Informatie over het coronavirus

Laatste update: 30 maart 2020

Nog steeds is het coronavirus overal en bij iedereen aan de orde van de dag. Zo ook bij ons. Zoals we eerder hebben gecommuniceerd zijn onze locaties dicht, met uitzondering van onze woonlocaties. De woonlocaties zijn open, maar ook daar volgen we de richtlijnen van de overheid zo goed mogelijk op. Zo hanteren wij ook de bezoekersregeling Nee, tenzij ... 

Voorlopig is er helaas dus geen bezoek mogelijk en kunnen onze bewoners ook niet op bezoek buiten onze locaties. Een ingrijpende regeling voor iedereen, maar we moeten deze toch met elkaar opvolgen. De gezondheid van onze cliënten en medewerkers staat namelijk altijd voorop.

Al onze woonlocaties kijken naar mogelijkheden om het contact tussen bewoners en ouders/verwanten toch zo goed mogelijk vorm te geven in deze bijzondere tijd.


Voor cliënten
Voor cliënten kan het best ingewikkeld zijn om te begrijpen wat er speelt en kan de situatie best spannend zijn. Om hen zo goed mogelijk te helpen, krijgen ze aan de hand van een praatplaat uitleg van ons over wat het virus is en vertellen we wat ze kunnen doen om besmetting te voorkomen. Hier vindt u de praatplaat en een paar andere ondersteunende gespreksmiddelen, zodat u ze ook kunt gebruiken.

Praatplaat coronavirus
Extra praatplaat coronavirus

Picto-instructie voorkom besmetting
Picto-instructie handen wassen

Hallo Thuis - Televisie 

Voor u
Kijk voor algemene informatie, adviezen en aanwijzingen over het coronavirus op: www.rivm.nl/coronavirus/covid-19
Kijk voor het antwoord op veelgestelde vragen over het coronavirus op: www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden#nederland
Kijk voor informatiefilmpjes over het coronavirus op: www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/videos-downloads
Kijk voor informatie over het coronavirus in de gehandicaptenzorg op: www.vgn.nl/corona 


Update: 15-03-2020

De verspreiding van het coronavirus neemt nog steeds toe. Driestroom doet er alles om de zorg aan de mensen die wij ondersteunen zo gewoon mogelijk door te laten gaan. Driestroom volgt de landelijke ontwikkelen en sluit aan bij de gedragslijnen van het RIVM. Om onze cliënten, ouders/vertegenwoordigers en medewerkers zo goed mogelijk te beschermen hebben we maatregelen getroffen voor de volgende locaties:

Wonen

  • Kwetsbare doelgroepen (EMB + ouderen): Cliënten in woonvormen met de doelgroep kwetsbare ouderen en/of EMB blijven allemaal thuis in de woonvormen en krijgen daar dagbestedingsactiviteiten aangeboden.
  • Minder kwetsbare doelgroepen: Cliënten gaan niet naar werk/dagbesteding, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om wel te gaan.


Kindercentra
De kindercentra gaan dicht. Er vindt een inventarisatie plaats van kwetsbare thuissituaties, ouders in een vitaal beroep en noodzakelijke paramedische ondersteuning.

Dagbestedingslocaties en werkposten
Dagbestedingslocaties en werkposten gaan in principe dicht. 

Ambulante ondersteuning en behandeling
Ambulante ondersteuning en behandeling gaat waar nodig door. Voorafgaand aan het bezoek wordt door de begeleider geïnformeerd of er bij cliënten gezondheidsklachten zijn. Als er geen gezondheidsklachten zijn kan het contact plaatsvinden met inachtneming van alle beschermde hygiëne-maatregelen. Als er wel gezondheidsklachten zijn, maken begeleiders en cliënten indien mogelijk gebruik van de mogelijkheid om te beeldbellen.  

Vervoer
Veel cliënten zullen door de getroffen maatregelen, geen gebruik maken van vervoer. We hebben contact opgenomen met de vervoerders om ze op de hoogte te stellen. 

Groot compliment
Een groot compliment voor ieders inzet tot nu toe in het zo goed mogelijk opvolgen en uitvoeren van de genomen maatregelen. We zullen de komende weken nog vaker een beroep moeten doen op elkaars creativiteit en flexibiliteit. We zijn er voor elkaar!


Update: 12-03-2020

Zoals u in het nieuws kunt volgen, verspreidt het coronavirus zich snel binnen Nederland. Driestroom heeft daarom extra maatregelen getroffen.Daarover leest u hier meer.

Er zijn binnen Driestroom momenteel geen besmettingen met het coronavirus bekend.

Taskforce coronavirus opgericht
Om adequaat te kunnen handelen bij ontwikkelingen rondom het coronavirus, heeft Driestroom de taskforce coronavirus opgericht. De taskforce komt elke week op maandag- en donderdagochtend bij elkaar (en vaker wanneer nodig). De taskforce volgt ontwikkelingen op de voet, zorgt dat alle medewerkers weten wat ze moeten doen om besmettingen te voorkomen/beperken en treft maatregelen waar nodig.

Maatregelen
Driestroom heeft voorzorgsmaatregelen getroffen om de kans op besmetting binnen Driestroom zo klein mogelijk te maken.

Maatregelen op elke locatie zijn:

  • Bij elke ingang hangt een poster om mensen met een besmetting te weren
  • Bij elke kraan hangen instructies om handen zorgvuldig te wassen
  • Leveranciers leveren producten tot niet verder dan de voordeur
  • Schoonmaak vindt meerdere malen per dag plaats

Daarnaast liggen klaar:

  • Het protocol coronavirus, dat Driestroom opvolgt als er sprake is van een besmetting
  • (Nood)plannen bij personeelstekort, quarantaine en voorraadtekort
  • Boxen met een noodvoorraad verzorgingsmateriaal, zoals schorten en mondkapjes

Ook worden alle door Driestroom georganiseerde bijeenkomsten met grote groepen mensen afgelast en krijgen medewerkers instructies om niet naar bijeenkomsten te gaan die niet direct relevant en/of noodzakelijk zijn.

 

X

Informatie over het coronavirus

Volg hier de actuele ontwikkelingen en maatregelen rondom het coronavirus.