Driezorg Daniel

Driezorg Daniel

Driezorg Daniël valt, evenals Driestroomhuis de Bosk en Trainingshuis de Bosk, integraal onder Zorginitiatief de Bosk. 

Algemeen
Op locatie Driezorg Daniël, ook wel 3Zorg Daniël genoemd, wordt multidisciplinaire en medische dagzorg aangeboden voor kinderen en (jong) volwassenen met een LVB, gedragsproblematiek of andere beperking. Dit wordt aangeboden door Yfonne de Graaf en Damaris de Jong. Samen gebruiken zij hun expertise om zowel kinderen als volwassenen een fijne (werk)plek te bieden. Eén weekend in de maand is het ook mogelijk om te logeren op deze locatie. 

Ligging
Driezorg Daniël ligt naast Driestroomhuis de Bosk, op loopafstand van het centrum van Harkema.

Indeling
Hoewel het adres hetzelfde is, staat Driezorg Daniël wel los van De Bosk en wordt er in een apart gebouw gewerkt. Wel zijn veel cliënten onderdeel van beide zorglocaties. 

Begeleiding en activiteiten
De kindzorg die Driezorg Daniël levert, wordt multidisciplinair genoemd. Dit betekent dat er verschillende specialismen geleverd kunnen worden. Te denken valt aan verpleging en verzorging, fysiotherapie, logopedie of een gedragstherapie. Voor volwassenen bieden ze dagbesteding. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden en wensen van cliënten en vervolgens worden er werkzaamheden gekozen voor de desbetreffende cliënt.

Ketenpartners
De samenwerking tussen Driezorg Daniël en Driestroomhuis de Bosk verloopt goed. Het sterke teamverband zorgt voor veel betrokkenheid vanuit de begeleiders. 

Adres
De Bosk 6a
9281 NR Harkema
Tel: 0627071368
E-mail: info@driezorgdaniel.nl
Website: www.driestroomhuisdebosk.nl/driezorg-daniel/

X

Informatie over het coronavirus

Volg hier de actuele ontwikkelingen en maatregelen rondom het coronavirus.