Gaat het anders dan anders?

Lijkt je kind zich anders te gedragen dan andere kinderen? Is het later met praten of begrijpt het je niet altijd? Of lukt het niet goed om samen te spelen? Liefst kijken we zo vroeg mogelijk mee. Bij Driestroom werken we met specialisten zoals gedragswetenschappers, logopedisten en kinderfysiotherapeuten. Samen proberen ze zo goed mogelijk vast te stellen wat jouw kind nodig heeft.

Driestroom-3951

Onderzoek en observatie bij kinderen tot 6 jaar

Voor jonge kinderen hebben we een speciaal onderzoeks- en observatietraject ontwikkeld. Dit is met name geschikt voor kinderen die door hun gedrag en ontwikkeling extra of bijzondere aandacht vragen. Verschillende professionals kijken sámen naar de ontwikkeling van jouw kind. Dit doen ze bij jullie thuis, op de opvang en deels ook bij Driestroom. Eventueel kan je kind voor een periode van drie maanden naar onze observatiegroep komen. 
Driestroom-Familie-2035

Onderzoek bij kinderen van 6-12 jaar

Blijft jouw kind in zijn ontwikkeling achter op leeftijdsgenoten? Een gedragswetenschapper onderzoekt wat er schuilgaat achter het gedrag van jouw kind. Dit doet hij samen met professionals als bijvoorbeeld een speltherapeut, logopedist en kinderfysiotherapeut. Ze kijken waardoor jouw kind beperkt wordt in zijn ontwikkeling en hoe we je kind en jullie als ouders kunnen helpen. Waar nodig geven we advies aan leerkrachten.  
Driestroom-3860

Psychologisch onderzoek

In een psychologisch onderzoek gaat een gedragswetenschapper na wat er bij je kind speelt. We brengen in kaart waardoor je kind bepaald gedrag laat zien en hoe het welbevinden van je kind te versterken is. Zo krijg je als ouder inzicht in wat er aan de hand is, wat de achtergrond van het gedrag is en wat jij of wat de omgeving kan doen om je kind te helpen. Het is een goede opstap naar een begeleidings- of behandelplan op maat. 

Ondersteuning nodig?

Wij denken graag met jou mee!

Driestroom

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?