Informatie over het coronavirus

Laatste update: 18-05-2020

Behoedzaam en in kleine stappen is Nederland bezig met het versoepelen van de coronamaatregelen. Ook binnen Driestroom zijn we voorzichtig begonnen met het versoepelen van de maatregelen. In dit bericht daarover meer.

Woonlocaties
Vanaf 1 juni - en eerder waar mogelijk – laten we op onze woonlocaties onder strikte voorwaarden weer beperkt bezoek toe. Welke voorwaarden er gelden kan van locatie tot locatie verschillen. Dit hangt af van de gezondheid van bewoners (hoog/laag risico op ernstig ziek worden door corona) en van wat de indeling van een locatie mogelijk maakt (bijvoorbeeld het hebben van een tuin of gescheiden ontvangstruimte). We blijven terughoudend in afspraken buiten de deur. Bewoners mogen voorlopig alleen naar afspraken buiten de woonlocatie die medisch noodzakelijk zijn. Voor bewoners met een laag risico op ernstig ziek worden door corona kijken we of ze weer kunnen starten met werk of dagbesteding. Hiervoor maken we individuele afspraken. Bewoners met een hoger risico op ernstig ziek worden, krijgen voorlopig nog dagbesteding op de woonlocatie.

Bewoners, ouders en vertegenwoordigers ontvangen hierover deze week meer informatie.

Dagbestedings- en werklocaties
Onze werkposten zullen geleidelijk aan opengaan voor cliënten en assistent-medewerkers die naar werk of dagbesteding mogen. We starten met een beperkt aantal cliënten en assistent-medewerkers per werkpost en zullen dit in de komende periode verder uitbreiden. We volgen de RIVM-richtlijnen nauw op en zorgen dat iedereen een eigen werkplek heeft van minimaal 3m2.

Cliënten, assistent-medewerkers, ouders en vertegenwoordigers ontvangen meer informatie zodra de betreffende werkpost weer opent.

Kindercentra
Zoals in het vorige bericht staat, zijn onze kindercentra weer volledig open. Alle ouders en vertegenwoordigers zijn hiervan al op de hoogte.

Behandeling
In de afgelopen tijd heeft onze behandeling vrijwel volledig digitaal plaatsgevonden. Waar mogelijk blijven we digitaal behandelen, maar bij de cliënten voor wie digitale behandeling niet voldoende helpend is, starten we binnenkort weer met fysieke behandeling. Daarbij volgen we de richtlijnen vanuit het RIVM nauw op.


Voor cliënten
Voor cliënten kan het best ingewikkeld zijn om te begrijpen wat er speelt en kan de situatie best spannend zijn. Om hen zo goed mogelijk te helpen, krijgen ze aan de hand van een praatplaat uitleg van ons over wat het virus is en vertellen we wat ze kunnen doen om besmetting te voorkomen. Hier vindt u de praatplaat en een paar andere ondersteunende gespreksmiddelen, zodat u ze ook kunt gebruiken.

Praatplaat coronavirus
Extra praatplaat coronavirus

Picto-instructie voorkom besmetting
Picto-instructie handen wassen

Hallo Thuis - Televisie
Sophi - Informatie tips en adviezen (opgezet door Philadelphia)

Voor u
Kijk voor algemene informatie, adviezen en aanwijzingen over het coronavirus op: www.rivm.nl/coronavirus/covid-19
Kijk voor het antwoord op veelgestelde vragen over het coronavirus op: www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden#nederland
Kijk voor informatiefilmpjes over het coronavirus op: www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/videos-downloads
Kijk voor informatie over het coronavirus in de gehandicaptenzorg op: www.vgn.nl/corona 


Update: 23-04-2020

Afgelopen dinsdag is in de nationale persconferentie aangekondigd dat kinderopvang en (speciaal) basisonderwijs per 11 mei weer open mogen voor kinderen tot 12 jaar. Ook onze kindercentra zullen vanaf dan weer volledig opengaan voor kinderen die geen klachten hebben die kunnen wijzen op een coronabesmetting. We zijn en blijven nog steeds extra alert op het volgen van hygiënemaatregelen. Ouders en verwanten van de kinderen ontvangen deze week meer informatie.


Update: 21-04- 2020

Vanavond komt het kabinet met een nieuwe persconferentie. In de media wordt nu voorspeld dat tijdens die persconferentie wordt afgekondigd dat sommige coronamaatregelen worden versoepeld. Als er versoepelingen zijn die betrekking hebben op de maatregelen van Driestroom, dan zullen we de komende dagen kijken hoe we die versoepelingen binnen Driestroom kunnen doorvoeren. We verwachten daarover eind van deze week meer duidelijkheid. Cliënten, ouders, vertegenwoordigers en andere belanghebbenden ontvangen daarna van ons bericht.


Update: 30-03-2020

Nog steeds is het coronavirus overal en bij iedereen aan de orde van de dag. Zo ook bij ons. Zoals we eerder hebben gecommuniceerd zijn onze locaties dicht, met uitzondering van onze woonlocaties. De woonlocaties zijn open, maar ook daar volgen we de richtlijnen van de overheid zo goed mogelijk op. Zo hanteren wij ook de bezoekersregeling Nee, tenzij ... 

Voorlopig is er helaas dus geen bezoek mogelijk en kunnen onze bewoners ook niet op bezoek buiten onze locaties. Een ingrijpende regeling voor iedereen, maar we moeten deze toch met elkaar opvolgen. De gezondheid van onze cliënten en medewerkers staat namelijk altijd voorop.

Al onze woonlocaties kijken naar mogelijkheden om het contact tussen bewoners en ouders/verwanten toch zo goed mogelijk vorm te geven in deze bijzondere tijd.


Update: 15-03-2020

De verspreiding van het coronavirus neemt nog steeds toe. Driestroom doet er alles om de zorg aan de mensen die wij ondersteunen zo gewoon mogelijk door te laten gaan. Driestroom volgt de landelijke ontwikkelen en sluit aan bij de gedragslijnen van het RIVM. Om onze cliënten, ouders/vertegenwoordigers en medewerkers zo goed mogelijk te beschermen hebben we maatregelen getroffen voor de volgende locaties:

Wonen

  • Kwetsbare doelgroepen (EMB + ouderen): Cliënten in woonvormen met de doelgroep kwetsbare ouderen en/of EMB blijven allemaal thuis in de woonvormen en krijgen daar dagbestedingsactiviteiten aangeboden.
  • Minder kwetsbare doelgroepen: Cliënten gaan niet naar werk/dagbesteding, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om wel te gaan.

Kindercentra
De kindercentra gaan dicht. Er vindt een inventarisatie plaats van kwetsbare thuissituaties, ouders in een vitaal beroep en noodzakelijke paramedische ondersteuning.

Dagbestedingslocaties en werkposten
Dagbestedingslocaties en werkposten gaan in principe dicht. Ambulante ondersteuning en behandeling Ambulante ondersteuning en behandeling gaat waar nodig door. Voorafgaand aan het bezoek wordt door de begeleider geïnformeerd of er bij cliënten gezondheidsklachten zijn. Als er geen gezondheidsklachten zijn kan het contact plaatsvinden met inachtneming van alle beschermde hygiëne-maatregelen. Als er wel gezondheidsklachten zijn, maken begeleiders en cliënten indien mogelijk gebruik van de mogelijkheid om te beeldbellen.

Vervoer
Veel cliënten zullen door de getroffen maatregelen, geen gebruik maken van vervoer. We hebben contact opgenomen met de vervoerders om ze op de hoogte te stellen.

Groot compliment
Een groot compliment voor ieders inzet tot nu toe in het zo goed mogelijk opvolgen en uitvoeren van de genomen maatregelen. We zullen de komende weken nog vaker een beroep moeten doen op elkaars creativiteit en flexibiliteit. We zijn er voor elkaar!


Update: 12-03-2020

Zoals u in het nieuws kunt volgen, verspreidt het coronavirus zich snel binnen Nederland. Driestroom heeft daarom extra maatregelen getroffen.Daarover leest u hier meer.

Er zijn binnen Driestroom momenteel geen besmettingen met het coronavirus bekend.

Taskforce coronavirus opgericht
Om adequaat te kunnen handelen bij ontwikkelingen rondom het coronavirus, heeft Driestroom de taskforce coronavirus opgericht. De taskforce komt elke week op maandag- en donderdagochtend bij elkaar (en vaker wanneer nodig). De taskforce volgt ontwikkelingen op de voet, zorgt dat alle medewerkers weten wat ze moeten doen om besmettingen te voorkomen/beperken en treft maatregelen waar nodig.

Maatregelen
Driestroom heeft voorzorgsmaatregelen getroffen om de kans op besmetting binnen Driestroom zo klein mogelijk te maken.

Maatregelen op elke locatie zijn:

  • Bij elke ingang hangt een poster om mensen met een besmetting te weren
  • Bij elke kraan hangen instructies om handen zorgvuldig te wassen
  • Leveranciers leveren producten tot niet verder dan de voordeur
  • Schoonmaak vindt meerdere malen per dag plaats

Daarnaast liggen klaar:

  • Het protocol coronavirus, dat Driestroom opvolgt als er sprake is van een besmetting
  • (Nood)plannen bij personeelstekort, quarantaine en voorraadtekort
  • Boxen met een noodvoorraad verzorgingsmateriaal, zoals schorten en mondkapjes

Ook worden alle door Driestroom georganiseerde bijeenkomsten met grote groepen mensen afgelast en krijgen medewerkers instructies om niet naar bijeenkomsten te gaan die niet direct relevant en/of noodzakelijk zijn.

 

X

Informatie over het coronavirus

Volg hier de actuele ontwikkelingen en maatregelen rondom het coronavirus.