Driestroomhuis Toe Maar

Toe maar is een kleinschalig gezinshuis waar gebarentaal de voertaal is. Al naar gelang de communicatiebehoefte van het kind wordt er gebruik gemaakt van totale communicatie waarbij het gaat om inzet van alle middelen die bijdragen aan het ondersteunen of bevorderen van de communicatie.

Gezien de affiniteit van de gezinshuisouder zijn kinderen met een achterstand  in hun cognitieve ontwikkeling of met een verstandelijke beperking nadrukkelijk passend in de doelgroepomschrijving. De leeftijd van de kinderen bij aanvang van plaatsing is tussen twee en acht jaar.

Gezinshuis Toe maar streeft na dat de kinderen in veiligheid en door een positieve benadering zelfvertrouwen opbouwen, van waaruit groei mogelijk is naar het zich ontwikkelen tot een jongere / jong volwassene die vertrouwen heeft in eigen kunnen en verantwoordelijkheid kan nemen voor de zorg voor zichzelf en voor anderen.

Binnen gezinshuis Toe maar gaan we er vanuit dat ieder kind dankzij en ondanks zijn beperking of handicap mogelijkheden en talenten heeft. Deze zullen zoveel mogelijk worden gestimuleerd. Het sociaal competentie model is uitgangspunt voor de basishouding van de gezinshuisouder en medewerkers.

 

handen

X

Informatie over het coronavirus

Volg hier de actuele ontwikkelingen en maatregelen rondom het coronavirus.