Driestroomhuis Woonst

Ons gezinshuis Woonst, is in Noardburgum een plekje niet ver bij Leeuwarden vandaan. De naam "woonst" komt uit het Vlaams en heeft verschillende betekenissen. De betekenis kan een huis zijn, of een woonplek/adres maar ook een veilig onderdak of een thuis. Een passende naam voor een gezinshuis vinden we. Beiden hebben we veel ervaring in de hulpverlening. Aan jeugd (we hebben eerder een gezinshuis gedraaid) maar ook in de verslavingszorg, onderwijs, crisishulpverlening en ambulante ondersteuning. We hebben beiden relevante opleidingen gedaan. We hebben drie eigen kinderen die ook in het gezinshuis wonen naast de vijf gezinshuiskinderen. Een groot gezin en zo zien we dat ook, een zo normaal mogelijke manier van omgaan met elkaar zoals dat ook in een "gewoon" gezin gaat. Onze doelgroep bestaat uit kinderen en jongeren vanaf 4 jaar tot 21 jaar. 

Visie en werkwijze
We vinden dat iedereen een kans verdient in het leven om te kunnen ontwikkelen tot een stabiele volwassene. Wanneer ouders dat (tijdelijk) niet kunnen willen wij een veilige plek bieden. De ouders willen we daarbij zo veel mogelijk betrekken. We gaan uit van het goede in de mens en dat iedereen kan groeien. Methodisch mengen we oplossingsgericht werken en systemisch werken met de Browndale methodiek. Deze methodieken zijn altijd op de achtergrond en binnen een normale setting aanwezig. Het normale, het gewone gezinsleven staat voorop. 

Wij volgen de kinderen in wat ze nodig hebben en maken een plan op maat. Vanuit een individuele en specifieke benadering. 

X

Informatie over het coronavirus

Volg hier de actuele ontwikkelingen en maatregelen rondom het coronavirus.