Over Driestroom als geheel

Op het hoogste niveau bij Driestroom hebben we de centrale cliëntenraad. De leden van deze raad praten bijvoorbeeld mee over onze plannen voor de toekomst en over waar we voor staan. Maar ook over de begroting: geven we ons geld uit aan de goede dingen? In deze centrale cliëntenraad zitten de voorzitters van de deelraden (Zorg, Wmo, Kind & Jeugdzorg).

De centrale cliëntenraad wordt ondersteund door de coaches.
coachesclientmedezeggenschap@driestroom.nl