Driestroom garandeert zorg jongeren Sterk!Zorg

PERSBERICHT

19 april 2013

Driestroom garandeert zorg jongeren Sterk!Zorg

Zorgorganisatie Sterk!Zorg ging vorige week failliet. De curator in het faillissement heeft op 18 april bevestigd dat Driestroom een deel van Sterk!Zorg overneemt. Met de overname garandeert Driestroom de zorg voor de gedupeerde jongeren van Sterk!Zorg.

Eerste zorg
De eerste zorg van Driestrom gaat op dit moment uit naar de ondersteuning en begeleiding van de jongeren. Komende week wordt bekeken hoe dit voor de lange termijn vorm te geven. Ook wil Driestroom ruimte bieden aan voormalige Sterk!Zorg-cliënten die ondersteuning en begeleiding willen ontvangen.

Constructieve samenwerking
Er heeft goed overleg plaatsgevonden tussen Driestroom en de medewerkers vanuit Sterk!Zorg. Daarbij is de waardering voor hen uitgesproken. Ondanks dat geen zekerheid kan worden geboden over hun toekomst, zullen zij de komende week de eerste zorg aan de betrokken jongeren leveren. Driestroom faciliteert hen in het bieden van de benodigde zorg en ondersteuning.

________________________________________________________________
Noot voor de redactie:
Meer informatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Karen Tijssen (staffunctionaris marketing & communicatie)
Bel 0481-366092 of mail naar karentijssen@driestroom.nl

X

Kans op vertraging in vervoer op donderdag 27 juni

Op donderdag 27 juni 2019 is er kans op vertraging in het vervoer in en rondom Nijmegen in verband met een concert in het Goffertpark.

Datum laatste wijziging: dinsdag 26 juni om 10.00 uur