontvangt Driestroom een vergoeding om dit vervoer mogelijk te maken. Driestroom biedt in 2020 drie mogelijkheden voor het reizen:
1. groepsvervoer;
2. de regeling tegemoetkoming reiskosten cliënten;
3. de regeling Breng-Vrij Jaarabonnement.

1: Groepsvervoer
Het grootste deel van cliënten en assistent-medewerkers maakt gebruik van groepsvervoer. Met ingang van 1 januari 2020 organiseert de Combinatie Taxi Linsen (Driel) en Taxi van der Wielen (Malden) dit vervoer in opdracht van Driestroom. Deze combinatie voert ook het grootste deel van het vervoer uit en werkt uiteraard volgens de geldende voorschriften in personen- en rolstoelvervoer. 
In het groepsvervoer reizen cliënten volgens een vast rooster van hun woonadres naar hun werkplek en terug. De tijden van het vervoer zijn afgestemd op de openingstijden van de werklocaties en kindercentra. Driestroom hanteert overal dezelfde tijden. Driestroom kan geen rekening houden met afwijkende vervoerswensen zoals vervoer van en naar andere adressen als daar extra kosten aan verbonden zijn of vervoer op andere tijden omdat dit voor de thuissituatie beter uitkomt. De vergoedingen die Driestroom voor het vervoer ontvangt, zijn onvoldoende om ook deze kosten te dekken. Speciale vervoerswensen worden kritisch bekeken, denk daarbij aan: 
vervoer op andere tijden vanwege de ondersteuningsvraag van de cliënt-/ assistent-medewerker.
individueel vervoer;
-
 andere specifieke vervoerswensen.

Goed om te weten

Handleiding vervoer (spelregels) 
Gedragscode chauffeurs

Klachten, aan-en afmeldingen en verdere vervoersinformatie: internetportaal en web-app
Voor het doorgeven van een vrije dag, een ziekmelding of betermelding beschikt de Combinatie over een internetportaal en, voor het gebruik op smartphone of tablet, een web-app. Daar is ook meer informatie te vinden, bijvoorbeeld het rooster van de cliënt/assistent-medewerker, verwachte ophaal- en afzettijden etc. In de web-app is ook te zien waar de taxi zich bevindt als deze onderweg is.
Klachten kunnen uitsluitend worden ingediend via het portaal. Daar is ook de voortgang van de afhandeling van de klacht te volgen. Toegang tot het internetportaal en de web-app verloopt via een persoonlijk account, hiervoor is een werkend e-mailadres noodzakelijk. 

2: Regeling tegemoetkoming reiskosten
Cliënten, assistent-medewerkers en ouders/verzorgers kunnen er ook voor kiezen het vervoer zelf te regelen bijvoorbeeld als vervoerswensen afwijken van wat er mogelijk is binnen het groepsvervoer. Ook komt het voor dat ouders zelf hun kind naar/van het kindercentrum willen brengen/ophalen. Voor dit soort situaties heeft Driestroom een reiskostenregeling. Deze regeling is tot stand gekomen in overleg met de Cliëntenraad. De reiskosten van cliënten en assistent-medewerkers kunnen onder bepaalde voorwaarden, en tot een maximum maandelijks via worden gedeclareerd via het Formulier Maanddeclaratie Reiskosten Cliënt. De handleiding invullen formulier maanddeclaratie reiskosten cliënten vind je hier. De Regeling reiskostenvergoeding cliënten waarin de voorwaarden en de werkwijze staan beschreven kun je hier downloaden.

3: Reizen met een OV-jaarabonnement
Steeds meer cliënten en assistent-medewerkers maken gebruik van het Openbaar Vervoer (OV). Driestroom ondersteunt dit en heeft een contract gesloten met Breng (Connexxion), het OV-bedrijf. Driestroom kan zelf Breng-Vrij jaarabonnementen regelen. Als de inkomsten voor Driestroom uit indicatie of beschikking voldoende zijn, kan de cliënt/assistent-medewerker zich aanmelden met het Aanmeldingsformulier regeling Breng Vrij Jaarabonnement. Een OV-chipkaart op naam is nodig. Voordeel van deze regeling is dat een cliënt de kosten van een jaarabonnement niet meer hoeft voor te schieten. Bovendien kan het abonnement de gehele week gebruikt worden in het hele Breng-gebied (regio Arnhem-Nijmegen). De Regeling Breng Vrij Abonnement (met daarin de werkwijze) vind je hier.

Suggesties, vragen
Heb je nog vragen, opmerkingen of suggesties, neem dan contact op via vervoer@driestroom.nl.

Laatst bijgewerkt:  20191220

X

Informatie over het coronavirus

Volg hier de actuele ontwikkelingen en maatregelen rondom het coronavirus.