Belangstellendenlijst en overbruggingszorg

 

Wachtlijsten
Driestroom hanteert geen wachtlijsten.  Wij werken met een belangstellendenlijst. U kunt bij ons uw belangstelling kenbaar maken. Op het moment dat er plek vrij komt op de locatie van uw voorkeur worden op volgorde van aanmelding de belangstellenden benaderd voor een gesprek op locatie.
Op het moment dat een belangstellende via de intakeprocedure een toekenning krijgt voor de open plek op de locatie wordt de indicatie van de belangstellende op naam van Driestroom gezet of wordt er een indicatie aangevraagd op naam van Driestroom.  

Overbruggingszorg
Driestroom  werkt met een belangstellendenlijst. U kunt bij ons uw belangstelling kenbaar maken voor een locatie van uw voorkeur. Cliënten die op de belangstellendenlijst staan voor wonen bij Driestroom kunnen gebruikmaken van overbruggingszorg. Samen met u wordt gekeken hoe de overbruggingszorg ingezet wordt.  Bijvoorbeeld doordat Driestroom tijdelijk ondersteuning of zorg aan huis biedt. 

Zorgweigering en zorgbeëindiging
Driestroom volgt bij zorgweigering en zorgbeëindiging  het voorschrift zorgtoewijzing WLZ. 

Meer informatie over Driestroom, de belangstellendenlijst en overbruggingszorg kunt u verkrijgen via het Driestroomloket. Deze is van maandag t/m vrijdag bereikbaar van 8.30 – 17.00 uur op telefoonnummer 0481-375555 of via mail: driestroomloket@driestroom.nl

 
X

Kans op vertraging in vervoer op donderdag 27 juni

Op donderdag 27 juni 2019 is er kans op vertraging in het vervoer in en rondom Nijmegen in verband met een concert in het Goffertpark.

Datum laatste wijziging: dinsdag 26 juni om 10.00 uur