Driestroomhuis Helder

 

Wij zijn Willeke en Marco van Amerongen. Samen hebben wij twee kinderen; Joep en Teun. Wij waren al jaren pleegouders. Onze grootste wens was om nog meer kinderen op te nemen en excellente zorg te verlenen binnen ons gezin. Met gezinshuis Helder werd deze droom 5 jaar geleden werkelijkheid.

In gezinshuis Helder stellen we ons ten doel om kinderen en jongeren die niet meer in hun eigen gezin kunnen wonen op te nemen en op te voeden in ons eigen gezin. Op deze manier zorgen we ervoor dat jeugdigen zich op een passende manier kunnen ontwikkelen. Wij organiseren ”de kracht van het gewone leven” als een gezonde en veilige omgeving om op te groeien. Daarom leveren we kleinschalige ondersteuning, 24 uur per dag, 7 dagen per week en dat allemaal in ons pand in Cothen. Wij zorgen voor professionele medewerkers en ondersteuners, en leiden ook stagiaires op. Wij werken volgens onze pedagogische visie aan een pedagogisch klimaat dat onze doelen borgt. De onderstaande doelen staan centraal:

1. Wij creëren voor de jeugdigen een veilige en vertrouwde omgeving.

2. Wij geven jeugdigen en hun ouders, zo mogelijk, zeggenschap in alle beslissingen die hen aangaan.

3. Wij leren jeugdigen zich te verbinden met anderen (familie, vrienden, opvoeder etc.)

4. Wij geven de jeugdigen alle kansen om zich te ontplooien en een veelheid aan ervaringen op te doen.

Wij zijn van mening dat ons gezin een zeer krachtig microsysteem is dat grote potentie heeft. Wij denken dat uithuisgeplaatste jeugdigen de beste opvoedingsmogelijkheden krijgen in een speciaal daarvoor georganiseerd gezinsverband en daarom vinden wij ”een zo normaal mogelijke gezinssetting” een kenmerk van kwaliteit.

Wij nemen bewuste besluiten of een jeugdige past binnen gezinshuis Helder en vinden het belangrijk dat de jeugdige hier zeggenschap in heeft. Voor iedere jeugdige maken we een ontwikkelplan. Hierin nemen wij de vragen, wensen en behoeften van de jeugdige als uitgangspunt bij planning en uitvoering van de zorg en de professionele opvoeding. Natuurlijk zorgen we ervoor dat waar mogelijk de jeugdige contact houdt met zijn of haar gezin van herkomst, familie, vrienden en ook met leeftijdsgenootjes welke in vergelijkbare situaties leven. Wij organiseren “externe” ogen die meekijken of de kwaliteit van ons werk in orde is. Dit hebben we vorm gegeven door intervisie activiteiten en interne en externe audits. Wij communiceren zorgvuldig met medewerkers, jeugdigen, hun familie en externe deskundigen en bouwen daar een constructieve relatie mee op. Wij ondersteunen onze kwaliteit met een kwaliteitssysteem dat is gericht op de kritische processen in onze organisatie, indicatoren, ogen van buiten, evaluaties en continue verbetering. Ook zorgen wij ervoor dat een jeugdige gebruik kan maken van een vertrouwenspersoon en een klachtencommissie.

Driestroomhuis Helder neemt cliënten op in de leeftijd vanaf 3 tot 21 jaar. Driestroomhuis Helder richt zich op kinderen met een LVG of GGZ indicatie.

Voor meer informatie kijk op: www.driestroomhuishelder.nl of neem vrijblijvend contact op met een van de gezinshuisouders via 06-36208933 (Willeke) of 06-20156250 (Marco)of via info@driestroomhuishelder.nl

X

Informatie over het coronavirus

Volg hier de actuele ontwikkelingen en maatregelen rondom het coronavirus.