Zorgzoeker_LVG_Senioren

Op weg met Driestroom

Vervoer bij Driestroom

Vrijwel alle cliënten en (assistent-)medewerkers moeten reizen om op hun werkplek bij Driestroom te komen. Voor een deel van de cliënten ontvangt Driestroom een vergoeding om dit vervoer mogelijk te maken. Driestroom biedt in 2019 drie mogelijkheden voor het reizen:
1. groepsvervoer;
2. de regeling tegemoetkoming reiskosten cliënten;
3. de regeling Breng-Vrij Jaaraboonement.
Mogelijkheid 2 en 3 staan op dit moment landelijk ter discussie. Het is dan ook niet duidelijk of we beide regelingen in 2020 kunnen/mogen voortzetten.

1: Groepsvervoer
Het grootste deel van cliënten en assistent-medewerkers maakt gebruik van groepsvervoer. Connexxion Taxi Services (CTS) in Nijmegen organiseert dit vervoer in opdracht van Driestroom. CTS werkt uiteraard volgens de geldende voorschriften in personen- en rolstoelvervoer.
In het groepsvervoer reizen cliënten volgens een vast rooster van hun woonadres naar hun werkplek en terug. De tijden van het vervoer zijn afgestemd op de openingstijden van de werklocaties en kindercentra. Driestroom hanteert overal dezelfde tijden. In verband met de kosten kan Driestroom geen rekening houden met afwijkende vervoerswensen zoals:
vervoer van en naar andere adressen als daar extra kosten aan verbonden zijn zoals bijv. vervoer op andere tijden omdat dit voor de thuissituatie beter uitkomt. 
Hoewel de vergoedingen die Driestroom in 2019 ontvangt voor het WLZ-vervoer omhoog zijn gegaan om meer maatwerk te kunnen leveren, blijft het groepsvervoer sterk verliesgevend. Daarom zullen ook andere speciale wensen uiterst kritisch worden bekeken bijv.:
- vervoer op andere tijden vanwege de ondersteuningsvraag van de cliënt-/ assistent-medewerker.
- individueel vervoer;
- andere specifieke vervoerswensen.

Goed om te weten

Handleiding vervoer (spelregels) 
Gedragscode chauffeurs

Klachten, aan-en afmeldingen
Klachten kun je kenbaar maken via dit formulier op de website van Connexxion en Driestroom; aan-en afmeldingen voor ziekte, vrije dag, doktersbezoek etc. via dit formulier. Veranderingen van rooster, verhuizingen en dergelijke kunnen alleen worden doorgegeven door de dagbestedingslocatie, werkpost of het kindercentrum.

2: Regeling tegemoetkoming reiskosten
Cliënten, assistent-medewerkers en ouders/verzorgers kunnen er ook voor kiezen het vervoer zelf te regelen bijvoorbeeld als vervoerswensen afwijken van wat er mogelijk is binnen het groepsvervoer. Ook komt het voor dat ouders zelf hun kind naar/van het kindercentrum willen brengen/ophalen. Voor dit soort situaties heeft Driestroom reiskostenregeling. Deze regeling is tot stand gekomen in overleg met de Cliëntenraad. De reiskosten van cliënten en assistent-medewerkers kunnen onder bepaalde voorwaarden, en tot een maximum maandelijks via worden gedeclareerd via het Formulier Maanddeclaratie Reiskosten Cliënt. De handleiding invullen formulier maanddeclaratie reiskosten cliënten vind je hier. De Regeling reiskostenvergoeding cliënten waarin de voorwaarden en de werkwijze staan beschreven kun je hier downloaden.

3: Reizen met een OV-jaarabonnement
Steeds meer cliënten en assistent-medewerkers maken gebruik van het Openbaar Vervoer (OV). Driestroom ondersteunt dit en heeft een contract gesloten met Breng (Connexxion), het OV-bedrijf. Driestroom kan zelf Breng-Vrij jaarabonnementen regelen. Als de inkomsten voor Driestroom uit indicatie of beschikking voldoende zijn, kan de cliënt zich aanmelden met het Aanmeldingsformulier regeling Breng Vrij Jaarabonnement. Een OV-chipkaart op naam is nodig. Voordeel van deze regeling is dat een cliënt de kosten van een jaarabonnement niet meer hoeft voor te schieten. Bovendien kan het abonnement de gehele week gebruikt worden in het hele Breng-gebied (regio Arnhem-Nijmegen). De Regeling Breng Vrij Abonnement (met daarin de werkwijze) vind je hier.

Suggesties, vragen
Heb je nog vragen, opmerkingen of suggesties, neem dan contact op via vervoer@driestroom.nl.

Laatst bijgewerkt:  20190506

X

Kans op vertraging in vervoer op donderdag 27 juni

Op donderdag 27 juni 2019 is er kans op vertraging in het vervoer in en rondom Nijmegen in verband met een concert in het Goffertpark.

Datum laatste wijziging: dinsdag 26 juni om 10.00 uur