Zorgzoeker_EMB_12-18

Ons woonaanbod

De Daniël
De Wikke

Ons werk- en dagbestedingsaanbod

De Wikke
De Lange Vierhout

Ondersteuning thuis en elders

Ambulant

Ondersteuning voor jongvolwassenen van 18-23 jaar met een ernstig meervoudige beperking (EMB)

Jongvolwassenen met een ernstig meervoudige beperking (EMB) zijn volledig afhankelijk van anderen. Bij alle activiteiten en handelingen van het dagelijks leven hebben ze hulp en verzorging nodig. Toch stimuleren wij deze jongvolwassenen om zich, uiteraard naar vermogen, te ontwikkelen. Driestroom begeleidt hen en ondersteunt ouders en vertegenwoordigers in de opvoeding.

Veilige ontwikkeling

Driestroom heeft de kennis en ervaring om ernstig meervoudig beperkte jongvolwassenen uitstekend te kunnen begeleiden. Met veel geduld werken onze begeleiders, trainers, therapeuten en gedragsdeskundigen in kleine stapjes toe naar groei. Dit doen we aan de hand van bepaalde methodieken. Dat zijn aanpakken die hebben bewezen dat ze werken.
Dankzij de zeer specialistische kennis van onze multidisciplinaire teams is iedere jongvolwassene met EMB bij Driestroom in goede handen.

Alles in huis

Driestroom werkt samen met een groot aantal ketenpartners en beschikt daarom over bijna alle vormen van begeleiding en ondersteuning die de jongvolwassene nodig heeft. Dus ook specialistische zorg. Als wij de benodigde expertise niet in huis hebben, dan weten we hoe deze te organiseren met onze partners. Door het zodanig inrichten van onze begeleiding en ondersteuning, beperken we ons niet tot bepaalde diensten. Voor vrijwel iedereen kan Driestroom daarom zorgvuldig maatwerk leveren.

Contact met ons loket

Benieuwd naar wat Driestroom voor jou kan betekenen? Neem dan contact op met onze loketmedewerkers. Dagelijks vinden zij oplossingen die uitkomst bieden. Het Driestroomloket is bereikbaar op: 0481-375 555.

X

Kans op vertraging in vervoer op donderdag 27 juni

Op donderdag 27 juni 2019 is er kans op vertraging in het vervoer in en rondom Nijmegen in verband met een concert in het Goffertpark.

Datum laatste wijziging: dinsdag 26 juni om 10.00 uur