Zorgzoeker_ASS_0-5

Ons woonaanbod

De Daniël
Driestroomhuizen
De Wikke

Onze kindercentra

Kompas

Ondersteuning thuis en elders

Ambulant
DTT training
Zorg binnen onderwijs

Ondersteuning voor kinderen van 5-12 jaar met een autisme spectrum stoornis (ASS)

Bij kinderen met een autisme spectrum stoornis zijn communicatie en sociale omgangsvormen grote struikelblokken. Soms praten ze onverstaanbaar of de hele tijd over dezelfde onderwerpen. Deze kinderen hebben moeite met het leggen van verbanden of zien niet in welke ‘prikkel’ er op enig moment belangrijk is. Herkenbaar voor jouw kind? Driestroom kan hem of haar begeleiden en jou ondersteunen in de opvoeding. Dit doen we zowel bij je thuis als op onze Driestroom locaties. Samen dragen wij de zorg voor jouw kind.

Aanbod Driestroom

Ons aanbod omvat tevens onze ondersteuning en begeleiding van kinderen met autisme gecombineerd met bijkomende problematiek als bijvoorbeeld een (licht) verstandelijke beperking.

Veilige ontwikkeling

Bij Driestroom staat ontwikkeling centraal. Onze begeleiders, trainers, therapeuten en gedragsdeskundigen leren kinderen met een autisme spectrum stoornis hoe ze het beste met zichzelf en met anderen kunnen omgaan. Zij stimuleren en verbeteren de sociale en communicatieve vaardigheden en leren jouw kind om contact te maken met een ander. Dit doen we aan de hand van bepaalde methodieken. Dat zijn aanpakken die hebben bewezen dat ze werken.
Ontwikkelen is goed, maar minstens zo belangrijk is dat de kinderen zich veilig voelen. Door de prikkelarme sfeer en de gestructureerde dagindeling zijn de locaties voor kinderen met autisme van Driestroom een fijne plek om te zijn. Ook voor jouw kind.

Alles in huis

Driestroom werkt samen met een groot aantal ketenpartners en beschikt daarom over bijna alle vormen van begeleiding en ondersteuning die jouw kind nodig heeft. Dus ook specialistische zorg. Als wij de benodigde expertise niet in huis hebben, dan weten we hoe deze te organiseren met onze partners. Door het zodanig inrichten van onze begeleiding en ondersteuning, beperken we ons niet tot bepaalde diensten. Voor vrijwel ieder kind en elk gezin kan Driestroom daarom zorgvuldig maatwerk leveren.

Contact met ons loket

Benieuwd naar wat Driestroom voor jou kan betekenen? Neem dan contact op met onze loketmedewerkers. Dagelijks vinden zij oplossingen die uitkomst bieden. Het Driestroomloket is bereikbaar op: 0481-375 555.

X

Kans op vertraging in vervoer op donderdag 27 juni

Op donderdag 27 juni 2019 is er kans op vertraging in het vervoer in en rondom Nijmegen in verband met een concert in het Goffertpark.

Datum laatste wijziging: dinsdag 26 juni om 10.00 uur