WIJkteam Malden

WIJkteam Malden van start 

Woensdagmorgen 2 juli werd de aftrap gegeven voor het WIJkteam Malden.  Dit WIJkteam is een nieuw project in de gemeente Heumen waarin mensen met een beperking en werkzoekenden samenwerken in de wijken Kroonwijk, Molenwijk en Randwijk. Onder helpt het WIJkteam bij het onderhoud van groen en andere klussen in deze wijken.

WIJkteam Malden is een samenwerkingsverband van de gemeente Heumen, Dichterbij, Pluryn, Driestroom, Malderburch en Dar. Het initiatief komt voort uit de Werkconferentie ‘Afstemming, Welzijn, Wonen en Zorg’ waarin ruim twintig organisaties samenwerken aan een betere ondersteuning van kwetsbare inwoners in de gemeente Heumen.

Dagbesteding en wijkgericht werken
Het project beantwoordt verschillende doelstellingen. Het is een nieuwe vorm van dagbesteding, waarvoor gemeenten vanaf 2015 ondermeer verantwoordelijk voor worden. Ook moeten gemeenten ervoor zorgen dat iedereen zo veel mogelijk kan deelnemen aan de samenleving. Bovendien vergroot het project de leefbaarheid en zorgt het voor binding en betrokkenheid in de wijken.

In samenspraak met de wijk
Het buurtteam verricht klussen naar behoefte en in samenspraak met de wijk. Denk bijvoorbeeld aan zwerfafval prikken, onkruid wieden, schoffelen en andere werkzaamheden in het groen, maar ook klussen voor kwetsbare buurtbewoners en organisaties in de wijken. De bedoeling is dat er in de wijken iets gaat ontstaan en dat vraag en aanbod bij elkaar worden gebracht. De mensen van het WIJkteam zijn elke woensdag in de wijken aan het werk. Ze zijn te herkennen aan de gele hesjes met het WIJKteam logo.

Proef
WIJkteam Malden is voorlopig nog een proef. Na een jaar bekijken de samenwerkende organisaties of het initiatief aan de doelstellingen voldoet en of het project ook in andere wijken kan starten.

Meer informatie

Wilt u meer weten over WIJkteam Malden? Heeft u ideeën? Of heeft u ondersteuning nodig? Neemt u dan contact op met de coördinator van het buurtteam, bereikbaar via telefoonnummer: 06-52396402  of e-mail: wijkteammalden@gmail.com.


X

Kans op vertraging in vervoer op donderdag 27 juni

Op donderdag 27 juni 2019 is er kans op vertraging in het vervoer in en rondom Nijmegen in verband met een concert in het Goffertpark.

Datum laatste wijziging: dinsdag 26 juni om 10.00 uur