Algemeen

Wmo centrum in Triade

PERSBERICHT

23 mei 2013

Wmo centrum in Triade

Stuw, Driestroom en de RIBW slaan de handen ineen om het Triadegebouw om te vormen tot Wmo centrum met drie functies. Namelijk een inloop- en steunpunt, een werkpost en een ontmoetingsfunctie. Het steunpunt houdt in dat er drie uur per week een professional van Driestroom, Stuw of RIBW aanwezig is. Cliënten kunnen bij deze professional terecht met hun vragen. Het inlooppunt is voor iedereen uit Elst Noord. Gewoon om een kopje koffie te drinken of om een praatje te maken. Ook zal er door Stuw en Driestroom een werkpost opgericht worden. Momenteel vinden hier de voorbereidingen voor plaats.

 

Bij de ontmoetingsfunctie is een belangrijke rol weggelegd voor bewoners uit Elst Noord. Stuw, Driestroom en de RIBW vinden het belangrijk dat buurtbewoners meedenken, meepraten en meedoen. Wat vinden zij belangrijk aan te organiseren activiteiten in hun wijk? Momenteel zijn er al een aantal bestaande activiteiten die ondergebracht worden in Triade. Zo start binnenkort het wekelijkse eetcafé, waar bewoners tegen lage kosten samen een hapje kunnen eten. Ook zijn er plannen voor een repair-café. Dit zijn al goede voorbeelden van ontmoeting, maar meer initiatieven zijn zeer gewenst. De ideeën van buurtbewoners zijn hierbij essentieel. Daarom wordt er op 6 juni 2013 in het Triadegebouw aan de prins Hendrikstraat 5a een bewonersavond georganiseerd voor alle bewoners van Elst Noord. Om 20.00 uur start de bijeenkomst en om 21.30 wordt deze afgesloten. Onderwerpen van deze avond zullen zijn; wat is een Wmo-centrum, wat kun je er als bewoner van verwachten én zelf gaan doen. Alle bewoners van Elst Noord zijn hiervoor van harte uitgenodigd!

 

 

Noot voor redactie (niet voor publicatie):
Voor meer informatie over bovenstaand persbericht kunt u contact opnemen met Rene Verheijen, Opbouwwerker Stuw.

Telefoonnummer: 0481-375959
E-mail: Rene.Verheijen@stuwwelzijn.nl

X

Kans op vertraging in vervoer op donderdag 27 juni

Op donderdag 27 juni 2019 is er kans op vertraging in het vervoer in en rondom Nijmegen in verband met een concert in het Goffertpark.

Datum laatste wijziging: dinsdag 26 juni om 10.00 uur