Over jouw locatie

Samen met andere bewoners op jouw locatie kun jij meepraten over hoe het gaat. Zijn er dingen op jullie locatie die beter kunnen? Dan wordt er naar jullie geluisterd. Dat hebben we zo bepaald. Ten minste drie bewoners vormen samen de lokale cliëntenraad. Misschien is het voor jullie te moeilijk om je mening te geven. Dan vormen een aantal van jullie wettelijke vertegenwoordigers samen de lokale cliëntvertegenwoordigersraad.  

Bij Driestroom zijn er coaches die de lokale cliënten(vertegenwoordigers)raden ondersteunen.  
coachesclientmedezeggenschap@driestroom.nl