Driestroom, Elver en DrieGasthuizenGroep starten opleiding tot WoonHulp voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

woensdag 17 oktober 2018

Driestroom, Elver en DrieGasthuizenGroep slaan de handen ineen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op te leiden tot Woonassistent, door hen de opleiding tot WoonHulp te laten volgen.

Vijf deelnemers, die ondersteuning krijgen van Elver en Driestroom, starten deze opleiding onder niveau 1 op 7 november bij DrieGasthuizenGroep. In deze 1,5-jarige opleiding leren zij alle basisvaardigheden die nodig zijn bij het uitvoeren van routinematige werkzaamheden als Woonassistent in de ouderenzorg. Na het behalen van het diploma voor deze opleiding kunnen de deelnemers gegarandeerd doorstromen naar een betaalde baan als Woonassistent bij DrieGasthuizenGroep.

FotoDriestroomElverenDrieGasthuizenGroepstartenopleidingtotWoonHulpvoormensenmeteenafstandtotdearbei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Een van de vijf deelnemers kon helaas niet bij de ondertekening aanwezig zijn.)

Inhoud van de opleiding
De opleiding tot WoonHulp bestaat uit één dagdeel per week theorie en minimaal twaalf uur per week praktijk. Tijdens de praktijklessen leren de deelnemers hoe zij de ouderen die wonen bij DrieGasthuizenGroep kunnen ondersteunen bij wonen, huishouden en vrijetijdsbesteding. Als onderdeel van ondersteuning van het huishouden, krijgen de deelnemers de mogelijkheid om in het eerste jaar van hun opleiding hun schoonmaakcertificaat te halen. De deelnemers worden begeleid door jobcoaches van Elver en Driestroom. 

Aan de slag als Woonassistent
Op 17 oktober ondertekenden alle deelnemers hun contract en gaven daarmee een ‘go’ aan hun opleiding. Ze hebben veel zin om te beginnen en kijken ernaar uit om uiteindelijk in een baan als Woonassistent bij DrieGasthuizenGroep aan de slag te gaan. Een mooi vooruitzicht! Zowel voor de deelnemers als voor de drie organisaties die hun krachten bundelen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen bij werk en participatie, zodat zij door kunnen stromen naar regulier, betaald werk.


Noot voor de redactie, niet bedoeld voor publicatie
Voor meer informatie over de samenwerking tussen Driestroom, Elver en DrieGasthuizenGroep, in het kader van de opleiding tot WoonHulp, kunt u contact opnemen met:
- Driestroom | Anouk Spanjers | anoukspanjers@driestroom.nl | 0481-366050
- Elver | Lineke Huiskes-Osinga | losinga@elver.nl | 06-13687310 
- DrieGasthuizenGroep | Marloes Derksen | marloes.derksen@driegasthuizengroep.nl | 06-13934110

Over Driestroom
Driestroom ondersteunt mensen, van jong tot oud, met een ontwikkelings- en/of ondersteuningsvraag bij het realiseren van alledaags geluk door hen te laten meedoen in de maatschappij. We begeleiden bij wonen, werk en participatie, onderwijs, vrije tijd en ontspanning. We weten dat persoonlijke groei bijdraagt aan alledaags geluk. En dat is waar wij ons elke dag voor inzetten. Driestroom heeft 70 locaties in de brede regio van Arnhem, Nijmegen en het land van Maas en Waal en verspreid over Nederland 130 Driestroomhuizen.

Over Elver
Er zijn om bij te dragen aan een gelukkig bestaan voor mensen met een verstandelijke beperking. Dat is de missie van Elver. We willen de beste zorg leveren en voor iedere bewoner, deelnemer of cliënt een zo goed mogelijk leven creëren. Daarom kijken we altijd naar het individu. Want ‘elk verhaal telt’ en het verhaal van ieder mens is uniek. Zelfontplooiing, het maken van eigen keuzes en een zo gewoon mogelijk leven sluiten hierbij naadloos aan. Onze woon- dagbesteding- en behandellocaties liggen in Arnhem en de Achterhoek.

Over DrieGasthuizenGroep, Zorgzaam en gastvrij sinds 1246 
DrieGasthuizenGroep, zorgorganisatie voor senioren. Al generaties lang zorgen wij in Arnhem en de regio voor mensen met een zorgvraag. Eenvoudig of complex, kortdurend of langdurend. Ongeacht waar de cliënt woont; thuis in de eigen woning, in één van onze appartementen of groepswoningen. DrieGasthuizenGroep, een begrip in de Arnhemse samenleving.

 
> Nieuwsoverzicht
X

Kans op vertraging in vervoer op donderdag 27 juni

Op donderdag 27 juni 2019 is er kans op vertraging in het vervoer in en rondom Nijmegen in verband met een concert in het Goffertpark.

Datum laatste wijziging: dinsdag 26 juni om 10.00 uur