Hanen Oudercursus

Driestroom biedt de gezinsgerichte Hanencursus "Meer dan woorden" aan. Deze cursus is bedoeld voor ouders van jonge kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum of problemen in de sociale communicatie. De cursus is gebaseerd op jarenlang onderzoek dat het belang van vroege behandeling en het belang van het betrekken van ouders in de behandeling aantoont. 

Doel 
Wanneer je je als ouder de Hanen-oudercursus volgt, leer je hoe je dagelijkse situaties kunt gebruiken om de interactie en de communicatieve ontwikkeling van je kind te stimuleren. Door een combinatie van groepsbijeenkomsten en individuele begeleidingsgesprekken met gebruik van video-opnamen krijg je de vaardigheden, strategieën en ondersteuning die je nodig hebt om je kind te helpen de communicatie tot ontwikkeling te laten komen. Je krijgt inzicht in de belevingswereld van je kind. Daardoor leer je het gedrag van je kind beter te begrijpen. 

Voor wie? 
- Ouders van een kind met een ontwikkelingsleeftijd van max. 5 jaar met een stoornis in het autistisch spectrum en/of moeilijkheden in de sociale communicatie (al dan niet i.c.m. een ontwikkelingsachterstand) 
- Ouders van een kind van wie de communicatie kan variëren van niet-sprekend (geen woordbegrip, niet bewust communiceren, kijken of reiken naar wat het hebben wil) tot het gebruiken van  woorden en korte zinnen en/of het begrijpen van veel verschillende woorden. 
- Voor ouders van kinderen met een reguliere taalontwikkelingsstoornis of kinderen met motorische spraakproblemen, zoals ontwikkelingsdyspraxie of schisis is deze cursus niet geschikt. 
Inhoud 
De cursus bestaat uit 8 groepsbijeenkomsten en 3 individuele bezoeken. Tijdens de groepsbijeenkomsten worden de principes van de cursus uitgelegd en geoefend. Tijdens de individuele bezoeken wordt de communicatie met je kind gefilmd en direct besproken.

Contact
Bij vragen kun je contact opnemen met het Driestroomloket via 0481 - 37 55 55 of via driestroomloket@driestroom.nl. Bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur.


Aanmelden
Als je geïnteresseerd bent in deze cursus, kan je je via deze link opgeven voor een aanmeldgesprek. Tijdens dit telefonische gesprek zal bekeken worden of je kind binnen de behandelgroep past en wordt besproken wat er nodig is om aan de cursus deel te kunnen nemen. Pas daarna kunt u zich definitief opgeven voor de cursus.

 
X

Informatie over het coronavirus

Volg hier de actuele ontwikkelingen en maatregelen rondom het coronavirus.