Begeleid Werken Arnhem

Algemeen
Driestroom Begeleid Werken coacht mensen met een afstand tot de arbeidsmark richting werk. Of die afstand wordt gecreëerd door fysieke of verstandelijke beperkingen maakt daarbij niet uit. Het werk kan vrijwilligerswerk zijn maar ook betaald werk. Begeleid werken kan op diverse plekken. In de supermarkt, een verpleeghuis of een kringloopwinkel bijvoorbeeld. Maar ook bij een tuinder, in de horeca of op een zorgboerderij. Waar een wil is, is werk!

Werkwijze
Driestroom Begeleid Werken hanteert een aanpak op maat. Een traject dat de kandidaat en begeleider samen afleggen en waarin zij beiden een actieve rol spelen. Tijdens de intakeprocedure inventariseert een trajectcoach de mogelijkheden, wensen én krachten van de kandidaat. Eventueel wordt er een arbeidsinteressetest afgenomen. Vervolgens vindt een werkplekonderzoek plaats, naar een geschikte werkplek waar de kandidaat mogelijk kan komen te werken. Dit kan binnen Driestroom zijn maar ook bij een van onze collega-instellingen of partner-bedrijven.

De kandidaat maakt vervolgens samen met de trajectcoach kennis bij het betreffende bedrijf. Is er een klik, dan kan de kandidaat aan de slag volgens de afspraken die met het bedrijf zijn gemaakt. Omdat de trajectcoach de schakel vormt tussen de kandidaat en het bedrijf, houdt hij of zij constant een vinger aan de pols. In het begin van dichtbij en naarmate de kandidaat steeds zelfstandiger wordt, meer van een afstand. 
Team Driestroom Begeleid Werken biedt individuele trajecten en groepsdetachering aan. In dit laatste geval is een groep kandidaten, samen met een medewerker van Driestroom, werkzaam in een regulier bedrijf.  Dit wordt een Werkpost genoemd bij Driestroom. 

In het kort
Team begeleid werken Arnhem biedt drie coachingstrajecten aan:
- Werk fit
- Naar werk
- Job coaching
Begeleid Werken Driestroom is erkend jobcoach leverancier en werkt hierdoor samen met UWV.

Coaching en advies
De trajectcoaches hebben zowel een adviserende als een coachende rol. De coaching heeft betrekking op de afspraken die Driestroom, het bedrijf en de werknemer met elkaar maken. De trajectcoach ondersteunt de werknemer om zo zelfstandig mogelijk binnen het bedrijf zijn taak uit te oefenen. Zijn er problemen of verloopt de samenwerking voor één van de partijen niet zoals verwacht, dan bekijkt de trajectcoach wat hiervan de reden is en hoe hierin verbetering kan worden aangebracht. De coaching is gericht op ontwikkeling. De participatieladder vormt hierbij het uitgangspunt voor perspectief. Deze ladder begint met stappen op weg naar sociale participatie en eindigt met gesubsidieerd en betaald werk. 

De adviserende rol komt om de hoek kijken wanneer bijvoorbeeld de trajectcoach (of de contactpersoon op de werkvloer) ziet dat de werknemer zich niet op zijn plek voelt. Op dat moment bekijkt de trajectcoach of de bewuste plek nog wel de juiste is voor de werknemer. Is hij wellicht toe aan een nieuwe uitdaging en kan hij doorgroeien, of valt het werk hem juist zwaar? De trajectcoach blijft in gesprek; met de kandidaat en met het bedrijf waar hij werkt.

 

Driestroom Begeleid Werken
Prins Hendrikstraat 5a
6661 XL Elst
heididieleman@driestroom.nl

 

 

 

 

 

 

X

Informatie over het coronavirus

Volg hier de actuele ontwikkelingen en maatregelen rondom het coronavirus.