Stichting Kompas Mengelmoes

Kompas mengelmoes - De Creatieve Werkvloer 

www.kompasmengelmoes.nl

Een uniek concept voor unieke mensen
De creatieve Werkvloer is er voor iedereen die om wat voor reden dan ook, een afstand tot de arbeidsmarkt heeft.
In ons “arbeid activerend” programma staat voorop dat iedereen mee kan doen. 
Wij pamperen niet en plaatsen mensen niet in hokjes, vandaar de mengelmoes die bij ons op de werkvloer ontstaat. Dit is een afspiegeling van de huidige maatschappij, waar behoefte en het individu het recht heeft om naar vermogen een plaats in de maatschappij te vinden. Meedoen, maar dan wel naar vermogen, meedoen en werken verrijkt immers ieders levensgeluk.

Onze organisatie is kleinschalig en werkt met kleine groepen en met vaste medewerkers met bijzondere expertise in hun vak. Hierdoor is er veel persoonlijk contact tussen begeleiding en deelnemers. Waardoor een vertrouwensband tot stand komt die van cruciaal belang is voor het algemeen welzijn van deelnemers. Wat voor de een het hoogst haalbare is, meedoen, zal voor de ander een opstap zijn van dagbesteding naar arbeidsmatige dagbesteding, voor weer een ander is doorstromen naar vrijwilligerswerk of een reguliere baan een doel.

De participatieladder (Methodiek)
Onze methodiek zit vol met ‘warme douche momentjes’, waarin op cruciale momenten aandacht is voor de deelnemer. Ze worden regelmatig in het zonnetje gezet. Onze methodiek moedigt deelnemers aan om verder te groeien en te geloven in hun eigen kracht. Leren en werken gaan bij ons hand in hand. Creatief bezig zijn verhoogt je zelfredzaamheid, werken met je handen maakt je hoofd leeg.

Ook bieden wij mogelijkheden om werkervaring op te doen en zo werknemersvaardigheden te ontwikkelen. Kortom: De Creatieve Werkvloer biedt persoonlijk maatwerk. 

Dit maatwerk is een aanvulling op ons vaste programma van sociale activering, dagbesteding met een arbeidsmatig karakter. De looptijd van persoonlijke indicatie varieert, van een paar maanden tot een paar jaar.  Na deelname van een jaar is het mogelijk een deelnamecertificaat te halen. Een feestelijk moment dat gevierd wordt met collega’s, deelnemers en familie en vrienden.

Ook is het mogelijk dat een deelnemer/cliënt doorgroeit naar een actieve rol als vrijwilliger in onze stichting, op een participatieplaats arbeidsmatige dagbesteding. Het  gebeurt regelmatig dat deelnemers na afloop van hun traject naar school gaan of een reguliere baan vinden. Iedereen bewandelt zijn eigen pad. Wij streven er naar dat elke deelnemer na afloop meedoet aan de maatschappij op zijn of haar eigen manier en daaraan een  steentje kan bijdragen.

De dagdelen die wij open zijn
Maandag, dinsdag, en vrijdagmiddag van 12 tot met 16 uur.
Woensdag is onze praktijkdag ( winkel) van 10 tot 14 uur.
Donderdag van 9 tot 13 uur.

Afhankelijk van groepsbezetting, er zijn geen wachtlijsten, op het moment zijn er nog plaatsen beschikbaar op dinsdagmiddag en vrijdagmiddag.

villa-nova

 

X

Informatie over het coronavirus

Volg hier de actuele ontwikkelingen en maatregelen rondom het coronavirus.