Driestroom en Waterschap Rivierenland werken samen

Op donderdag 27 november hebben Driestroom en Waterschap Rivierenland een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Wim Muilenburg, bestuurder van Driestroom en Eric Jongmans, secretaris-directeur van het waterschap ondertekenden de overeenkomst in aanwezigheid van de assistent medewerkers. Zij spraken wederzijds hun waardering uit voor het initiatief en hopen op een voortzetting van de goede samenwerking.  

Sinds dit najaar werken assistent-medewerkers van Driestroom één dag per week bij het waterschap op de afdeling Beheer en Onderhoud. Zij helpen het waterschap bij het onderhoud van sloten, opruimen van zwerfvuil en snoeiwerk. Driestroom stimuleert en ondersteunt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om mee te doen in de maatschappij. Voor het waterschap is de samenwerking een mooie manier om de omgeving te betrekken bij de eigen werkzaamheden.

X

Kans op vertraging in vervoer op donderdag 27 juni

Op donderdag 27 juni 2019 is er kans op vertraging in het vervoer in en rondom Nijmegen in verband met een concert in het Goffertpark.

Datum laatste wijziging: dinsdag 26 juni om 10.00 uur