Vormer

De Vormer

In Wijchen is Driestroom, in samenwerking met stichting tot Beheer van het Vermogen der Oud Burgeren en stichting Dienstencentrum Oud Burgeren uit Nijmegen, bezig met een zorgcentrum voor ouderen en mensen met een beperking. Met het ondertekening van een intentieverklaring komt het omvormen van boerderijcomplex De Vormer naar dit zorgcentrum een stapje dichterbij. Aan de hand van een haalbaarheidsonderzoek zal gekeken worden of er voldoende vraag is naar zorgappartementen in Wijchen en omgeving. Bij deze zorgappartementen is het de bedoeling dat bewoners zo zelfstandig mogelijk gaan wonen, met de zorg die ze hierbij nodig hebben. De Vormer is momenteel in bezit van stichting Oud Burgeren.

X

Kans op vertraging in vervoer op donderdag 27 juni

Op donderdag 27 juni 2019 is er kans op vertraging in het vervoer in en rondom Nijmegen in verband met een concert in het Goffertpark.

Datum laatste wijziging: dinsdag 26 juni om 10.00 uur