Stijntjebuys

Stijntje Buys

Algemeen
Kindercentrum Stijntje Buys Kompas is gevestigd in de wijk Heseveld in Nijmegen. Het kindercentrum van Driestroom biedt plaats aan kinderen en jongeren in de leeftijd van 3 tot 23 jaar met een Autisme Spectrum Stoornis (of vermoedens hiervan) / een gedragshanteringsvraag en een ontwikkelingsachterstand of ernstig verstandelijke / meervoudige beperking. Kenmerkend voor de locatie zijn de individueel afgestemde begeleiding, nabijheid, duidelijkheid en structuur. 

Indeling
In het pand zijn vijf groepsruimten, een grote buitenspeelplaats, een ruime speelzaal en een snoezelruimte aanwezig. Kenmerkend voor het gebouw zijn de mogelijkheden om rust en structuur te kunnen bieden. Iedere groep heeft een eigen ruimte. De grote buitenspeelplaats heeft verschillende delen en is voorzien van meerdere speeltoestellen. Hierdoor kunnen we aan de wens van veel ouders en kinderen voldoen om iedere dag buiten te spelen. De sfeer is warm. Er zijn ruimtes voor spel- en intelligentieonderzoek, fysiotherapie en gymnastiek en logopedie.

Begeleiding en activiteiten
Deze kinderlocatie heeft veel specialistische kennis in huis en biedt onderzoek en behandeling middels logopedie, kinderfysiotherapie en ergotherapie via de eerstelijns- (en soms via de tweedelijns-)zorg. De betrokken therapeuten hebben o.a. kennis van autisme, eet-, drink- en slikproblematiek, Hanen-therapie, kinderbekkenfysiotherapie, hulpmiddelen en sensorische informatieverwerking en kunnen begeleiding bieden bij de aanvraag en de beoordeling van vervoersmiddelen. 

De dagactiviteiten zijn gericht op het individu. Activiteiten zijn zowel ontwikkelings- als belevingsgericht en sluiten aan bij de dagelijkse praktijk en bij thema’s die voor de kinderen belangrijk zijn. Op stimulerende wijze wordt aan de ontwikkeling van ieder kind en het aanleren van nieuwe vaardigheden gewerkt. Hierbij wordt gekeken naar de behoefte en vraag van het individuele kind. Deze vaardigheden hebben dikwijls een communicatie doel of een ADL-karakter, zoals het rustig blijven staan tijdens verschonen, het ontspannen kunnen wachten tot de boterham gesmeerd is, het leren wijzen naar een gewenst voorwerp (kiezen), zelfstandig de jas aan- of uittrekken, het op verzoek mee komen naar een volgende activiteit (leren herkennen van concrete verwijzers, gebruik van dagprogramma-picto’s) etc. Er wordt nadrukkelijk rekening mee gehouden dat het aanleren van nieuwe vaardigheden dikwijls zeer veel tijd in beslag neemt. Er wordt in heel kleine stapjes gewerkt, waarbij fysieke ondersteuning en zeer intensieve begeleiding noodzakelijk is.

Door de dag heen is er continu aandacht voor het welbevinden van de cliënt. Zeker voor cliënten met een ernstige verstandelijke beperking in combinatie met een meervoudige beperking en/of ASS en moeilijk verstaanbaar gedrag kan het een grote opgave zijn om in groepsverband te functioneren en deel te nemen aan activiteiten en de eet-/verzorgingssituaties. Het ontspannen deel kunnen nemen aan het dagprogramma heeft daarom grote prioriteit. 

Van de groepsleiding vraagt dit een continue alertheid en groot observerend vermogen. Signaleren van de cliënten worden nauwgezet geobserveerd, geïnterpreteerd en de begeleiding wordt afgestemd op de vraag die de cliënt heeft. Groepsleiding past kennis over autisme toe, zoals deze ondersteund en gedragen wordt vanuit de visie van Driestroom. Dit is terug te zien in de bejegening van de cliënten, maar bijvoorbeeld ook in de inrichting van de groep, de structurering van de dag en het inzetten van ondersteunende communicatiemiddelen. De groepen realiseren voor het kind met autisme een omgeving waarin zoveel mogelijk leermomenten gecreëerd worden. 

De betrokkenheid van de behandelcoördinator is binnen Stijntje Buys Kompas groot vanwege de complexiteit van de behandeling van de kinderen. De behandelcoördinator ondersteunt begeleiders in het vormgeven van de basis die nodig is voor ondersteuning van de kinderen en jongeren. 

Tevens is er de mogelijkheid DTT-training (Discrete Trial Teaching training) te volgen voor de cliënt. Vanuit de principes van de ABA is de DTT-training ontwikkeld. Het doel van deze methode is om in een gestructureerde en één-op-één situatie het kind vaardigheden op verschillende gebieden, waaronder spel, communicatie, zelfredzaamheid, socialisatie en cognitie, aan te leren. 

Verlengde opvang
Op Kompas is er de mogelijkheden om gebruik te maken van verlengde dagopvang van 15.00 tot 17.30 uur. Deze groep is speciaal ingericht voor kinderen die behoefte hebben aan structuur. 

Ketenpartners
DTT Nederland

Adres
Vuurdoornstraat 19
6543 TX Nijmegen
Telefoon: 024-3726920
Peter Janssen; teamleider 06-57559690
E-mail: Carrousel@driestroom.nl, Pardoes@driestroom.nl, Calypso@driestroom.nl, Harlekijn@driestroom.nl, Tamboerijn@driestroom.nl,

X

Informatie over het coronavirus

Volg hier de actuele ontwikkelingen en maatregelen rondom het coronavirus.