De Praktijk

De Praktijk: 1 loket voor specialistische ondersteuning regio Nijmegen

Jongeren en volwassenen met een beperking en/of complexe problemen wonen steeds vaker in de samenleving. Sociale wijkteams hebben niet altijd antwoord op hun zorgvragen. De samenwerkende zorgaanbieders hebben nu één loket ingericht. Sociale wijkteams kunnen hier laagdrempelig terecht met hun vragen over extramurale diagnostiek, consultatie en behandeling.

Sociale wijkteams stellen al hun vragen aan een ‘triagemedewerker’. Binnen 7 werkdagen heeft de triagemedewerker een helder beeld van de hulpvraag. De vraag gaat hierna door naar de zorgmakelaar. Die zorgt dat de ondersteuning binnen 14 dagen start. De zorgmakelaar kiest daarvoor een specialist uit de deskundigenpool.

Het project ‘De Praktijk regio Nijmegen’ is een samenwerking tussen gemeentes in de regio Nijmegen, Zorgkantoren Coöperatie VGZ en drie samenwerkende zorgaanbieders: Driestroom, Dichterbij en Pluryn. De samenwerkende gemeentes zijn Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Maas en Waal, Millingen, Nijmegen, Ubbergen en Wijchen.

De servicedesk is te bereiken via telefoonnummer 088 779 50 20 of info@depraktijknijmegen.nl

Meer info? Lees de brochure of ga naar de website: www.depraktijknijmegen.nl

X

Kans op vertraging in vervoer op donderdag 27 juni

Op donderdag 27 juni 2019 is er kans op vertraging in het vervoer in en rondom Nijmegen in verband met een concert in het Goffertpark.

Datum laatste wijziging: dinsdag 26 juni om 10.00 uur