Elsweide

75_1_Hoofdafbeelding_Elsweide

Elsweide is een maatwerkvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking met een intensieve ondersteuningsvraag. Ook mensen met een soortgelijke ondersteuningsvraag voor wie participatie in een bedrijf of een daaraan vergelijkbare werksetting nog een stap te ver is kunnen werken bij Elsweide. Elsweide biedt naast werk ook activiteiten aan die de zelfregie en zelfredzaamheid van mensen vergroot. De ondersteuning bij werken en/of dagbesteding op Elsweide is gericht op ondersteuning, ontwikkeling en participatie.

Ondersteuning

Elsweide creëert randvoorwaarden en een veilige werkomgeving waarin mensen de vrijheid ervaren zich optimaal te kunnen ontplooien. Geen beperkingen maar mogelijkheden ervaren. Elke ondersteuningsvraag wordt beantwoord met creativiteit, flexibiliteit, durf en doorzettingsvermogen. 

Ontwikkeling

In samenspraak met de deelnemer worden mogelijkheden om te verdiepen, te ontwikkelen of te verbreden bekeken. Niet stil zitten, maar in beweging zijn. Het vergroten van de zelfredzaamheid en het optimaal benutten van de mogelijkheden en talenten staan hierbij centraal. Persoonlijke groei draagt bij aan alledaags geluk.

Participatie

Iedereen heeft recht op een plek op de arbeidsmarkt, opdat talenten te ontwikkelen en deze in te zetten voor de maatschappij. Op Elsweide kan dit in een beschermde omgeving. Daar waar nodig wordt ondersteuning geboden waardoor niemand aan de zijlijn staat en naar vermogen kan mee doen in de maatschappij.

 

Elsweide maakt gebruik van bestaande en nieuwe kennis en deskundigheid, maar zet deze op een vernieuwende, innovatieve, creatieve en passende manier in. De bedrijfsvoering is transparant en duurzaam. De medewerkers van het begeleidende team op Elsweide zijn flexibel, efficiënt en vernieuwend.

Praktische info

Zorgvlietstraat 2

6825 AX Arnhem

Routebeschrijving

0481 37 55 55

Openingstijden

Maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 16:00 uur.

Elsweide is een maatwerkvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking met een intensieve ondersteuningsvraag. Ook mensen met een soortgelijke ondersteuningsvraag voor wie participatie in een bedrijf of een daaraan vergelijkbare werksetting nog een stap te ver is kunnen werken bij Elsweide. Elsweide biedt naast werk ook activiteiten aan die de zelfregie en zelfredzaamheid van mensen vergroot. De ondersteuning bij werken en/of dagbesteding op Elsweide is gericht op ondersteuning, ontwikkeling en participatie.

Ondersteuning

Elsweide creëert randvoorwaarden en een veilige werkomgeving waarin mensen de vrijheid ervaren zich optimaal te kunnen ontplooien. Geen beperkingen maar mogelijkheden ervaren. Elke ondersteuningsvraag wordt beantwoord met creativiteit, flexibiliteit, durf en doorzettingsvermogen. 

Ontwikkeling

In samenspraak met de deelnemer worden mogelijkheden om te verdiepen, te ontwikkelen of te verbreden bekeken. Niet stil zitten, maar in beweging zijn. Het vergroten van de zelfredzaamheid en het optimaal benutten van de mogelijkheden en talenten staan hierbij centraal. Persoonlijke groei draagt bij aan alledaags geluk.

Participatie

Iedereen heeft recht op een plek op de arbeidsmarkt, opdat talenten te ontwikkelen en deze in te zetten voor de maatschappij. Op Elsweide kan dit in een beschermde omgeving. Daar waar nodig wordt ondersteuning geboden waardoor niemand aan de zijlijn staat en naar vermogen kan mee doen in de maatschappij.

 

Elsweide maakt gebruik van bestaande en nieuwe kennis en deskundigheid, maar zet deze op een vernieuwende, innovatieve, creatieve en passende manier in. De bedrijfsvoering is transparant en duurzaam. De medewerkers van het begeleidende team op Elsweide zijn flexibel, efficiënt en vernieuwend.