Driestroomhuis ABC Bemmel

ABC Bemmel, een veilige en sociaal maatschappelijk betrokken omgeving waar zorg, natuur en educatie samen komen. Een zorgcentrum midden in de samenleving voor een integrale doelgroep met ambulante begeleiding, dagbesteding en training.

Met meer dan 30 jaar kennis en ervaring in de hulpverlening, passie voor de natuur en een uitgebreid netwerk in de regio hebben we de basis gelegd voor Agogisch Buiten Centrum Bemmel. Door rust en ruimte te zoeken met een aanbod in de natuur, bieden we ook de rust en de ruimte om verbinding te zoeken met jezelf, om te ontplooien en jezelf te ontwikkelen. Participatie door maatschappelijk betrokken activiteiten zorgt voor een verbinding met de gemeenschap. Deze connectie met de samenleving is belangrijk, want het is met de mensen die er wonen en leven dat we er samen met jou een mooiere omgeving van willen maken vanuit respect, wederzijds begrip en een gezamenlijk belang.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op of neem een kijkje op abcbemmel.nl.

X

Informatie over het coronavirus

Volg hier de actuele ontwikkelingen en maatregelen rondom het coronavirus.