Vernieuwde speelplaats Kindcentrum 't Hart in Ewijk feestelijk geopend

donderdag 26 september 2019

Op donderdag 19 september heeft Kindcentrum ’t Hart Ewijk zijn nieuwe speelplaats en snoezelruimte geopend. Een bijzonder moment dat gevierd werd in bijzijn van de kinderen, hun ouders en grootouders.

Kindcentrum ’t Hart
Kindcentrum ’t Hart is een locatie van zorgorganisatie Driestroom en is gevestigd in het MFA-gebouw in Ewijk. Het Kindcentrum kent een observatie- en diagnostiekgroep en een ontwikkel- en behandelgroep. Op ’t Hart komen kinderen waarbij de ontwikkeling extra aandacht vraagt. Het observeren en stimuleren van de ontwikkeling van het kind is een belangrijke taak van ’t Hart en de nieuwe speelplaats en snoezelruimte bieden daarin extra mogelijkheden.

hart
Extra uitdaging in ontwikkeling van kinderen
Zo geeft de nieuwe speelplaats kinderen extra uitdaging op het gebied van spel en beweging. De kinderen leren spelenderwijs motorische vaardigheden en begrippen en de speelplaats heeft meer focus op samenspel. In de nieuwe snoezelruimte, een ruimte waar kinderen via alle zintuigen ervaringen kunnen opdoen, is een veel gevarieerder aanbod van sensorische prikkels verwerkt. De ruimte is een ruimte geworden waar spelend leren  voorop staat en kan beter afgestemd worden op de behoefte van elk kind, dit heeft een positieve uitwerking op elk kind. 

Subsidie ontvangen
Kindcentrum ’t Hart is ontzettend  blij met de speelplaats en snoezelruimte en had dit niet zonder subsidie  kunnen realiseren. Dankzij het Dr. C.J. Vaillantfonds, de Nederlandse Centrale voor Praktische Hulpverlening (NCPH) en een gewonnen prijsvraag van Lidl heeft het kindercentrum zo’n waardevol resultaat kunnen neerzetten.

 
> Nieuwsoverzicht
X

Kans op vertraging in vervoer op donderdag 27 juni

Op donderdag 27 juni 2019 is er kans op vertraging in het vervoer in en rondom Nijmegen in verband met een concert in het Goffertpark.

Datum laatste wijziging: dinsdag 26 juni om 10.00 uur