Picto

Luna


Algemeen

Kindercentrum Luna is gevestigd in De Zon, een multifunctioneel centrum (MFC) in Elst. Het kindercentrum biedt plaats aan drie verschillende kindergroepen van Driestroom: een onderzoeksgroep, een groep voor methodische ontwikkelingsstimulering (mos) en een structuurgroep. Door het vele glas en de lichte kleuren in het gebouw doet het kindercentrum open en ruim aan.

Ligging
In MFC De Zon is naast Luna een groot aantal andere zorg- en welzijnsorganisaties gevestigd. Voorbeelden hiervan zijn een peuterspeelzaal, een buitenschoolse opvang en drie basisscholen, maar ook een fysiotherapeut, een consultatiebureau en woonlocatie Elsterveld van Driestroom. Met een aantal van hen werkt Luna geregeld samen. NS Station Elst en het centrum van Elst liggen op loopafstand van het kindercentrum.

Indeling
Luna beschikt over drie grote groepsruimten, een speelzaal en een paar slaapkamers waar de kinderen tussen de middag een dutje kunnen doen. Op de eerste verdieping liggen de therapieruimten van bijvoorbeeld de logopediste, de muziektherapeut en de fysiotherapeut. De mos-groep van Luna is geïntegreerd in brede school De Plataan, die midden in het centrum van Elst ligt. Er zijn ruimtes voor spel- en intelligentieonderzoek, fysiotherapie en gymnastiek en logopedie.

Behandeling, begeleiding en activiteiten

Deze kinderlocatie heeft veel specialistische kennis in huis en biedt onderzoek en behandeling middels logopedie, kinderfysiotherapie en ergotherapie via de eerstelijns- (en soms via de tweedelijns-)zorg. De betrokken therapeuten hebben o.a. kennis van autisme, eet-, drink- en slikproblematiek, Hanen-therapie, kinderbekkenfysiotherapie, hulpmiddelen en sensorische informatieverwerking en kunnen begeleiding bieden bij de aanvraag en de beoordeling van vervoersmiddelen. 

De medewerkers van de onderzoeksgroep kijken nauwkeurig naar het kind. In deze groep zitten kinderen in de leeftijd van één tot vijf jaar. Het zijn kinderen wiens gedrag niet begrepen wordt of wiens ontwikkeling achterblijft bij die van leeftijdsgenootjes.
De dagindeling van deze groep is vergelijkbaar met die van een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf. Het kind doet spelletjes - met andere kinderen en in zijn eentje - , eet een fruithapje, doet mee aan kringgesprekjes en doet eventueel tussen de middag een dutje. Alles wat het kind doet (of juist niet doet), wordt gezien en geduid. Een kind bezoekt een onderzoeksgroep gedurende minimaal drie maanden. Deze periode kan soms verlengd worden.
In de mos-groep zitten kinderen in de leeftijd van twee tot vijf jaar. De kinderen in deze groep worden naar school toe geleid. Elk kind op zijn manier. Het ene kind leert zich te concentreren op een spelletje, het andere kind krijgt zindelijkheidstraining. Weer een ander kind leert om een poosje op zijn stoel te blijven zitten. Basisvaardigheden dus, die het kind helpen om mee te doen in zijn toekomstige klas en op zijn toekomstige school. Al deze vaardigheden worden op gestructureerde en methodische manier aangeleerd. Op basis van onder andere CITO, ‘Kleine stapjes’/Early intervention, DTT, TEACCH, maar ook met behulp van bijvoorbeeld fysiotherapie.
Een dag op de mos-groep bestaat uit verschillende gestructureerde werkmomentjes. Deze lopen uiteen van kralen rijgen en gymles tot aan het spelenderwijs vergroten van de sociale vaardigheden van het kind.
De structuurgroep wordt bezocht door kinderen van twee tot vijf jaar. Het zijn kinderen die schoolperspectief hebben, maar ook gedragsproblematiek vertonen en (vaak) een vorm van autisme hebben. Werkmomentjes op deze groep duren kort en verlopen zeer gestructureerd zodat het kind zijn aandacht er goed bij kan houden. De begeleiders werken op basis van onder andere DTT en de ABA-methode.

Ketenpartners
Uiteraard is brede school De Plataan een belangrijke ketenpartner van Luna. Verder zijn vrijwel alle instanties en organisaties die zich richten op de ontwikkeling van jonge kinderen ketenpartners van Luna. Denk aan MEE, Integrale Vroeghulp, GGD en Kentalis.
 
Adres
Forum 9
6661 TW Elst
Telefoon Driestroomloket: 0481- 37 55 55
E-mail: driestroomloket@driestroom.nl

X

Informatie over het coronavirus

Volg hier de actuele ontwikkelingen en maatregelen rondom het coronavirus.