Oprichting coöperatieve vereniging van franchisenemers: een mijlpaal

maandag 18 februari 2019

Het is ruim vijftien jaar geleden mogelijk geworden om ondernemer in de zorg te worden. Ruim 130 zorgondernemers hebben zich de laatste jaren als franchisenemer aangesloten bij Driestroom.

Hun zorgondernemingen bevinden zich door heel Nederland en variëren van Driestroomhuizen, Moeder- & Kindhuizen tot dagbestedings- en werkinitiatieven. Allemaal hebben ze een eigen identiteit, maar wel een gemeenschappelijk doel: kleinschalige- en kwalitatief excellente zorg en ondersteuning geven aan de kinderen, jongeren en volwassenen die bij hun wonen en/of werken of ambulante ondersteuning ontvangen.

Belangen behartigen
Om medezeggenschap te organiseren en de belangen van de franchisenemers collectief te kunnen behartigen hebben zowel Driestroom als een aantal franchisenemers de behoefte uitgesproken om tot een coöperatieve vereniging, ofwel coöperatie, te komen. De coöperatieve vereniging is een handige en praktische vorm om in samen te werken. Zodoende is de afgelopen twee jaar een traject doorlopen tussen Driestroom en de franchisenemers met als resultaat: de oprichting van de coöperatieve vereniging van franchisenemers in november 2018.

Bestuur
De coöperatieve vereniging van franchisenemers bestaat uit zeven bestuursleden, allemaal franchisenemers, waarvan vier niet-uitvoerend-bestuurders (nub) en drie uitvoerend-bestuurders (ub), ook wel regiobestuurders genoemd. De niet-uitvoerend-bestuurders kijken met name naar de beleidsmatige kant en de uitvoerend-bestuurders zijn betrokken bij de operationele zaken. Zij gaan onder meer naar de zorgondernemers toe om te horen wat er speelt en waar behoefte aan is. Regelmatig overleggen de zeven bestuurders met elkaar, maar ook onderling als nub en ub en met de Raad van Bestuur van Driestroom.

Allen-2
Bestuur van de coöperatieve vereniging van franchisenemers. Van links naar rechts: Charlotte Vijnmans, André Onnink, Cor Strik, Janneke van der Schaaff, Jan Kruitbosch, David Schalken-den Hartog. Niet op de foto: Steven van der Kuur.

Gevraagd en ongevraagd advies 
Het behartigen van de belangen van de franchisenemers van de coöperatieve vereniging gebeurt op verschillende manieren. David Schalken-den Hartog, franchisenemer en bestuurder van de coöperatie, vertelt: “We geven gevraagd en ongevraagd advies aan Driestroom. Bijvoorbeeld als er bij Driestroom plannen zijn om een nieuw systeem aan te schaffen voor de administratie. Wij werken met dezelfde systemen als Driestroom, alleen hebben wij als zorgondernemers wellicht aanvullende wensen voor zo’n systeem dan Driestroom als zorgorganisatie. Het is dan prettig om als coöperatie één advies hierover aan Driestroom te kunnen geven waarin de wensen van alle franchisenemers duidelijk worden. We denken mee met Driestroom hoe bepaalde zaken beter of innovatiever kunnen, altijd vanuit het oogpunt van de zorgondernemer.” Belangrijke zaken mogen ook ter discussie gesteld worden door de franchisenemers. Zij hebben inspraak in welke punten er door het bestuur onder de aandacht gebracht worden om verbetering in kwaliteit van dienstverlening en processen te bereiken.

Collectieve voordelen 
Ook voor de zorgondernemers onderling kan de coöperatieve vereniging collectieve voordelen met zich meebrengen. Bijvoorbeeld bij de inkoop van stroom of het aanschaffen van een systeem om veilig te mailen. David: “Dit zijn onderwerpen waar alle zorgondernemers mee te maken hebben. Als coöperatie kun je hier een rol in spelen en mogelijk collectieve voordelen behalen voor de franchisenemers. Op deze manier maak je de meerwaarde van de coöperatie duidelijk zichtbaar voor de zorgondernemers.” Inmiddels hebben ruim zestig franchisenemers die samenwerken met Driestroom zich bij de coöperatie aangesloten. David: “Het is een vrijblijvende keuze om je als franchisenemer aan te sluiten. Natuurlijk zou het mooi zijn als we straks alle franchisenemers mogen verwelkomen bij de coöperatie.”

Een mijlpaal 
Driestroom vond het erg belangrijk om het stukje medezeggenschap van de franchisenemers formeel te maken. Esther Nelissen, Raad van Bestuur Driestroom: “Met meer dan 130 franchisenemers is het moeilijk om iedereen afzonderlijk te betrekken in de medezeggenschap. De oprichting van de coöperatie biedt hierin uitkomst, omdat Driestroom nu één aanspreekpunt heeft, de coöperatie, die de aangesloten franchisenemers vertegenwoordigt.” Wim Muilenburg, Raad van Bestuur Driestroom, vult aan: “De coöperatieve vereniging van franchisenemers is de eerste en enige in Nederland. Dit laat zien dat we blijven innoveren in het veranderende zorglandschap en daarbij oog hebben voor onze groeiende keten van zorgondernemers. We zijn dan ook trots dat de coöperatieve vereniging van franchisenemers nu echt een feit is. Wat mij betreft is dit een mijlpaal en een volgende stap naar verregaande zorginnovatie en excellente zorg!”

> Nieuwsoverzicht
X

Informatie over het coronavirus

Volg hier de actuele ontwikkelingen en maatregelen rondom het coronavirus.