Shelter City Nijmegen ontvangt een nieuwe gast!

 Shelter City Nijmegen, een initiatief waarbij bedreigde mensenrechtenverdedigers tijdelijk in Nijmegen worden opgevangen, verheugt zich op de komst van een nieuwe gast. Zafar is schrijver, journalist en mensenrechtenverdediger uit Pakistan en zal drie maanden in Nijmegen verblijven. 

Door zijn werk als onderzoeksjournalist wordt Zafar geconfronteerd met bedreigingen, intimidatie en willekeurige arrestaties. Zafar is nog steeds niet veilig als gevolg van zijn journalistieke werk. 
Tijdens zijn verblijf in Nederland zal Zafar de kans krijgen om energie op te doen, zijn huidige veiligheidssituatie in Pakistan te evalueren en zijn werk voor te zetten vanuit een veilige omgeving. Zijn verblijf zal hem de kans geven om zijn verhaal te delen en zodoende ambtenaren, NGO’s, en de samenleving te informeren over de problemen die hij en zijn collega’s hebben. Daarnaast zal hij via trainingsprogramma’s vaardigheden verbeteren die hij nodig heeft voor zijn werk als mensenrechtenverdediger. 

Shelter City
Shelter City Nijmegen is een initiatief van de gemeenteraad van Nijmegen en wordt gecoördineerd door Driestroom. De landelijke coördinatie ligt bij Justice and Peace. Shelter City Nijmegen wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met Radboud Universiteit Nijmegen, Amnesty Nijmegen en andere lokale organisaties.


Shelter City Nijmegen ontvangt Keniaanse mensenrechtenactiviste

Op 24 september jongstleden is Lydia Mukami Nyambura uit Kenia aangekomen in Nijmegen. De mensenrechtenactiviste is tot eind december te gast bij Shelter City Nijmegen. Zij wisselt daarmee Placide af, die na drie maanden weer terug is naar Oost-Congo om zich in te zetten tegen mensenrechtenschendingen. 

Agenda
Shelter City Nijmegen geeft Lydia de kans om deel te nemen aan verschillende trainings- en opleidingsmogelijkheden van de Radboud Universiteit Nijmegen en andere partners. Daarnaast zal zij debatten, lezingen en andere activiteiten met betrekking tot mensenrechten bijwonen. Verder krijgt zij gelegenheid om tot rust te komen na haar intensieve werk in Kenia. 

Kenia
Lydia zet zich in haar thuisland in als voorzitter van de Mwea Foundation voor land- en eigendomsrechten van verschillende bevolkingsgroepen. Zo houdt zij zich daar onder andere bezig met juridische hervormingen, het zorgen voor rechtvaardigheid en het rechtzetten van onderdrukkende wetten.

Shelter City
Shelter City Nijmegen hoopt Lydia net als Placide een waardevol verblijf te kunnen geven. Placide schrijft in zijn reflectie van de afgelopen maanden dat hij warm en gastvrij ontvangen is. Daarnaast laat hij weten dat de vele ervaringen die hij bij Shelter City Nijmegen heeft opgedaan, zeker gaan helpen bij zijn werk in Oost-Congo. Shelter City Nijmegen biedt Lydia eenzelfde periode waarop zij straks met goede herinneringen kan terugkijken.

Shelter City Nijmegen wordt door Driestroom in samenwerking met Justice and Peace Nederland, Radboud Universiteit Nijmegen en Amnesty Nijmegen gecoördineerd en uitgevoerd. 


Noot voor de redactie Voor meer informatie over Shelter City Nijmegen kunt u contact opnemen met:
- Nadja Pouls | nadja_pouls@hotmail.com | 06-20775818
- Qader Shafiq | qadershafiq@driestroom.nl | 06-30487382

Youtube

X

Kans op vertraging in vervoer op donderdag 27 juni

Op donderdag 27 juni 2019 is er kans op vertraging in het vervoer in en rondom Nijmegen in verband met een concert in het Goffertpark.

Datum laatste wijziging: dinsdag 26 juni om 10.00 uur