Zorg binnen onderwijs


Algemeen
Zorg Binnen Onderwijs (ZBO) maakt het mogelijk dat leerplichtige kinderen met een beperking, ontwikkelingsachterstand of beperkende aandoeningen toch kunnen deelnemen aan onderwijs. ZBO komt neer op persoonlijke begeleiding binnen en buiten een klassikale situatie die geheel aansluit op de behoeften, mogelijkheden en onmogelijkheden van het kind. ZBO vindt momenteel plaats op verschillende (cluster)scholen in de regio Arnhem - Nijmegen.
ZBO kan binnen iedere vorm van onderwijs plaatsvinden, zowel regulier als speciaal (voortgezet)onderwijs.

Doelgroep
ZBO is ontstaan vanuit de gedachte dat elk kind recht heeft op onderwijs. Meer nog: dat elk kind kan meedoen in de klas. Dus ook leerplichtige kinderen voor wie het volgen van onderwijs niet vanzelfsprekend is. Met ZBO kunnen bijvoorbeeld EMB-kinderen, kinderen met autisme, kinderen met een zware vorm van epilepsie, kinderen die afhankelijk zijn van sondevoeding en kinderen met een andere hulpvraag toch naar school gaan.

Begeleiding en methodieken
De begeleiding binnen ZBO is divers en verschilt per kind. Zo ontvangt het ene kind ondersteuning bij de algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL), terwijl het andere kind tijdens overgangsmomenten of vrij spelen structuur wordt geboden. Ook de duur van de ondersteuning verschilt. Het ene kind heeft voldoende aan drie tot vier uur per week ondersteuning tijdens specifieke momenten, het andere kind heeft een meer intensieve hulp-en/of zorgvraag en wordt tien tot twaalf uur per week ondersteund.
Met het onderwijs als voorliggende voorziening, is ZBO hierin volgend. De ondersteuningsvraag ligt binnen het onderwijs en doorgaans wordt er rechtstreeks met de klassen afgestemd wat de meest optimale ondersteuning is.

Aanmelden
Om voor ZBO in aanmerking te komen heeft het kind een beschikking van de gemeente (jeugdwet) of een indicatie van het CIZ (Wet Langdurige Zorg) nodig. Voor het aanvragen van een beschikking kunnen ouders zich wenden tot hun sociaal wijkteam binnen de gemeente. Op het moment dat het kind wordt aangemeld bij een (aangesloten) school vindt er tussen school, ouders en team ZBO een inventarisatie van de hulp- en zorgvraag plaats. Wat heeft het kind nodig, in wat voor soort situaties, op welke uren en momenten?
Het beantwoorden van die vragen leidt tot een persoonlijke en professionele begeleiding. Een begeleiding die volledig is toegespitst op de behoeften van het kind en is afgestemd op het programma in de klas.

Ketenpartners
Driestroom werkt binnen ZBO samen met een groot aantal ketenpartners. In Arnhem zijn dat onder andere Lichtenbeek, Het Prisma en De Arabesk. In Nijmegen onder andere de St. Maartenschool, Talita Koemi en Werkenrode. Deze samenwerkingspartners kenmerken zich door een open houding. Zij beseffen hoe belangrijk het is om in contact te blijven. Met ouders, leerkrachten, instanties en natuurlijk: met het kind! 

Contactgegevens
Telefoon Driestroomloket: 0481-375555 
E-mail: driestroomloket@driestroom.nl

X

Informatie over het coronavirus

Volg hier de actuele ontwikkelingen en maatregelen rondom het coronavirus.