Gaat het anders dan anders?

Lijkt je kind zich anders te gedragen dan andere kinderen? Is het later met praten of begrijpt het je niet altijd? Of lukt het niet goed om samen te spelen? Liefst kijken we zo vroeg mogelijk mee. Bij Driestroom werken we met specialisten zoals gedragswetenschappers, logopedisten en kinderfysiotherapeuten. Samen proberen ze zo goed mogelijk vast te stellen wat jouw kind nodig heeft.

Wat is voor jouw kind het best?

Heeft je kind gedragsproblemen, een ontwikkelingsachterstand of een ontwikkelingsstoornis? Of is er sprake van een verstandelijke beperking of autisme? Dan kunnen jullie bij Driestroom terecht voor begeleiding en behandeling. Dat kan thuis, op school of in het speciaal onderwijs. Maar we bieden ook dagbehandeling en -opvang op onze eigen locaties. We zoeken een vorm van ondersteuning waar jouw kind het meest bij gebaat is. Dat kan ook een combinatie zijn van begeleiding thuis en behandeling bij ons op locatie of in jullie thuisomgeving.

We werken samen met een groot aantal ketenpartners en beschikken daarom over bijna alle vormen van begeleiding en ondersteuning die jouw kind nodig heeft. Voor vrijwel ieder kind en elk gezin kan Driestroom daarom zorgvuldig maatwerk leveren. 

Wij bieden begeleiding en behandeling

Driestroom-Elst-6703

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

We helpen je graag verder!