Driestroom verbindt zich aan Boerderij Lingezegen

 

Persbericht

13 juni 2014

Driestroom verbindt zich aan Boerderij Lingezegen

Stichting Driestroom en Stichting Boerderij Lingezegen hebben een overeenkomst getekend waarbij afgesproken is dat Driestroom gaat zorgen voor groen- en horeca-activiteiten op het toekomstige centrum op De Park 10 in Overbetuwe. Ook zal er productie van streekproducten en appeltaarten plaatsvinden. Driestroom begeleidt daarbij mensen in het kader van participatie en vrijwilligerswerk. Ook me
nsen met een beperking kunnen er zinvol werk doen.

Met deze afspraken komt de realisatie van Boerderij Lingezegen dichterbij. Boerderij Lingezegen gaat op de Park 10 in Park Lingezegen, samen met partners,  zorgen voor natuur- en milieueducatie, een kinderboerderij, een natuurspeelplaats, een buitenschoolse opvang gericht op natuur en een ondersteunende horeca. 
De bedoeling is het centrum in 2015 in gebruik te nemen. www.boerderijlingezegen.nl

Driestroom biedt zorg en ondersteuning aan mensen met en zonder beperking. Alledaags geluk staat hierbij voorop. Driestroom bedankt boerderij Lingezegen en gemeente Overbetuwe voor dit mooie initiatief.
www.driestroom.nl

X

Kans op vertraging in vervoer op donderdag 27 juni

Op donderdag 27 juni 2019 is er kans op vertraging in het vervoer in en rondom Nijmegen in verband met een concert in het Goffertpark.

Datum laatste wijziging: dinsdag 26 juni om 10.00 uur