Dol~fijn


Algemeen

Kindercentrum Dol~fijn ligt midden in een woonwijk in Velp-Zuid en is gevestigd op het Kindereiland, een multifunctioneel kindercentrum. Dol~fijn biedt plaats aan drie verschillende groepen van Driestroom: een onderzoeksgroep, een groep voor methodische ontwikkelingsstimulering (mos) en een groep voor kinderen met ernstig meervoudige beperkingen (EMB). De openheid van het kindercentrum en de vele voorzieningen die geheel geënt zijn op kinderen met een beperking, maken van Dol~fijn met recht een fijne plek voor kinderen.

Indeling
De drie kindergroepen hebben elk hun eigen ruimte. Naast deze groepsruimten beschikt Dol~fijn over spel- en onderzoeksruimten, snoezelruimten (speciaal gericht op visuele prikkelingen) en zelfs een zwembad. Tevens is er op Dol~fijn een aantal kantoor- en overlegruimten voor begeleiders en ouders. Er zijn ruimtes voor spel- en intelligentieonderzoek, fysiotherapie en gymnastiek en logopedie.Uiteraard beschikt het Kindereiland over een lift. 

Behandeling, begeleiding en activiteiten
Deze kinderlocatie heeft veel specialistische kennis in huis en biedt onderzoek en behandeling middels logopedie, kinderfysiotherapie en ergotherapie via de eerstelijns- (en soms via de tweedelijns-)zorg. De betrokken therapeuten hebben o.a. kennis van autisme, eet-, drink- en slikproblematiek, Hanen-therapie, kinderbekkenfysiotherapie, hulpmiddelen en sensorische informatieverwerking. Ook kunnen ze begeleiding bieden bij de aanvraag en de beoordeling van vervoersmiddelen. 

De medewerkers van de onderzoeksgroep kijken nauwkeurig naar het kind. In deze groep zitten kinderen in de leeftijd van één tot vijf jaar. Het zijn kinderen wiens gedrag niet begrepen wordt of wiens ontwikkeling achterblijft bij die van leeftijdsgenootjes.
De dagindeling van deze groep is vergelijkbaar met die van een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf. Het kind doet spelletjes - met andere kinderen en in zijn eentje - , eet een fruithapje, doet mee aan kringgesprekjes en doet eventueel tussen de middag een dutje. Alles wat het kind doet (of juist niet doet), wordt gezien en geduid. Een kind bezoekt een onderzoeksgroep gedurende minimaal drie maanden. Deze periode kan soms verlengd worden.
In de mos-groep zitten kinderen in de leeftijd van twee tot vijf jaar. De kinderen in deze groep worden naar school toe geleid. Elk kind op zijn manier. Het ene kind leert zich te concentreren op een spelletje, het andere kind krijgt zindelijkheidstraining. Weer een ander kind leert om een poosje op zijn stoel te blijven zitten. Basisvaardigheden dus, die het kind helpen om mee te doen in zijn toekomstige klas en op zijn toekomstige school. Al deze vaardigheden worden op gestructureerde en methodische manier aangeleerd. Op basis van onder andere CITO, ‘Kleine stapjes’/Early intervention, DTT, TEACHH, maar ook met behulp van bijvoorbeeld fysiotherapie.
Een dag op de mos-groep bestaat uit verschillende gestructureerde werkmomentjes. Deze lopen uiteen van kralen rijgen en gymles tot aan het spelenderwijs vergroten van de sociale vaardigheden van het kind.
In de EMB-groep zitten kinderen in de leeftijd van nul tot dertien jaar. Zij krijgen ADL-ondersteuning en specifieke zorg zoals het geven van sondevoeding en het verrichten van medische handelingen. Activiteiten vinden plaats volgens onder andere de methodiek ‘Ervaar het maar’; een methode die zich richt op stimulering van motoriek, zintuigen en communicatie. Elke dag staat een zintuig centraal en worden de kinderen met geurtjes, muziek, beelden en dergelijke geprikkeld en gestimuleerd. Met multi-sensory storytelling worden zo veel mogelijk zintuigen van de kinderen aangesproken bij het vertellen van een verhaal. Inhoud, vorm én presentatie van het verhaal worden geheel aan hen aangepast.

Ketenpartners
Vrijwel alle instanties en organisaties die zich richten op de ontwikkeling van jonge kinderen ketenpartners van Kodan. Denk aan MEE, Integrale Vroeghulp, GGD, Kentalis, kinder- en jeugdpsychiatrie Karakter en Bureau Jeugdzorg.

Adres
Zwanensingel 1
6883 GE Velp
Telefoon Driestroomloket: 0481- 37 55 55
E-mail: driestroomloket@driestroom.nl

X

Kans op vertraging in vervoer op donderdag 27 juni

Op donderdag 27 juni 2019 is er kans op vertraging in het vervoer in en rondom Nijmegen in verband met een concert in het Goffertpark.

Datum laatste wijziging: dinsdag 26 juni om 10.00 uur