Cliënten Driestroom verlaten D'n Bogerd

PERSBERICHT

8 mei 2013

Cliënten Driestroom verlaten D’n Bogerd

Jarenlang zorgden cliënten van Driestroom voor een gastvrij ontvangst in lunchcafé D’n Bogerd in Druten. Door een eenzijdig besluit van het bestuur van D’n Bogerd zullen de wegen van de cliënten van Driestroom en D’n Bogerd per 1 juni scheiden.

Driestroom ontving tot voor kort een bescheiden vergoeding voor de werkzaamheden die cliënten in lunchcafé D’n Bogerd verrichten. In het nieuwe samenwerkingsvoorstel eiste D’n Bogerd een forse bijdrage van Driestroom om dagbestedingactiviteiten te mogen verrichten. Er zijn verschillende gesprekken gevoerd met het bestuur van D’n Bogerd om te komen tot een constructieve oplossing. Er bleek helaas geen oplossing mogelijk.

Duidelijk is dat de cliënten van Driestroom verder gaan als één team. Driestroom en de betrokken cliënten hebben de nadrukkelijke wens om samen een lunchbedrijf in Druten op te starten. Het lunchbedrijf wordt opgericht in de visie van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) waar iedereen kan meedoen. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen eenvoudige taken verrichten in een echt bedrijf. Dat maakt de horeca bij uitstek geschikt om maatschappelijke participatie te bevorderen.

 

________________________________________________________________

Noot voor de redactie:

Meer informatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Karen Tijssen (staffunctionaris marketing & communicatie)
Bel 0481-366092 mail naar karentijssen@driestroom.nl

X

Kans op vertraging in vervoer op donderdag 27 juni

Op donderdag 27 juni 2019 is er kans op vertraging in het vervoer in en rondom Nijmegen in verband met een concert in het Goffertpark.

Datum laatste wijziging: dinsdag 26 juni om 10.00 uur