Nieuw en haalbaar plan voor LuciVer

dinsdag 14 mei 2019

Volgende week presenteren LuciVer en Talis een geheel nieuw plan voor de vernieuwing van wonen met zorg in Alverna aan omwonenden. Dit plan betreft nieuwbouw op de plek waar nu het verpleeghuis La Verna staat, met 90 in plaats van nu 83 appartementen. Driestroom gaat in de nieuwbouw 20 appartementen huren voor haar ouder wordende cliënten met een beperking. Door op één plek te zitten, kunnen Driestroom en LuciVer samenwerking zoeken.

Sloop en nieuwbouw

Het plan betreft de sloop van La Verna met 83 appartementen en de nieuwbouw van 90 grotere appartementen op deze plek. Portiuncula blijft hierbij zoals het nu is, zonder aan- of opbouw. Dit plan komt in plaats van het scenario dat LuciVer en Talis in 2016 presenteerden aan de dorpsgemeenschap van Alverna en de Wijchense politiek. In die variant werd uitgegaan van nieuwbouw aan de Leemweg naast La Verna en uitbreiding van Portiuncula. Dat plan, voornamelijk de twee extra verdiepingen op Portiuncula, riep veel vragen en discussie op.

LuciVer en Talis hebben daarom de afgelopen twee jaar opnieuw de scenario’s onderzocht en gewerkt aan een alternatief plan. Een extra investering van zowel LuciVer als Talis, de deelname van Driestroom en een subsidie van gemeente Wijchen maken het nieuwe voorstel mogelijk.

Het plan

De nieuwbouw bestaat uit 90 identieke zorgeenheden, waarvan 70 voor cliënten van LuciVer en 20 voor cliënten van Driestroom. Het gebouw (dat de vorm van een T krijgt) bestaat grotendeels uit drie lagen en één vleugel heeft vier lagen. De nieuwbouw heeft een plat dak en wordt daardoor aanmerkelijk minder hoog dan het bestaande La Verna.

Bewoners

De bouw wordt gefaseerd uitgevoerd. La Verna blijft in gebruik tijdens de bouw van de eerste fase met 60 appartementen. Na oplevering van de eerste fase verhuizen de bewoners vanuit La Verna naar de nieuwbouw. Daarna wordt La Verna gesloopt, waardoor er ruimte ontstaat om de tweede fase met de overige 30 appartementen van de nieuwbouw te maken.

De 20 appartementen van Driestroom zijn voor ouder wordende cliënten die nu ergens anders wonen. Door dicht bij elkaar te zitten, kunnen LuciVer en Driestroom hier samenwerken. De appartementen van LuciVer zijn voor haar huidige cliënten in La Verna.

Draagvlak en planning

Met deze nieuwbouw verwachten de partijen een goed antwoord te hebben op de huidige én toekomstige zorgvraag in Alverna. De verwachting is ook dat dit plan draagvlak krijgt. De bewoners zijn nu op de hoogte van het plan. Omwonenden hebben ook informatie ontvangen en zijn uitgenodigd voor een informatieavond. LuciVer, Talis en Driestroom willen graag snel verder met de uitwerking van het plan en streven er naar om in de loop van 2020 te starten met de werkzaamheden.

> Nieuwsoverzicht
X

Informatie over het coronavirus

Volg hier de actuele ontwikkelingen en maatregelen rondom het coronavirus.