't Hart Ewijk

Algemeen
Kindercentrum ’t Hart ligt in de gelijknamige Multi Functionele Accommodatie (MFA) aan de rand van Ewijk, midden in het groen. In dit gebouw dat ruim en licht van opzet is, biedt het kindercentrum plaats aan twee verschillende groepen van Driestroom: een observatie- en diagnostiekgroep en een ontwikkel/behandelgroep. Op de observatie- en diagnostiekgroep is ook plaats voor kinderen met een ontwikkel/behandelvraag. In het MFA bevinden zich diverse organisaties zoals een basisschool, bibliotheek, consultatiebureau, dagbesteding ouderen, kinderopvang en een peuterspeelzaal. Er worden regelmatig gezamenlijke activiteiten georganiseerd zoals voorlezen, zingen en muziek maken. De schoolkinderen helpen af en toe mee op de ontwikkel/behandelgroep.

Indeling
De twee groepen hebben elk hun eigen groepsruimte. Naast deze twee groepsruimten bevinden zich in het gebouw diverse ruimtes voor spel- en intelligentieonderzoek, fysiotherapie, logopedie en een snoezelruimte.

Behandeling, begeleiding en de methode Kaleidoscoop

De medewerkers van de observatie- en diagnostiekgroep observeren het gedrag en de ontwikkeling van het kind nauwkeurig. Naar deze groep komen kinderen in de leeftijd tussen één en vijf jaar. Vaak wordt er op de huidige peutergroep van het kind, of door andere betrokken deskundigen, geconstateerd dat een kind zich anders gedraagt of ontwikkelt dan leeftijdsgenoten. Wanneer kinderen op de observatiegroep geplaatst worden, worden ze op verschillende gebieden (taal, contact, motoriek, sociaal, emotioneel, spel, cognitie en gedrag) onderzocht. Meerdere disciplines zijn betrokken om samen met ouders tot een integraal beeld en passend advies te komen. Een kind bezoekt de observatiegroep gedurende minimaal drie maanden. Deze periode kan in sommige situaties verlengd worden. Om de ontwikkeling van een kind en zijn gedrag goed in beeld te brengen zijn observaties in zijn dagelijkse omgeving, zoals thuis of op de kinderopvang onmisbaar. Dit wordt ook wel systeemobservatie genoemd. Aan een nauwe samenwerking met ouders wordt dan ook groot belang gehecht.

De medewerkers van de ontwikkel/behandelgroep zijn gespecialiseerd in ontwikkelingsstimulering,  gedrags- en opvoedingsvragen. Naar deze groep komen over het algemeen kinderen in de leeftijd tussen twee en vijf jaar en wordt er toegewerkt naar een schoolplaatsing of terugkeer in de reguliere kinderopvang. Elk kind werkt aan zijn eigen doelen: het ene kind leert zich te concentreren op een spel, het andere kind krijgt zindelijkheidstraining. Voor alle kinderen geldt dat zij de basisvaardigheden krijgen aangeleerd die het kind helpen om mee te kunnen doen in een groep en op een duidelijke manier te communiceren. Al deze vaardigheden worden op gestructureerde en methodische manier aangeleerd.

Eén van de methodieken die gebruikt worden is  Kaleidoscoop. Deze methode richt zich op de brede ontwikkeling van jonge kinderen, met speciale aandacht voor hun taalontwikkeling. De kern van Kaleidoscoop is Actief leren’. Kinderen leren door actief betrokken te zijn bij mensen, materialen, gebeurtenissen en ideeën. De medewerkers van de groep ondersteunen het ‘Actief leren’. Zij bieden kinderen een uitdagende leeromgeving, helpen hen hun spel uit te breiden, praten met de kinderen over wat ze aan het doen zijn en helpen hen om problemen zelf op te lossen.
In beide groepen wordt multidisciplinair samengewerkt; zo kunnen naast de begeleiders van de groep en de behandelcoördinator, logopedie en fysiotherapie betrokken zijn.

Ketenpartners
Tot de ketenpartners van ’t Hart behoren peuterspeelzaal Calimero, KION en basisschool De Reuzepas. Verder zijn vrijwel alle instanties en organisaties die zich richten op de ontwikkeling van jonge kinderen ketenpartners van ‘t Hart. Denk aan MEE, Integrale Vroeghulp, GGD, Kentalis, Karakter, maar ook het primair onderwijs.

Adres
Den Elt 17f
6644 EA Ewijk
Telefoon Driestroomloket: 0481- 37 55 55
E-mail: driestroomloket@driestroom.nl

X

Informatie over het coronavirus

Volg hier de actuele ontwikkelingen en maatregelen rondom het coronavirus.